kết quả xổ số miền bắc

   
CN
26/08
2018
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
85081
Giải nhất
60157
Giải nhì
13104                    05763
Giải ba
64150          59489          82216
26825          59445          25463
Giải tư
1987                    4935
2161                    4149
Giải năm
7667          3294          6857
1967          4679          3000
Giải sáu
714          184          456
Giải bảy
37          03          86          40
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 26/08/2018
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
5,0,4 0 4,0,3
8,6 1 6,4
- 2 5
6,6,0 3 5,7
0,9,1,8 4 5,9,0
2,4,3 5 7,0,7,6
1,5,8 6 3,3,1,7,7
5,8,6,5,6,3 7 9
- 8 1,9,7,4,6
8,4,7 9 4
Thứ 7
25/08
2018
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
54360
Giải nhất
20770
Giải nhì
14712                    14224
Giải ba
51794          03451          40740
19081          39455          81753
Giải tư
9758                    8176
7132                    9884
Giải năm
4232          0204          5914
5607          6763          6540
Giải sáu
599          556          959
Giải bảy
98          45          52          20
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 25/08/2018
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
6,7,4,4,2 0 4,7
5,8 1 2,4
1,3,3,5 2 4,0
5,6 3 2,2
2,9,8,0,1 4 0,0,5
5,4 5 1,5,3,8,6,9,2
7,5 6 0,3
0 7 0,6
5,9 8 1,4
9,5 9 4,9,8
Thứ 6
24/08
2018
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
63517
Giải nhất
65257
Giải nhì
31320                    07516
Giải ba
76329          86984          06338
59957          32367          61300
Giải tư
4421                    2217
4333                    2163
Giải năm
1314          0040          7336
8582          1637          8547
Giải sáu
122          379          565
Giải bảy
66          90          78          33
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 24/08/2018
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
2,0,4,9 0 0
2 1 7,6,7,4
8,2 2 0,9,1,2
3,6,3 3 8,3,6,7,3
8,1 4 0,7
6 5 7,7
1,3,6 6 7,3,5,6
1,5,5,6,1,3,4 7 9,8
3,7 8 4,2
2,7 9 0
Thứ 5
23/08
2018
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
48935
Giải nhất
24089
Giải nhì
81487                    13646
Giải ba
27470          77815          30977
43820          99786          39231
Giải tư
4191                    5483
8632                    0787
Giải năm
3736          0340          5407
9702          0137          0024
Giải sáu
030          205          482
Giải bảy
12          56          35          14
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 23/08/2018
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
7,2,4,3 0 7,2,5
3,9 1 5,2,4
3,0,8,1 2 0,4
8 3 5,1,2,6,7,0,5
2,1 4 6,0
3,1,0,3 5 6
4,8,3,5 6 -
8,7,8,0,3 7 0,7
- 8 9,7,6,3,7,2
8 9 1
Thứ 4
22/08
2018
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
57873
Giải nhất
92920
Giải nhì
52262                    09941
Giải ba
96272          22551          71874
22308          09347          30659
Giải tư
3821                    3568
1310                    6039
Giải năm
4842          5398          2630
3074          6385          0414
Giải sáu
149          187          436
Giải bảy
85          26          12          21
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 22/08/2018
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
2,1,3 0 8
4,5,2,2 1 0,4,2
6,7,4,1 2 0,1,6,1
7 3 9,0,6
7,7,1 4 1,7,2,9
8,8 5 1,9
3,2 6 2,8
4,8 7 3,2,4,4
0,6,9 8 5,7,5
5,3,4 9 8
Thứ 3
21/08
2018
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
92056
Giải nhất
38670
Giải nhì
79011                    93194
Giải ba
32880          33677          82474
91971          86071          86620
Giải tư
5372                    7570
2368                    1723
Giải năm
8031          8660          3475
1179          3756          3319
Giải sáu
998          865          755
Giải bảy
44          49          76          26
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 21/08/2018
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
7,8,2,7,6 0 -
1,7,7,3 1 1,9
7 2 0,3,6
2 3 1
9,7,4 4 4,9
7,6,5 5 6,6,5
5,5,7,2 6 8,0,5
7 7 0,7,4,1,1,2,0,5,9,6
6,9 8 0
7,1,4 9 4,8
Thứ 2
20/08
2018
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
93757
Giải nhất
35604
Giải nhì
61096                    44364
Giải ba
99354          59281          60959
15259          08892          25279
Giải tư
8876                    8887
5165                    6469
Giải năm
5485          6159          5596
3190          3158          6451
Giải sáu
703          387          858
Giải bảy
78          83          95          53
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 20/08/2018
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
9 0 4,3
8,5 1 -
9 2 -
0,8,5 3 -
0,6,5 4 -
6,8,9 5 7,4,9,9,9,8,1,8,3
9,7,9 6 4,5,9
5,8,8 7 9,6,8
5,5,7 8 1,7,5,7,3
5,5,7,6,5 9 6,2,6,0,5
CN
19/08
2018
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
11219
Giải nhất
41453
Giải nhì
06491                    76098
Giải ba
24551          58984          52666
67104          14093          16634
Giải tư
5246                    6871
9737                    7119
Giải năm
0499          2059          0139
8152          1503          7221
Giải sáu
201          965          907
Giải bảy
65          63          19          91
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 19/08/2018
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
- 0 4,3,1,7
9,5,7,2,0,9 1 9,9,9
5 2 1
5,9,0,6 3 4,7,9
8,0,3 4 6
6,6 5 3,1,9,2
6,4 6 6,5,5,3
3,0 7 1
9 8 4
1,1,9,5,3,1 9 1,8,3,9,1
in vé dò nhanh
Miền  
Ngày  
in-ve-do-4-bang
in-ve-do-1-bang
THỐNG KÊ THEO NGÀY
Chọn Thứ
Chọn số Tuần
Chon Tỉnh - TP:
Thống kê theo ngày: Tìm các cặp số thường xuyên xuất hiện vào 1 ngày nào đó trong tuần.
Back To Top