kết quả xổ số miền bắc

   
Thứ 6
14/09
2018
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
21588
Giải nhất
03788
Giải nhì
52146                    59004
Giải ba
44173          47812          62516
29339          20347          94610
Giải tư
0479                    7854
7731                    1964
Giải năm
6817          8567          9628
2095          9923          4249
Giải sáu
939          863          933
Giải bảy
79          92          13          71
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 14/09/2018
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
1 0 4
3,7 1 2,6,0,7,3
1,9 2 8,3
7,2,6,3,1 3 9,1,9,3
0,5,6 4 6,7,9
9 5 4
4,1 6 4,7,3
4,1,6 7 3,9,9,1
8,8,2 8 8,8
3,7,4,3,7 9 5,2
Thứ 5
13/09
2018
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
45562
Giải nhất
73735
Giải nhì
01598                    69120
Giải ba
14923          54953          00078
04375          36129          41879
Giải tư
5412                    1769
9289                    6342
Giải năm
5164          4836          2482
5869          0898          3095
Giải sáu
097          055          585
Giải bảy
20          36          01          24
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 13/09/2018
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
2,2 0 1
0 1 2
6,1,4,8 2 0,3,9,0,4
2,5 3 5,6,6
6,2 4 2
3,7,9,5,8 5 3,5
3,3 6 2,9,4,9
9 7 8,5,9
9,7,9 8 9,2,5
2,7,6,8,6 9 8,8,5,7
Thứ 4
12/09
2018
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
81156
Giải nhất
02127
Giải nhì
46925                    25167
Giải ba
46205          11154          61997
37710          74555          02221
Giải tư
1739                    3946
1557                    5890
Giải năm
2790          5802          5337
4515          4985          7511
Giải sáu
059          104          890
Giải bảy
29          34          82          99
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 12/09/2018
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
1,9,9,9 0 5,2,4
2,1 1 0,5,1
0,8 2 7,5,1,9
- 3 9,7,4
5,0,3 4 6
2,0,5,1,8 5 6,4,5,7,9
5,4 6 7
2,6,9,5,3 7 -
- 8 5,2
3,5,2,9 9 7,0,0,0,9
Thứ 3
11/09
2018
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
50040
Giải nhất
39748
Giải nhì
64849                    99027
Giải ba
86021          84601          56046
54579          83194          40348
Giải tư
6780                    9904
6715                    2361
Giải năm
7903          9445          4167
4120          0307          5249
Giải sáu
457          577          275
Giải bảy
36          98          33          27
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 11/09/2018
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
4,8,2 0 1,4,3,7
2,0,6 1 5
- 2 7,1,0,7
0,3 3 6,3
9,0 4 0,8,9,6,8,5,9
1,4,7 5 7
4,3 6 1,7
2,6,0,5,7,2 7 9,7,5
4,4,9 8 0
4,7,4 9 4,8
Thứ 2
10/09
2018
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
51845
Giải nhất
79786
Giải nhì
68693                    00853
Giải ba
69907          27997          17419
24327          13924          00490
Giải tư
2088                    1762
0935                    7196
Giải năm
2590          2231          7424
1343          7558          8142
Giải sáu
627          160          428
Giải bảy
20          46          13          59
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 10/09/2018
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
9,9,6,2 0 7
3 1 9,3
6,4 2 7,4,4,7,8,0
9,5,4,1 3 5,1
2,2 4 5,3,2,6
4,3 5 3,8,9
8,9,4 6 2,0
0,9,2,2 7 -
8,5,2 8 6,8
1,5 9 3,7,0,6,0
CN
09/09
2018
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
24453
Giải nhất
35025
Giải nhì
93208                    15040
Giải ba
22315          35565          97401
82048          00359          02329
Giải tư
2726                    1616
2717                    5531
Giải năm
8903          5614          7420
3175          7046          1820
Giải sáu
827          551          154
Giải bảy
23          69          71          82
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 09/09/2018
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
4,2,2 0 8,1,3
0,3,5,7 1 5,6,7,4
8 2 5,9,6,0,0,7,3
5,0,2 3 1
1,5 4 0,8,6
2,1,6,7 5 3,9,1,4
2,1,4 6 5,9
1,2 7 5,1
0,4 8 2
5,2,6 9 -
Thứ 7
08/09
2018
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
66915
Giải nhất
12941
Giải nhì
16217                    84509
Giải ba
25721          63432          69347
08709          43384          68675
Giải tư
9233                    2993
4562                    2952
Giải năm
1952          5675          6548
5886          6648          3738
Giải sáu
673          374          020
Giải bảy
93          86          70          68
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 08/09/2018
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
2,7 0 9,9
4,2 1 5,7
3,6,5,5 2 1,0
3,9,7,9 3 2,3,8
8,7 4 1,7,8,8
1,7,7 5 2,2
8,8 6 2,8
1,4 7 5,5,3,4,0
4,4,3,6 8 4,6,6
0,0 9 3,3
Thứ 6
07/09
2018
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
49197
Giải nhất
76534
Giải nhì
11538                    54319
Giải ba
08631          75616          64415
48820          89157          85758
Giải tư
3568                    7340
4886                    3451
Giải năm
9035          4087          7573
3260          1308          5209
Giải sáu
711          306          282
Giải bảy
84          76          11          42
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 07/09/2018
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
2,4,6 0 8,9,6
3,5,1,1 1 9,6,5,1,1
8,4 2 0
7 3 4,8,1,5
3,8 4 0,2
1,3 5 7,8,1
1,8,0,7 6 8,0
9,5,8 7 3,6
3,5,6,0 8 6,7,2,4
1,0 9 7
in vé dò nhanh
Miền  
Ngày  
in-ve-do-4-bang
in-ve-do-1-bang
THỐNG KÊ THEO NGÀY
Chọn Thứ
Chọn số Tuần
Chon Tỉnh - TP:
Thống kê theo ngày: Tìm các cặp số thường xuyên xuất hiện vào 1 ngày nào đó trong tuần.
Back To Top