kết quả xổ số miền bắc

   
Thứ 2
02/04
2018
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
19012
Giải nhất
66979
Giải nhì
66283                    59645
Giải ba
80549          79685          85104
14261          20182          12310
Giải tư
2145                    4555
5076                    8695
Giải năm
9468          8874          2843
1640          7513          2174
Giải sáu
241          219          499
Giải bảy
37          10          56          42
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 02/04/2018
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
1,4,1 0 4
6,4 1 2,0,3,9,0
1,8,4 2 -
8,4,1 3 7
0,7,7 4 5,9,5,3,0,1,2
4,8,4,5,9 5 5,6
7,5 6 1,8
3 7 9,6,4,4
6 8 3,5,2
7,4,1,9 9 5,9
CN
01/04
2018
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
75571
Giải nhất
12597
Giải nhì
47176                    45144
Giải ba
46991          67618          10970
52011          41155          54675
Giải tư
3076                    1496
2122                    1056
Giải năm
3526          9290          3196
5705          6220          3395
Giải sáu
480          715          079
Giải bảy
88          17          29          31
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 01/04/2018
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
7,9,2,8 0 5
7,9,1,3 1 8,1,5,7
2 2 2,6,0,9
- 3 1
4 4 4
5,7,0,9,1 5 5,6
7,7,9,5,2,9 6 -
9,1 7 1,6,0,5,6,9
1,8 8 0,8
7,2 9 7,1,6,0,6,5
Thứ 7
31/03
2018
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
34439
Giải nhất
50618
Giải nhì
82806                    47504
Giải ba
81312          28374          64402
96580          20561          99757
Giải tư
4464                    2614
1283                    9395
Giải năm
9195          4270          3588
0708          4486          9241
Giải sáu
661          946          612
Giải bảy
93          23          98          87
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 31/03/2018
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
8,7 0 6,4,2,8
6,4,6 1 8,2,4,2
1,0,1 2 3
8,9,2 3 9
0,7,6,1 4 1,6
9,9 5 7
0,8,4 6 1,4,1
5,8 7 4,0
1,8,0,9 8 0,3,8,6,7
3 9 5,5,3,8
Thứ 6
30/03
2018
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
44900
Giải nhất
01901
Giải nhì
42632                    14394
Giải ba
30320          97647          07411
77685          83007          19932
Giải tư
2110                    1159
1924                    6040
Giải năm
1728          2230          6406
1103          0816          3736
Giải sáu
483          540          546
Giải bảy
90          11          76          47
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 30/03/2018
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
0,2,1,4,3,4,9 0 0,1,7,6,3
0,1,1 1 1,0,6,1
3,3 2 0,4,8
0,8 3 2,2,0,6
9,2 4 7,0,0,6,7
8 5 9
0,1,3,4,7 6 -
4,0,4 7 6
2 8 5,3
5 9 4,0
Thứ 5
29/03
2018
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
46168
Giải nhất
35100
Giải nhì
45442                    42480
Giải ba
59444          14247          49844
40976          69608          87369
Giải tư
5588                    2058
0613                    8750
Giải năm
6544          4735          2565
6190          1993          0367
Giải sáu
883          262          435
Giải bảy
00          98          38          03
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 29/03/2018
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
0,8,5,9,0 0 0,8,0,3
- 1 3
4,6 2 -
1,9,8,0 3 5,5,8
4,4,4 4 2,4,7,4,4
3,6,3 5 8,0
7 6 8,9,5,7,2
4,6 7 6
6,0,8,5,9,3 8 0,8,3
6 9 0,3,8
Thứ 4
28/03
2018
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
23588
Giải nhất
71527
Giải nhì
76950                    30288
Giải ba
96471          40220          52454
59932          42071          81229
Giải tư
4262                    5232
5767                    4869
Giải năm
2409          3851          3971
1381          0050          1355
Giải sáu
826          292          764
Giải bảy
85          42          94          21
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 28/03/2018
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
5,2,5 0 9
7,7,5,7,8,2 1 -
3,6,3,9,4 2 7,0,9,6,1
- 3 2,2
5,6,9 4 2
5,8 5 0,4,1,0,5
2 6 2,7,9,4
2,6 7 1,1,1
8,8 8 8,8,1,5
2,6,0 9 2,4
Thứ 3
27/03
2018
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
18467
Giải nhất
74831
Giải nhì
62798                    41578
Giải ba
49359          94345          36789
21770          63082          39644
Giải tư
7280                    7650
3258                    4403
Giải năm
3450          5707          6461
8929          0875          5656
Giải sáu
924          622          968
Giải bảy
67          22          18          12
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 27/03/2018
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
7,8,5,5 0 3,7
3,6 1 8,2
8,2,2,1 2 9,4,2,2
0 3 1
4,2 4 5,4
4,7 5 9,0,8,0,6
5 6 7,1,8,7
6,0,6 7 8,0,5
9,7,5,6,1 8 9,2,0
5,8,2 9 8
Thứ 2
26/03
2018
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
07223
Giải nhất
61711
Giải nhì
46855                    95485
Giải ba
73737          84609          41964
12536          62049          18346
Giải tư
3979                    5828
3379                    9170
Giải năm
9326          2811          8997
8427          1850          8596
Giải sáu
869          181          503
Giải bảy
62          55          04          69
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 26/03/2018
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
7,5 0 9,3,4
1,1,8 1 1,1
6 2 3,8,6,7
2,0 3 7,6
6,0 4 9,6
5,8,5 5 5,0,5
3,4,2,9 6 4,9,2,9
3,9,2 7 9,9,0
2 8 5,1
0,4,7,7,6,6 9 7,6
in vé dò nhanh
Miền  
Ngày  
in-ve-do-4-bang
in-ve-do-1-bang
THỐNG KÊ THEO NGÀY
Chọn Thứ
Chọn số Tuần
Chon Tỉnh - TP:
Thống kê theo ngày: Tìm các cặp số thường xuyên xuất hiện vào 1 ngày nào đó trong tuần.
Back To Top