kết quả xổ số miền bắc

   
Thứ 3
13/03
2018
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
58507
Giải nhất
78398
Giải nhì
47369                    15246
Giải ba
51446          01180          62560
55375          37263          30151
Giải tư
0004                    9608
5898                    0727
Giải năm
0209          7641          8392
0926          1259          1744
Giải sáu
092          095          262
Giải bảy
57          73          25          28
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 13/03/2018
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
8,6 0 7,4,8,9
5,4 1 -
9,9,6 2 7,6,5,8
6,7 3 -
0,4 4 6,6,1,4
7,9,2 5 1,9,7
4,4,2 6 9,0,3,2
0,2,5 7 5,3
9,0,9,2 8 0
6,0,5 9 8,8,2,2,5
Thứ 2
12/03
2018
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
17577
Giải nhất
34681
Giải nhì
23167                    18067
Giải ba
17989          06776          51618
85587          55314          71375
Giải tư
6750                    8634
3091                    8847
Giải năm
8961          3530          2117
4336          9339          0488
Giải sáu
683          526          152
Giải bảy
41          90          56          44
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 12/03/2018
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
5,3,9 0 -
8,9,6,4 1 8,4,7
5 2 6
8 3 4,0,6,9
1,3,4 4 7,1,4
7 5 0,2,6
7,3,2,5 6 7,7,1
7,6,6,8,4,1 7 7,6,5
1,8 8 1,9,7,8,3
8,3 9 1,0
CN
11/03
2018
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
35229
Giải nhất
99816
Giải nhì
48247                    28749
Giải ba
41022          16200          89236
13696          86630          64388
Giải tư
7143                    0110
2286                    3258
Giải năm
5473          3542          6649
5923          0197          8699
Giải sáu
995          870          504
Giải bảy
32          95          99          73
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 11/03/2018
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
0,3,1,7 0 0,4
- 1 6,0
2,4,3 2 9,2,3
4,7,2,7 3 6,0,2
0 4 7,9,3,2,9
9,9 5 8
1,3,9,8 6 -
4,9 7 3,0,3
8,5 8 8,6
2,4,4,9,9 9 6,7,9,5,5,9
Thứ 7
10/03
2018
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
03830
Giải nhất
82039
Giải nhì
40066                    54037
Giải ba
11177          46436          78909
27690          57831          58864
Giải tư
1851                    4522
9809                    7672
Giải năm
8645          3469          3828
6830          4794          1235
Giải sáu
385          113          374
Giải bảy
48          91          27          06
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 10/03/2018
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
3,9,3 0 9,9,6
3,5,9 1 3
2,7 2 2,8,7
1 3 0,9,7,6,1,0,5
6,9,7 4 5,8
4,3,8 5 1
6,3,0 6 6,4,9
3,7,2 7 7,2,4
2,4 8 5
3,0,0,6 9 0,4,1
Thứ 6
09/03
2018
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
21423
Giải nhất
52724
Giải nhì
73607                    73054
Giải ba
34787          68911          55917
74821          05331          07407
Giải tư
4973                    7775
9551                    1559
Giải năm
3387          3563          4738
9844          8431          7037
Giải sáu
017          634          132
Giải bảy
09          53          06          65
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 09/03/2018
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
- 0 7,7,9,6
1,2,3,5,3 1 1,7,7
3 2 3,4,1
2,7,6,5 3 1,8,1,7,4,2
2,5,4,3 4 4
7,6 5 4,1,9,3
0 6 3,5
0,8,1,0,8,3,1 7 3,5
3 8 7,7
5,0 9 -
Thứ 5
08/03
2018
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
00998
Giải nhất
37937
Giải nhì
69634                    98952
Giải ba
16057          77205          25923
53414          40600          22385
Giải tư
1106                    5934
9070                    7414
Giải năm
5229          3858          8615
6419          2183          5014
Giải sáu
829          218          375
Giải bảy
58          41          75          24
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 08/03/2018
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
0,7 0 5,0,6
4 1 4,4,5,9,4,8
5 2 3,9,9,4
2,8 3 7,4,4
3,1,3,1,1,2 4 1
0,8,1,7,7 5 2,7,8,8
0 6 -
3,5 7 0,5,5
9,5,1,5 8 5,3
2,1,2 9 8
Thứ 4
07/03
2018
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
85983
Giải nhất
16814
Giải nhì
44750                    67850
Giải ba
22649          89258          86950
51340          23486          11418
Giải tư
7713                    9110
3341                    7024
Giải năm
8581          3660          1468
1742          7414          0007
Giải sáu
005          602          372
Giải bảy
94          06          35          82
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 07/03/2018
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
5,5,5,4,1,6 0 7,5,2,6
4,8 1 4,8,3,0,4
4,0,7,8 2 4
8,1 3 5
1,2,1,9 4 9,0,1,2
0,3 5 0,0,8,0
8,0 6 0,8
0 7 2
5,1,6 8 3,6,1,2
4 9 4
Thứ 3
06/03
2018
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
93060
Giải nhất
79907
Giải nhì
58018                    97198
Giải ba
77895          77488          03695
04485          99691          97185
Giải tư
1093                    4879
9583                    4975
Giải năm
2455          7766          1097
8824          4779          8163
Giải sáu
048          815          495
Giải bảy
17          65          58          94
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 06/03/2018
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
6 0 7
9 1 8,5,7
- 2 4
9,8,6 3 -
2,9 4 8
9,9,8,8,7,5,1,9,6 5 5,8
6 6 0,6,3,5
0,9,1 7 9,5,9
1,9,8,4,5 8 8,5,5,3
7,7 9 8,5,5,1,3,7,5,4
in vé dò nhanh
Miền  
Ngày  
in-ve-do-4-bang
in-ve-do-1-bang
THỐNG KÊ THEO NGÀY
Chọn Thứ
Chọn số Tuần
Chon Tỉnh - TP:
Thống kê theo ngày: Tìm các cặp số thường xuyên xuất hiện vào 1 ngày nào đó trong tuần.
Back To Top