kết quả xổ số miền bắc

   
Thứ 7
02/06
2018
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
79685
Giải nhất
30436
Giải nhì
21818                    95211
Giải ba
20006          64393          53402
64358          48691          05512
Giải tư
2871                    6235
5173                    9185
Giải năm
0908          7147          1162
4095          3860          0700
Giải sáu
685          825          219
Giải bảy
01          56          80          39
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 02/06/2018
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
6,0,8 0 6,2,8,0,1
1,9,7,0 1 8,1,2,9
0,1,6 2 5
9,7 3 6,5,9
- 4 7
8,3,8,9,8,2 5 8,6
3,0,5 6 2,0
4 7 1,3
1,5,0 8 5,5,5,0
1,3 9 3,1,5
Thứ 6
01/06
2018
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
99872
Giải nhất
54324
Giải nhì
62621                    44191
Giải ba
40549          39812          48472
76585          84821          55559
Giải tư
6798                    8418
1947                    8353
Giải năm
7816          9197          3797
2602          4329          2707
Giải sáu
022          480          497
Giải bảy
14          64          39          69
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 01/06/2018
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
8 0 2,7
2,9,2 1 2,8,6,4
7,1,7,0,2 2 4,1,1,9,2
5 3 9
2,1,6 4 9,7
8 5 9,3
1 6 4,9
4,9,9,0,9 7 2,2
9,1 8 5,0
4,5,2,3,6 9 1,8,7,7,7
Thứ 5
31/05
2018
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
93554
Giải nhất
26591
Giải nhì
49386                    21230
Giải ba
42605          19398          46224
26882          80612          60747
Giải tư
8868                    1570
7367                    9312
Giải năm
8036          5561          1637
0249          2985          7321
Giải sáu
411          990          425
Giải bảy
38          69          24          54
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 31/05/2018
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
3,7,9 0 5
9,6,2,1 1 2,2,1
8,1,1 2 4,1,5,4
- 3 0,6,7,8
5,2,2,5 4 7,9
0,8,2 5 4,4
8,3 6 8,7,1,9
4,6,3 7 0
9,6,3 8 6,2,5
4,6 9 1,8,0
Thứ 4
30/05
2018
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
43163
Giải nhất
33920
Giải nhì
75186                    47672
Giải ba
92942          27912          02509
05676          74836          73981
Giải tư
9135                    2568
7826                    5008
Giải năm
5713          2679          4610
0593          6819          1630
Giải sáu
262          011          414
Giải bảy
77          40          64          28
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 30/05/2018
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
2,1,3,4 0 9,8
8,1 1 2,3,0,9,1,4
7,4,1,6 2 0,6,8
6,1,9 3 6,5,0
1,6 4 2,0
3 5 -
8,7,3,2 6 3,8,2,4
7 7 2,6,9,7
6,0,2 8 6,1
0,7,1 9 3
Thứ 3
29/05
2018
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
26997
Giải nhất
04205
Giải nhì
70919                    61560
Giải ba
39455          68805          35240
45918          39659          47978
Giải tư
2430                    1950
6705                    1921
Giải năm
8046          2885          8907
6897          5238          9866
Giải sáu
790          263          419
Giải bảy
74          99          12          80
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 29/05/2018
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
6,4,3,5,9,8 0 5,5,5,7
2 1 9,8,9,2
1 2 1
6 3 0,8
7 4 0,6
0,5,0,0,8 5 5,9,0
4,6 6 0,6,3
9,0,9 7 8,4
1,7,3 8 5,0
1,5,1,9 9 7,7,0,9
Thứ 2
28/05
2018
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
44938
Giải nhất
04780
Giải nhì
80423                    36967
Giải ba
41762          41421          50819
65964          18197          67973
Giải tư
4754                    5184
9197                    4162
Giải năm
4191          3901          6791
2752          4568          2106
Giải sáu
628          205          271
Giải bảy
23          10          86          61
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 28/05/2018
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
8,1 0 1,6,5
2,9,0,9,7,6 1 9,0
6,6,5 2 3,1,8,3
2,7,2 3 8
6,5,8 4 -
0 5 4,2
0,8 6 7,2,4,2,8,1
6,9,9 7 3,1
3,6,2 8 0,4,6
1 9 7,7,1,1
CN
27/05
2018
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
63408
Giải nhất
31831
Giải nhì
14085                    55434
Giải ba
41023          24969          62977
11749          14130          13754
Giải tư
2640                    3473
1917                    4170
Giải năm
1412          4080          0809
5185          3125          0691
Giải sáu
175          715          865
Giải bảy
21          68          79          18
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 27/05/2018
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
3,4,7,8 0 8,9
3,9,2 1 7,2,5,8
1 2 3,5,1
2,7 3 1,4,0
3,5 4 9,0
8,8,2,7,1,6 5 4
- 6 9,5,8
7,1 7 7,3,0,5,9
0,6,1 8 5,0,5
6,4,0,7 9 1
Thứ 7
26/05
2018
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
70873
Giải nhất
33167
Giải nhì
37308                    09513
Giải ba
65247          20262          45946
46825          60484          98810
Giải tư
8138                    7638
7918                    4378
Giải năm
1649          3129          1584
5534          9247          3785
Giải sáu
265          553          473
Giải bảy
37          92          10          64
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 26/05/2018
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
1,1 0 8
- 1 3,0,8,0
6,9 2 5,9
7,1,5,7 3 8,8,4,7
8,8,3,6 4 7,6,9,7
2,8,6 5 3
4 6 7,2,5,4
6,4,4,3 7 3,8,3
0,3,3,1,7 8 4,4,5
4,2 9 2
in vé dò nhanh
Miền  
Ngày  
in-ve-do-4-bang
in-ve-do-1-bang
THỐNG KÊ THEO NGÀY
Chọn Thứ
Chọn số Tuần
Chon Tỉnh - TP:
Thống kê theo ngày: Tìm các cặp số thường xuyên xuất hiện vào 1 ngày nào đó trong tuần.
Back To Top