kết quả xổ số miền bắc

   
Thứ 7
05/01
2019
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
90522
Giải nhất
22061
Giải nhì
61168                    06758
Giải ba
09193          82824          27809
06855          62715          98624
Giải tư
7555                    2210
0818                    9573
Giải năm
7058          2668          6343
4426          0648          3166
Giải sáu
138          453          183
Giải bảy
76          73          13          38
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 05/01/2019
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
1 0 9
6 1 5,0,8,3
2 2 2,4,4,6
9,7,4,5,8,7,1 3 8,8
2,2 4 3,8
5,1,5 5 8,5,5,8,3
2,6,7 6 1,8,8,6
- 7 3,6,3
6,5,1,5,6,4,3,3 8 3
0 9 3
Thứ 6
04/01
2019
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
03677
Giải nhất
91142
Giải nhì
40042                    45926
Giải ba
80118          31106          16375
78701          98326          45736
Giải tư
4172                    7625
4380                    5932
Giải năm
7969          1947          7928
0710          2809          9726
Giải sáu
656          257          949
Giải bảy
65          18          68          00
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 04/01/2019
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
8,1,0 0 6,1,9,0
0 1 8,0,8
4,4,7,3 2 6,6,5,8,6
- 3 6,2
- 4 2,2,7,9
7,2,6 5 6,7
2,0,2,3,2,5 6 9,5,8
7,4,5 7 7,5,2
1,2,1,6 8 0
6,0,4 9 -
Thứ 5
03/01
2019
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
60824
Giải nhất
55041
Giải nhì
15193                    66122
Giải ba
84924          07715          80113
77073          98972          54689
Giải tư
9840                    3138
3862                    2883
Giải năm
3852          9294          8031
4568          8358          9906
Giải sáu
266          328          646
Giải bảy
75          78          28          89
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 03/01/2019
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
4 0 6
4,3 1 5,3
2,7,6,5 2 4,2,4,8,8
9,1,7,8 3 8,1
2,2,9 4 1,0,6
1,7 5 2,8
0,6,4 6 2,8,6
- 7 3,2,5,8
3,6,5,2,7,2 8 9,3,9
8,8 9 3,4
Thứ 4
02/01
2019
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
56508
Giải nhất
45238
Giải nhì
46349                    45470
Giải ba
73256          21504          33565
11360          95475          34876
Giải tư
4495                    2277
2579                    0193
Giải năm
3597          8096          9602
9523          7715          9239
Giải sáu
051          963          455
Giải bảy
30          77          43          79
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 02/01/2019
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
7,6,3 0 8,4,2
5 1 5
0 2 3
9,2,6,4 3 8,9,0
0 4 9,3
6,7,9,1,5 5 6,1,5
5,7,9 6 5,0,3
7,9,7 7 0,5,6,7,9,7,9
0,3 8 -
4,7,3,7 9 5,3,7,6
Thứ 3
01/01
2019
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
93689
Giải nhất
75237
Giải nhì
18849                    42912
Giải ba
47772          35331          42797
65541          25983          49007
Giải tư
6362                    8342
9093                    2476
Giải năm
4654          4166          8468
5956          2604          6676
Giải sáu
585          644          388
Giải bảy
74          33          00          40
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 01/01/2019
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
0,4 0 7,4,0
3,4 1 2
1,7,6,4 2 -
8,9,3 3 7,1,3
5,0,4,7 4 9,1,2,4,0
8 5 4,6
7,6,5,7 6 2,6,8
3,9,0 7 2,6,6,4
6,8 8 9,3,5,8
8,4 9 7,3
Thứ 2
31/12
2018
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
45276
Giải nhất
47653
Giải nhì
82065                    29276
Giải ba
25396          81597          83276
57151          14066          09935
Giải tư
7280                    7973
8102                    1845
Giải năm
4819          6414          6791
4206          8832          2861
Giải sáu
470          430          439
Giải bảy
98          59          29          32
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 31/12/2018
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
8,7,3 0 2,6
5,9,6 1 9,4
0,3,3 2 9
5,7 3 5,2,0,9,2
1 4 5
6,3,4 5 3,1,9
7,7,9,7,6,0 6 5,6,1
9 7 6,6,6,3,0
9 8 0
1,3,5,2 9 6,7,1,8
CN
30/12
2018
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
65753
Giải nhất
84468
Giải nhì
51729                    50384
Giải ba
32861          23532          72685
55796          49853          96122
Giải tư
0774                    2246
6463                    4160
Giải năm
7014          3113          6950
0015          1630          7724
Giải sáu
079          101          888
Giải bảy
05          31          73          83
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 30/12/2018
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
6,5,3 0 1,5
6,0,3 1 4,3,5
3,2 2 9,2,4
5,5,6,1,7,8 3 2,0,1
8,7,1,2 4 6
8,1,0 5 3,3,0
9,4 6 8,1,3,0
- 7 4,9,3
6,8 8 4,5,8,3
2,7 9 6
Thứ 7
29/12
2018
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
56675
Giải nhất
05257
Giải nhì
35424                    53107
Giải ba
04517          58321          24231
86915          49661          51449
Giải tư
8754                    7939
1335                    6356
Giải năm
6930          6925          4555
6559          0722          0856
Giải sáu
713          567          132
Giải bảy
91          77          80          09
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 29/12/2018
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
3,8 0 7,9
2,3,6,9 1 7,5,3
2,3 2 4,1,5,2
1 3 1,9,5,0,2
2,5 4 9
7,1,3,2,5 5 7,4,6,5,9,6
5,5 6 1,7
5,0,1,6,7 7 5,7
- 8 0
4,3,5,0 9 1
in vé dò nhanh
Miền  
Ngày  
in-ve-do-4-bang
in-ve-do-1-bang
THỐNG KÊ THEO NGÀY
Chọn Thứ
Chọn số Tuần
Chon Tỉnh - TP:
Thống kê theo ngày: Tìm các cặp số thường xuyên xuất hiện vào 1 ngày nào đó trong tuần.
Back To Top