kết quả xổ số miền bắc

   
Thứ 3
07/08
2018
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
12723
Giải nhất
66716
Giải nhì
23425                    28390
Giải ba
42133          40549          21463
61965          54581          95633
Giải tư
7689                    5946
3549                    3665
Giải năm
7369          8084          5492
2228          3402          5867
Giải sáu
686          993          643
Giải bảy
79          58          97          77
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 07/08/2018
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
9 0 2
8 1 6
9,0 2 3,5,8
2,3,6,3,9,4 3 3,3
8 4 9,6,9,3
2,6,6 5 8
1,4,8 6 3,5,5,9,7
6,9,7 7 9,7
2,5 8 1,9,4,6
4,8,4,6,7 9 0,2,3,7
Thứ 2
06/08
2018
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
84214
Giải nhất
48733
Giải nhì
53775                    08672
Giải ba
39931          79718          83393
71437          14244          28127
Giải tư
2594                    1857
4840                    5917
Giải năm
5627          7458          1214
3853          1083          7991
Giải sáu
701          319          399
Giải bảy
65          88          32          98
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 06/08/2018
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
4 0 1
3,9,0 1 4,8,7,4,9
7,3 2 7,7
3,9,5,8 3 3,1,7,2
1,4,9,1 4 4,0
7,6 5 7,8,3
- 6 5
3,2,5,1,2 7 5,2
1,5,8,9 8 3,8
1,9 9 3,4,1,9,8
CN
05/08
2018
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
92138
Giải nhất
14223
Giải nhì
49049                    81078
Giải ba
18158          92848          45781
20775          00776          63761
Giải tư
1466                    2529
3858                    7033
Giải năm
6830          3567          1402
2556          2535          3929
Giải sáu
649          317          351
Giải bảy
10          11          20          39
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 05/08/2018
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
3,1,2 0 2
8,6,5,1 1 7,0,1
0 2 3,9,9,0
2,3 3 8,3,0,5,9
- 4 9,8,9
7,3 5 8,8,6,1
7,6,5 6 1,6,7
6,1 7 8,5,6
3,7,5,4,5 8 1
4,2,2,4,3 9 -
Thứ 7
04/08
2018
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
88624
Giải nhất
96792
Giải nhì
34453                    34579
Giải ba
81674          83035          91802
05501          35672          62985
Giải tư
9697                    5366
9962                    0914
Giải năm
7665          1091          6288
0662          8141          7676
Giải sáu
208          422          183
Giải bảy
93          23          86          39
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 04/08/2018
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
- 0 2,1,8
0,9,4 1 4
9,0,7,6,6,2 2 4,2,3
5,8,9,2 3 5,9
2,7,1 4 1
3,8,6 5 3
6,7,8 6 6,2,5,2
9 7 9,4,2,6
8,0 8 5,8,3,6
7,3 9 2,7,1,3
Thứ 6
03/08
2018
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
49786
Giải nhất
41963
Giải nhì
22436                    09007
Giải ba
49449          40401          56566
55192          18920          05414
Giải tư
6813                    6192
8050                    5544
Giải năm
8183          5279          6416
2292          2970          6392
Giải sáu
215          545          972
Giải bảy
64          33          48          80
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 03/08/2018
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
2,5,7,8 0 7,1
0 1 4,3,6,5
9,9,9,9,7 2 0
6,1,8,3 3 6,3
1,4,6 4 9,4,5,8
1,4 5 0
8,3,6,1 6 3,6,4
0 7 9,0,2
4 8 6,3,0
4,7 9 2,2,2,2
Thứ 5
02/08
2018
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
25638
Giải nhất
36202
Giải nhì
86786                    74188
Giải ba
69163          75122          23688
80399          19096          23834
Giải tư
4173                    7897
1656                    6186
Giải năm
6267          1090          0769
3468          6508          6544
Giải sáu
644          640          786
Giải bảy
34          67          20          89
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 02/08/2018
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
9,4,2 0 2,8
- 1 -
0,2 2 2,0
6,7 3 8,4,4
3,4,4,3 4 4,4,0
- 5 6
8,9,5,8,8 6 3,7,9,8,7
9,6,6 7 3
3,8,8,6,0 8 6,8,8,6,6,9
9,6,8 9 9,6,7,0
Thứ 4
01/08
2018
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
41128
Giải nhất
84415
Giải nhì
04755                    58311
Giải ba
11509          16747          73342
27766          09650          33345
Giải tư
7067                    5799
2969                    0420
Giải năm
8910          8864          5787
7967          4007          2167
Giải sáu
163          419          221
Giải bảy
47          14          11          49
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 01/08/2018
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
5,2,1 0 9,7
1,2,1 1 5,1,0,9,4,1
4 2 8,0,1
6 3 -
6,1 4 7,2,5,7,9
1,5,4 5 5,0
6 6 6,7,9,4,7,7,3
4,6,8,6,0,6,4 7 -
2 8 7
0,9,6,1,4 9 9
Thứ 3
31/07
2018
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
28236
Giải nhất
77456
Giải nhì
36893                    89823
Giải ba
15446          84232          72103
25666          46392          67876
Giải tư
0301                    8076
7202                    5826
Giải năm
7274          3516          7737
4944          0777          6783
Giải sáu
139          242          061
Giải bảy
70          86          48          51
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 31/07/2018
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
7 0 3,1,2
0,6,5 1 6
3,9,0,4 2 3,6
9,2,0,8 3 6,2,7,9
7,4 4 6,4,2,8
- 5 6,1
3,5,4,6,7,7,2,1,8 6 6,1
3,7 7 6,6,4,7,0
4 8 3,6
3 9 3,2
in vé dò nhanh
Miền  
Ngày  
in-ve-do-4-bang
in-ve-do-1-bang
THỐNG KÊ THEO NGÀY
Chọn Thứ
Chọn số Tuần
Chon Tỉnh - TP:
Thống kê theo ngày: Tìm các cặp số thường xuyên xuất hiện vào 1 ngày nào đó trong tuần.
Back To Top