kết quả xổ số miền bắc

   
CN
16/04
2017
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
73309
Giải nhất
78527
Giải nhì
70411                    18706
Giải ba
11675          30554          42848
38141          47279          14608
Giải tư
3401                    7052
1373                    2350
Giải năm
3266          0607          5243
0319          9572          3977
Giải sáu
533          535          330
Giải bảy
40          29          57          82
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 16/04/2017
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
5,3,4 0 9,6,8,1,7
1,4,0 1 1,9
5,7,8 2 7,9
7,4,3 3 3,5,0
5 4 8,1,3,0
7,3 5 4,2,0,7
0,6 6 6
2,0,7,5 7 5,9,3,2,7
4,0 8 2
0,7,1,2 9 -
Thứ 7
15/04
2017
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
88945
Giải nhất
18100
Giải nhì
19633                    03626
Giải ba
93208          24356          99422
01060          22287          71669
Giải tư
5274                    9739
9789                    3334
Giải năm
7867          9181          0784
8106          1744          4178
Giải sáu
478          308          244
Giải bảy
02          36          20          62
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 15/04/2017
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
0,6,2 0 0,8,6,8,2
8 1 -
2,0,6 2 6,2,0
3 3 3,9,4,6
7,3,8,4,4 4 5,4,4
4 5 6
2,5,0,3 6 0,9,7,2
8,6 7 4,8,8
0,7,7,0 8 7,9,1,4
6,3,8 9 -
Thứ 6
14/04
2017
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
78123
Giải nhất
60370
Giải nhì
44123                    81141
Giải ba
38761          08184          81840
80471          95452          70706
Giải tư
9904                    0896
6441                    7724
Giải năm
9679          2481          5270
8400          8634          0082
Giải sáu
097          612          577
Giải bảy
42          73          76          98
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 14/04/2017
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
7,4,7,0 0 6,4,0
4,6,7,4,8 1 2
5,8,1,4 2 3,3,4
2,2,7 3 4
8,0,2,3 4 1,0,1,2
- 5 2
0,9,7 6 1
9,7 7 0,1,9,0,7,3,6
9 8 4,1,2
7 9 6,7,8
Thứ 5
13/04
2017
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
37311
Giải nhất
88349
Giải nhì
63059                    07116
Giải ba
55496          20586          98255
22454          94793          54574
Giải tư
9568                    4893
2366                    9309
Giải năm
2110          5556          6881
6352          6575          3616
Giải sáu
207          306          258
Giải bảy
43          99          73          17
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 13/04/2017
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
1 0 9,7,6
1,8 1 1,6,0,6,7
5 2 -
9,9,4,7 3 -
5,7 4 9,3
5,7 5 9,5,4,6,2,8
1,9,8,6,5,1,0 6 8,6
0,1 7 4,5,3
6,5 8 6,1
4,5,0,9 9 6,3,3,9
Thứ 4
12/04
2017
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
64924
Giải nhất
31562
Giải nhì
70553                    78600
Giải ba
73175          81560          21988
19344          08419          51925
Giải tư
9620                    7710
3734                    6234
Giải năm
4745          7731          2738
1946          6625          8888
Giải sáu
251          303          352
Giải bảy
84          11          54          15
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 12/04/2017
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
0,6,2,1 0 0,3
3,5,1 1 9,0,1,5
6,5 2 4,5,0,5
5,0 3 4,4,1,8
2,4,3,3,8,5 4 4,5,6
7,2,4,2,1 5 3,1,2,4
4 6 2,0
- 7 5
8,3,8 8 8,8,4
1 9 -
Thứ 3
11/04
2017
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
20459
Giải nhất
63703
Giải nhì
63101                    46966
Giải ba
44000          92623          36979
01958          68958          21783
Giải tư
3395                    1815
6246                    7797
Giải năm
4522          3119          3602
7923          5026          4098
Giải sáu
554          200          214
Giải bảy
67          28          51          66
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 11/04/2017
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
0,0 0 3,1,0,2,0
0,5 1 5,9,4
2,0 2 3,2,3,6,8
0,2,8,2 3 -
5,1 4 6
9,1 5 9,8,8,4,1
6,4,2,6 6 6,7,6
9,6 7 9
5,5,9,2 8 3
5,7,1 9 5,7,8
Thứ 2
10/04
2017
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
34343
Giải nhất
48005
Giải nhì
80167                    32078
Giải ba
80977          46463          97626
75609          00115          11641
Giải tư
4298                    6395
1611                    8961
Giải năm
1703          8430          5514
1976          0322          2609
Giải sáu
438          974          011
Giải bảy
22          44          06          14
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 10/04/2017
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
3 0 5,9,3,9,6
4,1,6,1 1 5,1,4,1,4
2,2 2 6,2,2
4,6,0 3 0,8
1,7,4,1 4 3,1,4
0,1,9 5 -
2,7,0 6 7,3,1
6,7 7 8,7,6,4
7,9,3 8 -
0,0 9 8,5
CN
09/04
2017
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
23716
Giải nhất
02053
Giải nhì
29923                    00896
Giải ba
35634          16713          67065
99317          85749          76499
Giải tư
3400                    5372
0431                    4274
Giải năm
1798          8729          6709
2733          5004          3888
Giải sáu
197          310          457
Giải bảy
54          65          75          29
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 09/04/2017
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
0,1 0 0,9,4
3 1 6,3,7,0
7 2 3,9,9
5,2,1,3 3 4,1,3
3,7,0,5 4 9
6,6,7 5 3,7,4
1,9 6 5,5
1,9,5 7 2,4,5
9,8 8 8
4,9,2,0,2 9 6,9,8,7
in vé dò nhanh
Miền  
Ngày  
in-ve-do-4-bang
in-ve-do-1-bang
THỐNG KÊ THEO NGÀY
Chọn Thứ
Chọn số Tuần
Chon Tỉnh - TP:
Thống kê theo ngày: Tìm các cặp số thường xuyên xuất hiện vào 1 ngày nào đó trong tuần.
Back To Top