kết quả xổ số miền bắc

   
Thứ 7
07/04
2018
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
91498
Giải nhất
08703
Giải nhì
86633                    51921
Giải ba
21822          96596          44238
47228          60976          15357
Giải tư
3728                    1213
9097                    5452
Giải năm
2152          5723          3408
4863          5876          2240
Giải sáu
845          195          218
Giải bảy
43          61          47          39
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 07/04/2018
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
4 0 3,8
2,6 1 3,8
2,5,5 2 1,2,8,8,3
0,3,1,2,6,4 3 3,8,9
- 4 0,5,3,7
4,9 5 7,2,2
9,7,7 6 3,1
5,9,4 7 6,6
9,3,2,2,0,1 8 -
3 9 8,6,7,5
Thứ 6
06/04
2018
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
76309
Giải nhất
71344
Giải nhì
83091                    96467
Giải ba
53774          13828          45210
96430          00268          97985
Giải tư
6901                    5154
0681                    2740
Giải năm
7871          5796          3601
4815          7569          1885
Giải sáu
229          397          880
Giải bảy
61          97          26          66
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 06/04/2018
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
1,3,4,8 0 9,1,1
9,0,8,7,0,6 1 0,5
- 2 8,9,6
- 3 0
4,7,5 4 4,0
8,1,8 5 4
9,2,6 6 7,8,9,1,6
6,9,9 7 4,1
2,6 8 5,1,5,0
0,6,2 9 1,6,7,7
Thứ 5
05/04
2018
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
37294
Giải nhất
18441
Giải nhì
34500                    50110
Giải ba
52810          45767          07407
91528          61584          66582
Giải tư
8746                    9746
0913                    6900
Giải năm
4650          9897          5864
8577          7718          6082
Giải sáu
935          433          855
Giải bảy
64          67          65          58
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 05/04/2018
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
0,1,1,0,5 0 0,7,0
4 1 0,0,3,8
8,8 2 8
1,3 3 5,3
9,8,6,6 4 1,6,6
3,5,6 5 0,5,8
4,4 6 7,4,4,7,5
6,0,9,7,6 7 7
2,1,5 8 4,2,2
- 9 4,7
Thứ 4
04/04
2018
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
64482
Giải nhất
92209
Giải nhì
60893                    76843
Giải ba
51317          77427          46594
63274          19907          83138
Giải tư
3108                    2868
2251                    7267
Giải năm
6192          7082          8196
0340          3863          7013
Giải sáu
752          226          355
Giải bảy
87          10          86          36
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 04/04/2018
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
4,1 0 9,7,8
5 1 7,3,0
8,9,8,5 2 7,6
9,4,6,1 3 8,6
9,7 4 3,0
5 5 1,2,5
9,2,8,3 6 8,7,3
1,2,0,6,8 7 4
3,0,6 8 2,2,7,6
0 9 3,4,2,6
Thứ 3
03/04
2018
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
85446
Giải nhất
75389
Giải nhì
13918                    48474
Giải ba
18273          07435          22154
92954          28360          14724
Giải tư
2888                    6982
1062                    5422
Giải năm
6876          7493          6976
8148          2507          4808
Giải sáu
563          503          603
Giải bảy
96          08          53          21
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 03/04/2018
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
6 0 7,8,3,3,8
2 1 8
8,6,2 2 4,2,1
7,9,6,0,0,5 3 5
7,5,5,2 4 6,8
3 5 4,4,3
4,7,7,9 6 0,2,3
0 7 4,3,6,6
1,8,4,0,0 8 9,8,2
8 9 3,6
Thứ 2
02/04
2018
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
19012
Giải nhất
66979
Giải nhì
66283                    59645
Giải ba
80549          79685          85104
14261          20182          12310
Giải tư
2145                    4555
5076                    8695
Giải năm
9468          8874          2843
1640          7513          2174
Giải sáu
241          219          499
Giải bảy
37          10          56          42
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 02/04/2018
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
1,4,1 0 4
6,4 1 2,0,3,9,0
1,8,4 2 -
8,4,1 3 7
0,7,7 4 5,9,5,3,0,1,2
4,8,4,5,9 5 5,6
7,5 6 1,8
3 7 9,6,4,4
6 8 3,5,2
7,4,1,9 9 5,9
CN
01/04
2018
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
75571
Giải nhất
12597
Giải nhì
47176                    45144
Giải ba
46991          67618          10970
52011          41155          54675
Giải tư
3076                    1496
2122                    1056
Giải năm
3526          9290          3196
5705          6220          3395
Giải sáu
480          715          079
Giải bảy
88          17          29          31
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 01/04/2018
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
7,9,2,8 0 5
7,9,1,3 1 8,1,5,7
2 2 2,6,0,9
- 3 1
4 4 4
5,7,0,9,1 5 5,6
7,7,9,5,2,9 6 -
9,1 7 1,6,0,5,6,9
1,8 8 0,8
7,2 9 7,1,6,0,6,5
Thứ 7
31/03
2018
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
34439
Giải nhất
50618
Giải nhì
82806                    47504
Giải ba
81312          28374          64402
96580          20561          99757
Giải tư
4464                    2614
1283                    9395
Giải năm
9195          4270          3588
0708          4486          9241
Giải sáu
661          946          612
Giải bảy
93          23          98          87
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 31/03/2018
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
8,7 0 6,4,2,8
6,4,6 1 8,2,4,2
1,0,1 2 3
8,9,2 3 9
0,7,6,1 4 1,6
9,9 5 7
0,8,4 6 1,4,1
5,8 7 4,0
1,8,0,9 8 0,3,8,6,7
3 9 5,5,3,8
in vé dò nhanh
Miền  
Ngày  
in-ve-do-4-bang
in-ve-do-1-bang
THỐNG KÊ THEO NGÀY
Chọn Thứ
Chọn số Tuần
Chon Tỉnh - TP:
Thống kê theo ngày: Tìm các cặp số thường xuyên xuất hiện vào 1 ngày nào đó trong tuần.
Back To Top