kết quả xổ số miền bắc

   
Thứ 5
03/08
2017
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
54613
Giải nhất
71358
Giải nhì
17544                    12731
Giải ba
24248          54123          29441
87483          03069          56743
Giải tư
8831                    6731
7947                    3377
Giải năm
4409          1189          5360
2910          9568          2694
Giải sáu
054          696          238
Giải bảy
67          42          19          21
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 03/08/2017
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
6,1 0 9
3,4,3,3,2 1 3,0,9
4 2 3,1
1,2,8,4 3 1,1,1,8
4,9,5 4 4,8,1,3,7,2
- 5 8,4
9 6 9,0,8,7
4,7,6 7 7
5,4,6,3 8 3,9
6,0,8,1 9 4,6
Thứ 4
02/08
2017
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
60280
Giải nhất
62587
Giải nhì
70292                    61894
Giải ba
73780          93422          33180
12052          80057          57434
Giải tư
0289                    6390
2600                    2517
Giải năm
7317          5848          3578
5058          3274          9494
Giải sáu
854          210          604
Giải bảy
64          82          14          34
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 02/08/2017
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
8,8,8,9,0,1 0 0,4
- 1 7,7,0,4
9,2,5,8 2 2
- 3 4,4
9,3,7,9,5,0,6,1,3 4 8
- 5 2,7,8,4
- 6 4
8,5,1,1 7 8,4
4,7,5 8 0,7,0,0,9,2
8 9 2,4,0,4
Thứ 3
01/08
2017
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
96565
Giải nhất
38936
Giải nhì
58059                    58601
Giải ba
91738          27578          47256
79558          68868          77580
Giải tư
2478                    7158
7235                    1298
Giải năm
8904          1522          2254
6766          1584          9030
Giải sáu
760          289          885
Giải bảy
33          74          91          72
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 01/08/2017
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
8,3,6 0 1,4
0,9 1 -
2,7 2 2
3 3 6,8,5,0,3
0,5,8,7 4 -
6,3,8 5 9,6,8,8,4
3,5,6 6 5,8,6,0
- 7 8,8,4,2
3,7,5,6,7,5,9 8 0,4,9,5
5,8 9 8,1
Thứ 2
31/07
2017
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
09747
Giải nhất
36131
Giải nhì
35273                    66589
Giải ba
73470          25196          21742
62795          33397          67494
Giải tư
6690                    3241
2678                    2375
Giải năm
6100          1507          8075
5931          8503          0875
Giải sáu
665          295          798
Giải bảy
15          70          26          35
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 31/07/2017
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
7,9,0,7 0 0,7,3
3,4,3 1 5
4 2 6
7,0 3 1,1,5
9 4 7,2,1
9,7,7,7,6,9,1,3 5 -
9,2 6 5
4,9,0 7 3,0,8,5,5,5,0
7,9 8 9
8 9 6,5,7,4,0,5,8
CN
30/07
2017
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
55570
Giải nhất
92596
Giải nhì
83628                    66694
Giải ba
48743          82082          31856
23156          38568          44803
Giải tư
6498                    3726
9998                    7616
Giải năm
4956          9688          8770
5625          5267          7315
Giải sáu
720          081          921
Giải bảy
66          40          17          28
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 30/07/2017
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
7,7,2,4 0 3
8,2 1 6,5,7
8 2 8,6,5,0,1,8
4,0 3 -
9 4 3,0
2,1 5 6,6,6
9,5,5,2,1,5,6 6 8,7,6
6,1 7 0,0
2,6,9,9,8,2 8 2,8,1
- 9 6,4,8,8
Thứ 7
29/07
2017
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
66230
Giải nhất
41268
Giải nhì
39785                    05701
Giải ba
38745          46070          29434
38258          20380          65430
Giải tư
5979                    8073
7299                    2545
Giải năm
6147          2306          4097
6577          4222          4330
Giải sáu
332          567          393
Giải bảy
35          42          40          46
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 29/07/2017
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
3,7,8,3,3,4 0 1,6
0 1 -
2,3,4 2 2
7,9 3 0,4,0,0,2,5
3 4 5,5,7,2,0,6
8,4,4,3 5 8
0,4 6 8,7
4,9,7,6 7 0,9,3,7
6,5 8 5,0
7,9 9 9,7,3
Thứ 6
28/07
2017
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
85139
Giải nhất
82224
Giải nhì
82658                    70366
Giải ba
20055          68859          65461
78135          84658          68877
Giải tư
0142                    1070
4014                    3812
Giải năm
7454          1468          3822
3954          7547          4580
Giải sáu
973          879          075
Giải bảy
11          45          93          73
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 28/07/2017
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
7,8 0 -
6,1 1 4,2,1
4,1,2 2 4,2
7,9,7 3 9,5
2,1,5,5 4 2,7,5
5,3,7,4 5 8,5,9,8,4,4
6 6 6,1,8
7,4 7 7,0,3,9,5,3
5,5,6 8 0
3,5,7 9 3
Thứ 5
27/07
2017
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
77333
Giải nhất
49942
Giải nhì
14618                    91289
Giải ba
93516          47122          01159
79247          06203          32985
Giải tư
5260                    4869
7642                    6584
Giải năm
5502          3974          6820
4835          1053          1787
Giải sáu
753          564          692
Giải bảy
47          72          82          29
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 27/07/2017
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
6,2 0 3,2
- 1 8,6
4,2,4,0,9,7,8 2 2,0,9
3,0,5,5 3 3,5
8,7,6 4 2,7,2,7
8,3 5 9,3,3
1 6 0,9,4
4,8,4 7 4,2
1 8 9,5,4,7,2
8,5,6,2 9 2
in vé dò nhanh
Miền  
Ngày  
in-ve-do-4-bang
in-ve-do-1-bang
THỐNG KÊ THEO NGÀY
Chọn Thứ
Chọn số Tuần
Chon Tỉnh - TP:
Thống kê theo ngày: Tìm các cặp số thường xuyên xuất hiện vào 1 ngày nào đó trong tuần.
Back To Top