kết quả xổ số miền bắc

   
Thứ 5
08/11
2018
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
33079
Giải nhất
50330
Giải nhì
15832                    26494
Giải ba
87053          77009          11180
78522          03520          14985
Giải tư
5087                    0469
0068                    4246
Giải năm
0732          8026          2919
9747          1269          5239
Giải sáu
260          501          326
Giải bảy
43          87          78          41
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 08/11/2018
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
3,8,2,6 0 9,1
0,4 1 9
3,2,3 2 2,0,6,6
5,4 3 0,2,2,9
9 4 6,7,3,1
8 5 3
4,2,2 6 9,8,9,0
8,4,8 7 9,8
6,7 8 0,5,7,7
7,0,6,1,6,3 9 4
Thứ 4
07/11
2018
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
89911
Giải nhất
94946
Giải nhì
70934                    74050
Giải ba
32827          55303          98281
06076          09534          34427
Giải tư
4255                    6431
2748                    7807
Giải năm
9374          0307          4614
3832          1449          9461
Giải sáu
970          388          700
Giải bảy
54          30          83          37
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 07/11/2018
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
5,7,0,3 0 3,7,7,0
1,8,3,6 1 1,4
3 2 7,7
0,8 3 4,4,1,2,0,7
3,3,7,1,5 4 6,8,9
5 5 0,5,4
4,7 6 1
2,2,0,0,3 7 6,4,0
4,8 8 1,8,3
4 9 -
Thứ 3
06/11
2018
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
70455
Giải nhất
17222
Giải nhì
50921                    20383
Giải ba
71174          68921          87064
94602          26879          52929
Giải tư
2670                    6349
1314                    6166
Giải năm
9557          0389          3797
4367          8187          7893
Giải sáu
621          140          016
Giải bảy
73          44          29          84
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 06/11/2018
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
7,4 0 2
2,2,2 1 4,6
2,0 2 2,1,1,9,1,9
8,9,7 3 -
7,6,1,4,8 4 9,0,4
5 5 5,7
6,1 6 4,6,7
5,9,6,8 7 4,9,0,3
- 8 3,9,7,4
7,2,4,8,2 9 7,3
Thứ 2
05/11
2018
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
01524
Giải nhất
36489
Giải nhì
21543                    06276
Giải ba
90153          35539          26252
60279          79910          68651
Giải tư
2758                    2418
8445                    2009
Giải năm
4027          7705          4250
3426          8658          7518
Giải sáu
726          050          867
Giải bảy
48          00          72          77
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 05/11/2018
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
1,5,5,0 0 9,5,0
5 1 0,8,8
5,7 2 4,7,6,6
4,5 3 9
2 4 3,5,8
4,0 5 3,2,1,8,0,8,0
7,2,2 6 7
2,6,7 7 6,9,2,7
5,1,5,1,4 8 9
8,3,7,0 9 -
CN
04/11
2018
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
15844
Giải nhất
87994
Giải nhì
91350                    19050
Giải ba
35992          23205          14886
63902          21987          55625
Giải tư
0212                    4912
3057                    3736
Giải năm
4587          2174          3902
0640          5335          0783
Giải sáu
614          470          837
Giải bảy
92          61          21          32
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 04/11/2018
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
5,5,4,7 0 5,2,2
6,2 1 2,2,4
9,0,1,1,0,9,3 2 5,1
8 3 6,5,7,2
4,9,7,1 4 4,0
0,2,3 5 0,0,7
8,3 6 1
8,5,8,3 7 4,0
- 8 6,7,7,3
- 9 4,2,2
Thứ 7
03/11
2018
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
14832
Giải nhất
84157
Giải nhì
97791                    02659
Giải ba
70015          05880          21228
97250          01600          06731
Giải tư
3106                    6587
9562                    0681
Giải năm
5976          0268          1665
1710          6241          9812
Giải sáu
610          309          430
Giải bảy
87          82          31          23
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 03/11/2018
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
8,5,0,1,1,3 0 0,6,9
9,3,8,4,3 1 5,0,2,0
3,6,1,8 2 8,3
2 3 2,1,0,1
- 4 1
1,6 5 7,9,0
0,7 6 2,8,5
5,8,8 7 6
2,6 8 0,7,1,7,2
5,0 9 1
Thứ 6
02/11
2018
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
54448
Giải nhất
57599
Giải nhì
34440                    45550
Giải ba
77286          56865          09229
73081          05915          19494
Giải tư
8376                    4308
9334                    0138
Giải năm
8871          1788          9069
5168          8634          4455
Giải sáu
382          518          734
Giải bảy
64          61          14          71
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 02/11/2018
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
4,5 0 8
8,7,6,7 1 5,8,4
8 2 9
- 3 4,8,4,4
9,3,3,3,6,1 4 8,0
6,1,5 5 0,5
8,7 6 5,9,8,4,1
- 7 6,1,1
4,0,3,8,6,1 8 6,1,8,2
9,2,6 9 9,4
Thứ 5
01/11
2018
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
51489
Giải nhất
75455
Giải nhì
17943                    89793
Giải ba
80296          48080          70610
61349          22637          85810
Giải tư
1509                    9181
3779                    5017
Giải năm
4737          9228          2878
4363          7804          2256
Giải sáu
599          651          662
Giải bảy
25          70          00          50
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 01/11/2018
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
8,1,1,7,0,5 0 9,4,0
8,5 1 0,0,7
6 2 8,5
4,9,6 3 7,7
0 4 3,9
5,2 5 5,6,1,0
9,5 6 3,2
3,1,3 7 9,8,0
2,7 8 9,0,1
8,4,0,7,9 9 3,6,9
in vé dò nhanh
Miền  
Ngày  
in-ve-do-4-bang
in-ve-do-1-bang
THỐNG KÊ THEO NGÀY
Chọn Thứ
Chọn số Tuần
Chon Tỉnh - TP:
Thống kê theo ngày: Tìm các cặp số thường xuyên xuất hiện vào 1 ngày nào đó trong tuần.
Back To Top