kết quả xổ số miền bắc

   
CN
19/03
2017
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
34365
Giải nhất
44341
Giải nhì
20834                    60921
Giải ba
75701          23662          50466
17180          23834          04315
Giải tư
9888                    9328
9063                    3717
Giải năm
6887          9933          7862
1764          8755          1087
Giải sáu
589          515          013
Giải bảy
60          34          45          22
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 19/03/2017
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
8,6 0 1
4,2,0 1 5,7,5,3
6,6,2 2 1,8,2
6,3,1 3 4,4,3,4
3,3,6,3 4 1,5
6,1,5,1,4 5 5
6 6 5,2,6,3,2,4,0
1,8,8 7 -
8,2 8 0,8,7,7,9
8 9 -
Thứ 7
18/03
2017
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
28263
Giải nhất
65916
Giải nhì
83703                    20940
Giải ba
28688          65088          23689
33610          05937          76922
Giải tư
6610                    7712
0796                    5519
Giải năm
5718          9243          0473
0610          6779          0934
Giải sáu
292          286          138
Giải bảy
48          33          60          20
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 18/03/2017
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
4,1,1,1,6,2 0 3
- 1 6,0,0,2,9,8,0
2,1,9 2 2,0
6,0,4,7,3 3 7,4,8,3
3 4 0,3,8
- 5 -
1,9,8 6 3,0
3 7 3,9
8,8,1,3,4 8 8,8,9,6
8,1,7 9 6,2
Thứ 6
17/03
2017
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
72191
Giải nhất
63718
Giải nhì
72912                    91838
Giải ba
37524          54811          37377
57689          11881          52707
Giải tư
9544                    6543
1033                    3187
Giải năm
5471          4879          1053
2430          8445          1813
Giải sáu
957          680          089
Giải bảy
39          03          99          63
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 17/03/2017
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
3,8 0 7,3
9,1,8,7 1 8,2,1,3
1 2 4
4,3,5,1,0,6 3 8,3,0,9
2,4 4 4,3,5
4 5 3,7
- 6 3
7,0,8,5 7 7,1,9
1,3 8 9,1,7,0,9
8,7,8,3,9 9 1,9
Thứ 5
16/03
2017
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
33000
Giải nhất
27211
Giải nhì
69543                    30542
Giải ba
94479          86652          83668
17313          68377          04018
Giải tư
3027                    8725
1501                    4417
Giải năm
3060          7049          7374
2712          5775          4106
Giải sáu
815          379          314
Giải bảy
13          38          69          54
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 16/03/2017
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
0,6 0 0,1,6
1,0 1 1,3,8,7,2,5,4,3
4,5,1 2 7,5
4,1,1 3 8
7,1,5 4 3,2,9
2,7,1 5 2,4
0 6 8,0,9
7,2,1 7 9,7,4,5,9
6,1,3 8 -
7,4,7,6 9 -
Thứ 4
15/03
2017
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
98441
Giải nhất
83527
Giải nhì
07140                    69019
Giải ba
62789          85223          17814
02056          49986          90627
Giải tư
8062                    2069
6741                    7466
Giải năm
3679          8168          8186
7023          2486          6865
Giải sáu
797          440          072
Giải bảy
09          07          41          11
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 15/03/2017
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
4,4 0 9,7
4,4,4,1 1 9,4,1
6,7 2 7,3,7,3
2,2 3 -
1 4 1,0,1,0,1
6 5 6
5,8,6,8,8 6 2,9,6,8,5
2,2,9,0 7 9,2
6 8 9,6,6,6
1,8,6,7,0 9 7
Thứ 3
14/03
2017
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
81040
Giải nhất
64884
Giải nhì
19198                    80504
Giải ba
66687          33923          86094
06088          22495          89117
Giải tư
1423                    5653
0558                    2947
Giải năm
8085          8507          3857
5768          1229          7946
Giải sáu
055          470          934
Giải bảy
56          68          43          33
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 14/03/2017
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
4,7 0 4,7
- 1 7
- 2 3,3,9
2,2,5,4,3 3 4,3
8,0,9,3 4 0,7,6,3
9,8,5 5 3,8,7,5,6
4,5 6 8,8
8,1,4,0,5 7 0
9,8,5,6,6 8 4,7,8,5
2 9 8,4,5
Thứ 2
13/03
2017
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
51674
Giải nhất
43886
Giải nhì
53370                    48061
Giải ba
93320          20068          91339
84243          14021          54419
Giải tư
9340                    6093
2247                    8478
Giải năm
7572          2999          3539
2741          9158          8040
Giải sáu
728          265          147
Giải bảy
09          66          02          32
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 13/03/2017
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
7,2,4,4 0 9,2
6,2,4 1 9
7,0,3 2 0,1,8
4,9 3 9,9,2
7 4 3,0,7,1,0,7
6 5 8
8,6 6 1,8,5,6
4,4 7 4,0,8,2
6,7,5,2 8 6
3,1,9,3,0 9 3,9
CN
12/03
2017
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
63995
Giải nhất
81153
Giải nhì
63018                    78611
Giải ba
48864          57410          51037
88185          54544          01610
Giải tư
3889                    1842
8356                    3896
Giải năm
2746          3575          4538
0372          9755          7866
Giải sáu
524          523          305
Giải bảy
46          93          95          47
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 12/03/2017
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
1,1 0 5
1 1 8,1,0,0
4,7 2 4,3
5,2,9 3 7,8
6,4,2 4 4,2,6,6,7
9,8,7,5,0,9 5 3,6,5
5,9,4,6,4 6 4,6
3,4 7 5,2
1,3 8 5,9
8 9 5,6,3,5
in vé dò nhanh
Miền  
Ngày  
in-ve-do-4-bang
in-ve-do-1-bang
THỐNG KÊ THEO NGÀY
Chọn Thứ
Chọn số Tuần
Chon Tỉnh - TP:
Thống kê theo ngày: Tìm các cặp số thường xuyên xuất hiện vào 1 ngày nào đó trong tuần.
Back To Top