kết quả xổ số miền bắc

   
Thứ 7
08/09
2018
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
66915
Giải nhất
12941
Giải nhì
16217                    84509
Giải ba
25721          63432          69347
08709          43384          68675
Giải tư
9233                    2993
4562                    2952
Giải năm
1952          5675          6548
5886          6648          3738
Giải sáu
673          374          020
Giải bảy
93          86          70          68
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 08/09/2018
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
2,7 0 9,9
4,2 1 5,7
3,6,5,5 2 1,0
3,9,7,9 3 2,3,8
8,7 4 1,7,8,8
1,7,7 5 2,2
8,8 6 2,8
1,4 7 5,5,3,4,0
4,4,3,6 8 4,6,6
0,0 9 3,3
Thứ 6
07/09
2018
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
49197
Giải nhất
76534
Giải nhì
11538                    54319
Giải ba
08631          75616          64415
48820          89157          85758
Giải tư
3568                    7340
4886                    3451
Giải năm
9035          4087          7573
3260          1308          5209
Giải sáu
711          306          282
Giải bảy
84          76          11          42
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 07/09/2018
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
2,4,6 0 8,9,6
3,5,1,1 1 9,6,5,1,1
8,4 2 0
7 3 4,8,1,5
3,8 4 0,2
1,3 5 7,8,1
1,8,0,7 6 8,0
9,5,8 7 3,6
3,5,6,0 8 6,7,2,4
1,0 9 7
Thứ 5
06/09
2018
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
00964
Giải nhất
81705
Giải nhì
63977                    61734
Giải ba
56809          90352          70613
52489          29909          22253
Giải tư
4464                    3704
0154                    0602
Giải năm
7754          5204          3393
0935          8451          3935
Giải sáu
987          288          609
Giải bảy
05          57          60          47
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 06/09/2018
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
6 0 5,9,9,4,2,4,9,5
5 1 3
5,0 2 -
1,5,9 3 4,5,5
6,3,6,0,5,5,0 4 7
0,3,3,0 5 2,3,4,4,1,7
- 6 4,4,0
7,8,5,4 7 7
8 8 9,7,8
0,8,0,0 9 3
Thứ 4
05/09
2018
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
93788
Giải nhất
28935
Giải nhì
47843                    79818
Giải ba
48389          84970          80259
03971          45929          72436
Giải tư
3452                    9432
8153                    1596
Giải năm
5990          4460          9951
3746          9340          0104
Giải sáu
525          135          084
Giải bảy
00          07          31          05
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 05/09/2018
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
7,9,6,4,0 0 4,0,7,5
7,5,3 1 8
5,3 2 9,5
4,5 3 5,6,2,5,1
0,8 4 3,6,0
3,2,3,0 5 9,2,3,1
3,9,4 6 0
0 7 0,1
8,1 8 8,9,4
8,5,2 9 6,0
Thứ 3
04/09
2018
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
64308
Giải nhất
39425
Giải nhì
92148                    38543
Giải ba
33373          80599          98461
12795          49393          86746
Giải tư
1971                    8602
8764                    0704
Giải năm
3056          3914          9678
2491          0471          9975
Giải sáu
377          479          624
Giải bảy
39          09          12          88
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 04/09/2018
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
- 0 8,2,4,9
6,7,9,7 1 4,2
0,1 2 5,4
4,7,9 3 9
6,0,1,2 4 8,3,6
2,9,7 5 6
4,5 6 1,4
7 7 3,1,8,1,5,7,9
0,4,7,8 8 8
9,7,3,0 9 9,5,3,1
Thứ 2
03/09
2018
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
52049
Giải nhất
32103
Giải nhì
71765                    05208
Giải ba
52210          50847          56116
84332          67608          76269
Giải tư
2811                    4597
9126                    6512
Giải năm
6191          6271          9227
0605          6847          0238
Giải sáu
986          558          840
Giải bảy
33          07          01          16
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 03/09/2018
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
1,4 0 3,8,8,5,7,1
1,9,7,0 1 0,6,1,2,6
3,1 2 6,7
0,3 3 2,8,3
- 4 9,7,7,0
6,0 5 8
1,2,8,1 6 5,9
4,9,2,4,0 7 1
0,0,3,5 8 6
4,6 9 7,1
CN
02/09
2018
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
19640
Giải nhất
50576
Giải nhì
71187                    68099
Giải ba
40352          53320          45756
74599          97405          47672
Giải tư
4336                    4243
5099                    3698
Giải năm
6988          6117          9223
2181          7486          3164
Giải sáu
241          365          669
Giải bảy
48          94          22          74
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 02/09/2018
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
4,2 0 5
8,4 1 7
5,7,2 2 0,3,2
4,2 3 6
6,9,7 4 0,3,1,8
0,6 5 2,6
7,5,3,8 6 4,5,9
8,1 7 6,2,4
9,8,4 8 7,8,1,6
9,9,9,6 9 9,9,9,8,4
Thứ 7
01/09
2018
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
48319
Giải nhất
53019
Giải nhì
59429                    91748
Giải ba
08233          63136          85840
76466          45338          94849
Giải tư
4091                    4957
2152                    8060
Giải năm
8322          8264          9744
3474          2491          1062
Giải sáu
349          799          164
Giải bảy
70          31          93          83
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 01/09/2018
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
4,6,7 0 -
9,9,3 1 9,9
5,2,6 2 9,2
3,9,8 3 3,6,8,1
6,4,7,6 4 8,0,9,4,9
- 5 7,2
3,6 6 6,0,4,2,4
5 7 4,0
4,3 8 3
1,1,2,4,4,9 9 1,1,9,3
in vé dò nhanh
Miền  
Ngày  
in-ve-do-4-bang
in-ve-do-1-bang
THỐNG KÊ THEO NGÀY
Chọn Thứ
Chọn số Tuần
Chon Tỉnh - TP:
Thống kê theo ngày: Tìm các cặp số thường xuyên xuất hiện vào 1 ngày nào đó trong tuần.
Back To Top