kết quả xổ số miền bắc

   
Thứ 4
06/12
2017
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
02564
Giải nhất
14248
Giải nhì
24930                    34525
Giải ba
37913          01975          95136
74257          53435          27651
Giải tư
9975                    8953
3641                    0780
Giải năm
1417          9625          9784
7321          1899          1536
Giải sáu
809          980          169
Giải bảy
08          85          87          92
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 06/12/2017
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
3,8,8 0 9,8
5,4,2 1 3,7
9 2 5,5,1
1,5 3 0,6,5,6
6,8 4 8,1
2,7,3,7,2,8 5 7,1,3
3,3 6 4,9
5,1,8 7 5,5
4,0 8 0,4,0,5,7
9,0,6 9 9,2
Thứ 3
05/12
2017
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
82177
Giải nhất
04396
Giải nhì
41327                    16933
Giải ba
13321          00004          31017
41783          69487          74368
Giải tư
2598                    7263
2377                    4326
Giải năm
3856          1313          4502
7649          6421          4285
Giải sáu
671          761          765
Giải bảy
94          10          91          55
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 05/12/2017
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
1 0 4,2
2,2,7,6,9 1 7,3,0
0 2 7,1,6,1
3,8,6,1 3 3
0,9 4 9
8,6,5 5 6,5
9,2,5 6 8,3,1,5
7,2,1,8,7 7 7,7,1
6,9 8 3,7,5
4 9 6,8,4,1
Thứ 2
04/12
2017
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
60833
Giải nhất
17319
Giải nhì
74636                    46790
Giải ba
88108          71422          51170
37714          05687          24815
Giải tư
4969                    7230
3936                    6467
Giải năm
7350          7619          1260
2318          2259          2663
Giải sáu
606          613          755
Giải bảy
49          48          97          88
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 04/12/2017
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
9,7,3,5,6 0 8,6
- 1 9,4,5,9,8,3
2 2 2
3,6,1 3 3,6,0,6
1 4 9,8
1,5 5 0,9,5
3,3,0 6 9,7,0,3
8,6,9 7 0
0,1,4,8 8 7,8
1,6,1,5,4 9 0,7
CN
03/12
2017
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
95809
Giải nhất
97765
Giải nhì
87470                    83864
Giải ba
19484          33428          59892
86970          35123          61409
Giải tư
4961                    6497
3234                    1819
Giải năm
6920          8640          2356
9546          2791          5097
Giải sáu
190          811          070
Giải bảy
48          91          36          89
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 03/12/2017
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
7,7,2,4,9,7 0 9,9
6,9,1,9 1 9,1
9 2 8,3,0
2 3 4,6
6,8,3 4 0,6,8
6 5 6
5,4,3 6 5,4,1
9,9 7 0,0,0
2,4 8 4,9
0,0,1,8 9 2,7,1,7,0,1
Thứ 7
02/12
2017
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
70870
Giải nhất
58764
Giải nhì
30987                    79475
Giải ba
95777          19073          22261
39264          00597          99868
Giải tư
1125                    4772
8935                    9192
Giải năm
4424          5891          6303
0459          8250          1481
Giải sáu
109          739          203
Giải bảy
66          76          29          85
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 02/12/2017
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
7,5 0 3,9,3
6,9,8 1 -
7,9 2 5,4,9
7,0,0 3 5,9
6,6,2 4 -
7,2,3,8 5 9,0
6,7 6 4,1,4,8,6
8,7,9 7 0,5,7,3,2,6
6 8 7,1,5
5,0,3,2 9 7,2,1
Thứ 6
01/12
2017
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
35516
Giải nhất
97614
Giải nhì
82902                    66873
Giải ba
55439          73886          52398
07879          09348          81406
Giải tư
4605                    9101
1151                    7964
Giải năm
2212          5697          8660
5173          7318          1477
Giải sáu
853          979          868
Giải bảy
83          43          86          29
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 01/12/2017
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
6 0 2,6,5,1
0,5 1 6,4,2,8
0,1 2 9
7,7,5,8,4 3 9
1,6 4 8,3
0 5 1,3
1,8,0,8 6 4,0,8
9,7 7 3,9,3,7,9
9,4,1,6 8 6,3,6
3,7,7,2 9 8,7
Thứ 5
30/11
2017
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
51750
Giải nhất
19182
Giải nhì
00081                    96687
Giải ba
86805          18805          06045
91328          52780          33000
Giải tư
1181                    1701
9344                    6219
Giải năm
1983          2351          9514
4500          8818          7468
Giải sáu
941          659          915
Giải bảy
31          45          97          51
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 30/11/2017
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
5,8,0,0 0 5,5,0,1,0
8,8,0,5,4,3,5 1 9,4,8,5
8 2 8
8 3 1
4,1 4 5,4,1,5
0,0,4,1,4 5 0,1,9,1
- 6 8
8,9 7 -
2,1,6 8 2,1,7,0,1,3
1,5 9 7
Thứ 4
29/11
2017
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
95375
Giải nhất
37847
Giải nhì
81939                    10577
Giải ba
26430          79285          01711
03658          76856          41238
Giải tư
0893                    6730
5122                    9837
Giải năm
9003          2733          3370
1271          3533          7034
Giải sáu
261          517          307
Giải bảy
45          34          81          40
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 29/11/2017
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
3,3,7,4 0 3,7
1,7,6,8 1 1,7
2 2 2
9,0,3,3 3 9,0,8,0,7,3,3,4,4
3,3 4 7,5,0
7,8,4 5 8,6
5 6 1
4,7,3,1,0 7 5,7,0,1
5,3 8 5,1
3 9 3
in vé dò nhanh
Miền  
Ngày  
in-ve-do-4-bang
in-ve-do-1-bang
THỐNG KÊ THEO NGÀY
Chọn Thứ
Chọn số Tuần
Chon Tỉnh - TP:
Thống kê theo ngày: Tìm các cặp số thường xuyên xuất hiện vào 1 ngày nào đó trong tuần.
Back To Top