kết quả xổ số miền bắc

   
Thứ 5
12/07
2018
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
09965
Giải nhất
77633
Giải nhì
77574                    43142
Giải ba
52150          11721          86093
70908          22577          97607
Giải tư
7953                    4278
0301                    7208
Giải năm
9262          2683          9619
6127          7616          6598
Giải sáu
839          310          082
Giải bảy
36          27          60          91
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 12/07/2018
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
5,1,6 0 8,7,1,8
2,0,9 1 9,6,0
4,6,8 2 1,7,7
3,9,5,8 3 3,9,6
7 4 2
6 5 0,3
1,3 6 5,2,0
7,0,2,2 7 4,7,8
0,7,0,9 8 3,2
1,3 9 3,8,1
Thứ 4
11/07
2018
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
19854
Giải nhất
89656
Giải nhì
02068                    68949
Giải ba
43428          31371          23889
17575          94572          99275
Giải tư
7551                    8102
8005                    3026
Giải năm
9346          3094          0810
0793          9202          0207
Giải sáu
895          971          485
Giải bảy
90          45          46          89
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 11/07/2018
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
1,9 0 2,5,2,7
7,5,7 1 0
7,0,0 2 8,6
9 3 -
5,9 4 9,6,5,6
7,7,0,9,8,4 5 4,6,1
5,2,4,4 6 8
0 7 1,5,2,5,1
6,2 8 9,5,9
4,8,8 9 4,3,5,0
Thứ 3
10/07
2018
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
76157
Giải nhất
85182
Giải nhì
39521                    44012
Giải ba
58949          87866          49510
71715          59256          77348
Giải tư
5875                    6500
9322                    3512
Giải năm
7307          2994          0342
6331          2435          6240
Giải sáu
256          275          169
Giải bảy
54          81          06          95
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 10/07/2018
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
1,0,4 0 0,7,6
2,3,8 1 2,0,5,2
8,1,2,1,4 2 1,2
- 3 1,5
9,5 4 9,8,2,0
1,7,3,7,9 5 7,6,6,4
6,5,5,0 6 6,9
5,0 7 5,5
4 8 2,1
4,6 9 4,5
Thứ 2
09/07
2018
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
14845
Giải nhất
69900
Giải nhì
28840                    83539
Giải ba
08931          27123          16980
19967          30417          36739
Giải tư
0265                    2172
4034                    8695
Giải năm
8604          5540          1373
8129          2469          8205
Giải sáu
050          357          571
Giải bảy
93          65          63          48
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 09/07/2018
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
0,4,8,4,5 0 0,4,5
3,7 1 7
7 2 3,9
2,7,9,6 3 9,1,9,4
3,0 4 5,0,0,8
4,6,9,0,6 5 0,7
- 6 7,5,9,5,3
6,1,5 7 2,3,1
4 8 0
3,3,2,6 9 5,3
CN
08/07
2018
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
75299
Giải nhất
77412
Giải nhì
14075                    45755
Giải ba
30048          00667          60134
53524          47959          53973
Giải tư
3836                    0428
0072                    2557
Giải năm
1955          8576          7058
2041          1418          2628
Giải sáu
161          965          326
Giải bảy
78          87          03          53
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 08/07/2018
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
- 0 3
4,6 1 2,8
1,7 2 4,8,8,6
7,0,5 3 4,6
3,2 4 8,1
7,5,5,6 5 5,9,7,5,8,3
3,7,2 6 7,1,5
6,5,8 7 5,3,2,6,8
4,2,5,1,2,7 8 7
9,5 9 9
Thứ 7
07/07
2018
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
41967
Giải nhất
63209
Giải nhì
40959                    62787
Giải ba
99672          20330          49456
28688          35969          27857
Giải tư
7227                    6461
8587                    1790
Giải năm
5456          0269          0673
9302          2246          1582
Giải sáu
716          223          831
Giải bảy
60          97          55          57
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 07/07/2018
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
3,9,6 0 9,2
6,3 1 6
7,0,8 2 7,3
7,2 3 0,1
- 4 6
5 5 9,6,7,6,5,7
5,5,4,1 6 7,9,1,9,0
6,8,5,2,8,9,5 7 2,3
8 8 7,8,7,2
0,5,6,6 9 0,7
Thứ 6
06/07
2018
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
93514
Giải nhất
07894
Giải nhì
96887                    00582
Giải ba
73628          05590          54402
48531          07555          21756
Giải tư
4549                    5277
5910                    6582
Giải năm
3781          6557          9684
0786          5644          3931
Giải sáu
394          722          414
Giải bảy
24          44          75          99
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 06/07/2018
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
9,1 0 2
3,8,3 1 4,0,4
8,0,8,2 2 8,2,4
- 3 1,1
1,9,8,4,9,1,2,4 4 9,4,4
5,7 5 5,6,7
5,8 6 -
8,7,5 7 7,5
2 8 7,2,2,1,4,6
4,9 9 4,0,4,9
Thứ 5
05/07
2018
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
92295
Giải nhất
80208
Giải nhì
26383                    03453
Giải ba
09646          16688          17921
04814          21668          23198
Giải tư
1158                    7397
8122                    6340
Giải năm
0229          0271          6499
0715          9104          9528
Giải sáu
480          802          928
Giải bảy
36          68          44          18
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 05/07/2018
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
4,8 0 8,4,2
2,7 1 4,5,8
2,0 2 1,2,9,8,8
8,5 3 6
1,0,4 4 6,0,4
9,1 5 3,8
4,3 6 8,8
9 7 1
0,8,6,9,5,2,2,6,1 8 3,8,0
2,9 9 5,8,7,9
in vé dò nhanh
Miền  
Ngày  
in-ve-do-4-bang
in-ve-do-1-bang
THỐNG KÊ THEO NGÀY
Chọn Thứ
Chọn số Tuần
Chon Tỉnh - TP:
Thống kê theo ngày: Tìm các cặp số thường xuyên xuất hiện vào 1 ngày nào đó trong tuần.
Back To Top