kết quả xổ số miền bắc

   
Thứ 6
01/09
2017
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
22989
Giải nhất
29714
Giải nhì
50680                    92737
Giải ba
46172          88634          64541
59869          96291          00960
Giải tư
7149                    3334
6508                    1232
Giải năm
1834          1869          4811
9836          5535          6658
Giải sáu
465          623          619
Giải bảy
07          46          71          61
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 01/09/2017
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
8,6 0 8,7
4,9,1,7,6 1 4,1,9
7,3 2 3
2 3 7,4,4,2,4,6,5
1,3,3,3 4 1,9,6
3,6 5 8
3,4 6 9,0,9,5,1
3,0 7 2,1
0,5 8 9,0
8,6,4,6,1 9 1
Thứ 5
31/08
2017
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
30454
Giải nhất
20083
Giải nhì
64766                    53814
Giải ba
65629          76126          11284
69059          11331          53283
Giải tư
4213                    2188
3901                    8970
Giải năm
8633          9436          7062
4610          7990          6367
Giải sáu
676          343          995
Giải bảy
73          67          24          87
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 31/08/2017
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
7,1,9 0 1
3,0 1 4,3,0
6 2 9,6,4
8,8,1,3,4,7 3 1,3,6
5,1,8,2 4 3
9 5 4,9
6,2,3,7 6 6,2,7,7
6,6,8 7 0,6,3
8 8 3,4,3,8,7
2,5 9 0,5
Thứ 4
30/08
2017
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
69303
Giải nhất
08686
Giải nhì
01581                    96485
Giải ba
40365          58102          48689
11371          53530          99359
Giải tư
5984                    7621
3679                    9756
Giải năm
4521          5373          6833
4375          5662          4480
Giải sáu
768          285          067
Giải bảy
53          76          10          99
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 30/08/2017
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
3,8,1 0 3,2
8,7,2,2 1 0
0,6 2 1,1
0,7,3,5 3 0,3
8 4 -
8,6,7,8 5 9,6,3
8,5,7 6 5,2,8,7
6 7 1,9,3,5,6
6 8 6,1,5,9,4,0,5
8,5,7,9 9 9
Thứ 3
29/08
2017
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
83998
Giải nhất
82802
Giải nhì
89183                    52762
Giải ba
35180          65695          87250
38637          36070          53891
Giải tư
8872                    5056
3141                    7338
Giải năm
6793          9702          0867
5660          9856          1469
Giải sáu
737          262          366
Giải bảy
70          14          55          47
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 29/08/2017
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
8,5,7,6,7 0 2,2
9,4 1 4
0,6,7,0,6 2 -
8,9 3 7,8,7
1 4 1,7
9,5 5 0,6,6,5
5,5,6 6 2,7,0,9,2,6
3,6,3,4 7 0,2,0
9,3 8 3,0
6 9 8,5,1,3
Thứ 2
28/08
2017
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
66755
Giải nhất
76295
Giải nhì
15080                    92027
Giải ba
48004          47415          26901
88289          64439          02130
Giải tư
1578                    4690
0454                    2397
Giải năm
5299          2958          2112
4468          6589          2923
Giải sáu
459          139          416
Giải bảy
78          00          20          73
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 28/08/2017
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
8,3,9,0,2 0 4,1,0
0 1 5,2,6
1 2 7,3,0
2,7 3 9,0,9
0,5 4 -
5,9,1 5 5,4,8,9
1 6 8
2,9 7 8,8,3
7,5,6,7 8 0,9,9
8,3,9,8,5,3 9 5,0,7,9
CN
27/08
2017
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
85886
Giải nhất
44260
Giải nhì
17539                    19782
Giải ba
22702          37075          90043
79552          25149          37712
Giải tư
1349                    3386
5096                    4683
Giải năm
2035          1531          0795
9550          8966          8806
Giải sáu
685          764          890
Giải bảy
37          58          35          88
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 27/08/2017
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
6,5,9 0 2,6
3 1 2
8,0,5,1 2 -
4,8 3 9,5,1,7,5
6 4 3,9,9
7,3,9,8,3 5 2,0,8
8,8,9,6,0 6 0,6,4
3 7 5
5,8 8 6,2,6,3,5,8
3,4,4 9 6,5,0
Thứ 7
26/08
2017
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
76103
Giải nhất
15693
Giải nhì
42691                    45558
Giải ba
02181          34413          44672
07323          16952          50230
Giải tư
3390                    8321
3445                    2343
Giải năm
2939          4157          3220
0233          1099          5469
Giải sáu
788          765          175
Giải bảy
37          38          52          99
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 26/08/2017
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
3,9,2 0 3
9,8,2 1 3
7,5,5 2 3,1,0
0,9,1,2,4,3 3 0,9,3,7,8
- 4 5,3
4,6,7 5 8,2,7,2
- 6 9,5
5,3 7 2,5
5,8,3 8 1,8
3,9,6,9 9 3,1,0,9,9
Thứ 6
25/08
2017
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
87899
Giải nhất
41946
Giải nhì
12497                    31190
Giải ba
72564          45958          49137
53298          51488          46500
Giải tư
8577                    4857
8634                    2221
Giải năm
5430          7204          1212
6004          8594          5303
Giải sáu
967          510          753
Giải bảy
42          94          31          34
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 25/08/2017
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
9,0,3,1 0 0,4,4,3
2,3 1 2,0
1,4 2 1
0,5 3 7,4,0,1,4
6,3,0,0,9,9,3 4 6,2
- 5 8,7,3
4 6 4,7
9,3,7,5,6 7 7
5,9,8 8 8
9 9 9,7,0,8,4,4
in vé dò nhanh
Miền  
Ngày  
in-ve-do-4-bang
in-ve-do-1-bang
THỐNG KÊ THEO NGÀY
Chọn Thứ
Chọn số Tuần
Chon Tỉnh - TP:
Thống kê theo ngày: Tìm các cặp số thường xuyên xuất hiện vào 1 ngày nào đó trong tuần.
Back To Top