kết quả xổ số miền bắc

   
Thứ 5
27/09
2018
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
14915
Giải nhất
55465
Giải nhì
93226                    31112
Giải ba
59442          29637          10137
05377          61466          34610
Giải tư
0008                    7880
4962                    4784
Giải năm
5590          9627          6847
7814          1733          5166
Giải sáu
210          716          940
Giải bảy
70          13          24          53
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 27/09/2018
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
1,8,9,1,4,7 0 8
- 1 5,2,0,4,0,6,3
1,4,6 2 6,7,4
3,1,5 3 7,7,3
8,1,2 4 2,7,0
1,6 5 3
2,6,6,1 6 5,6,2,6
3,3,7,2,4 7 7,0
0 8 0,4
- 9 0
Thứ 4
26/09
2018
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
49222
Giải nhất
63538
Giải nhì
71869                    77421
Giải ba
81951          18863          87208
05298          50878          02628
Giải tư
0442                    6356
4382                    2086
Giải năm
1323          1891          2984
4524          6254          5562
Giải sáu
857          378          081
Giải bảy
85          08          47          84
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 26/09/2018
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
- 0 8,8
2,5,9,8 1 -
2,4,8,6 2 2,1,8,3,4
6,2 3 8
8,2,5,8 4 2,7
8 5 1,6,4,7
5,8 6 9,3,2
5,4 7 8,8
3,0,9,7,2,7,0 8 2,6,4,1,5,4
6 9 8,1
Thứ 3
25/09
2018
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
69654
Giải nhất
16245
Giải nhì
33225                    02470
Giải ba
23147          94734          86411
41723          49455          35449
Giải tư
0081                    2969
5108                    2015
Giải năm
4337          1504          6374
5008          6549          1387
Giải sáu
676          179          850
Giải bảy
51          12          01          54
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 25/09/2018
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
7,5 0 8,4,8,1
1,8,5,0 1 1,5,2
1 2 5,3
2 3 4,7
5,3,0,7,5 4 5,7,9,9
4,2,5,1 5 4,5,0,1,4
7 6 9
4,3,8 7 0,4,6,9
0,0 8 1,7
4,6,4,7 9 -
Thứ 2
24/09
2018
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
69569
Giải nhất
61203
Giải nhì
73263                    18649
Giải ba
84901          89375          86751
78669          51386          34091
Giải tư
7443                    4687
1581                    6032
Giải năm
4586          4461          6519
2101          3949          2044
Giải sáu
542          992          717
Giải bảy
25          74          67          96
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 24/09/2018
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
- 0 3,1,1
0,5,9,8,6,0 1 9,7
3,4,9 2 5
0,6,4 3 2
4,7 4 9,3,9,4,2
7,2 5 1
8,8,9 6 9,3,9,1,7
8,1,6 7 5,4
- 8 6,7,1,6
6,4,6,1,4 9 1,2,6
CN
23/09
2018
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
12662
Giải nhất
00576
Giải nhì
93787                    32156
Giải ba
42431          29249          41410
54961          60765          61044
Giải tư
0648                    9835
4471                    5979
Giải năm
6116          9869          4838
4220          8575          1003
Giải sáu
621          691          365
Giải bảy
28          23          46          17
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 23/09/2018
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
1,2 0 3
3,6,7,2,9 1 0,6,7
6 2 0,1,8,3
0,2 3 1,5,8
4 4 9,4,8,6
6,3,7,6 5 6
7,5,1,4 6 2,1,5,9,5
8,1 7 6,1,9,5
4,3,2 8 7
4,7,6 9 1
Thứ 7
22/09
2018
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
29578
Giải nhất
41490
Giải nhì
77307                    19069
Giải ba
42148          38797          09499
31318          86136          56087
Giải tư
9297                    7950
4971                    2306
Giải năm
2157          7354          3010
7317          5375          6870
Giải sáu
012          497          756
Giải bảy
83          65          77          27
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 22/09/2018
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
9,5,1,7 0 7,6
7 1 8,0,7,2
1 2 7
8 3 6
5 4 8
7,6 5 0,7,4,6
3,0,5 6 9,5
0,9,8,9,5,1,9,7,2 7 8,1,5,0,7
7,4,1 8 7,3
6,9 9 0,7,9,7,7
Thứ 6
21/09
2018
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
31221
Giải nhất
67255
Giải nhì
44069                    84551
Giải ba
96767          39359          09902
17284          67390          24710
Giải tư
0412                    1704
1549                    2348
Giải năm
5252          6717          7041
5213          7569          9200
Giải sáu
772          023          654
Giải bảy
83          03          29          13
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 21/09/2018
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
9,1,0 0 2,4,0,3
2,5,4 1 0,2,7,3,3
0,1,5,7 2 1,3,9
1,2,8,0,1 3 -
8,0,5 4 9,8,1
5 5 5,1,9,2,4
- 6 9,7,9
6,1 7 2
4 8 4,3
6,5,4,6,2 9 0
Thứ 5
20/09
2018
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
03096
Giải nhất
58682
Giải nhì
04578                    29574
Giải ba
24877          52536          80289
13331          15632          53890
Giải tư
3136                    0329
0063                    5939
Giải năm
9999          8675          0488
7855          3699          9768
Giải sáu
128          326          981
Giải bảy
82          36          62          41
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 20/09/2018
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
9 0 -
3,8,4 1 -
8,3,8,6 2 9,8,6
6 3 6,1,2,6,9,6
7 4 1
7,5 5 5
9,3,3,2,3 6 3,8,2
7 7 8,4,7,5
7,8,6,2 8 2,9,8,1,2
8,2,3,9,9 9 6,0,9,9
in vé dò nhanh
Miền  
Ngày  
in-ve-do-4-bang
in-ve-do-1-bang
THỐNG KÊ THEO NGÀY
Chọn Thứ
Chọn số Tuần
Chon Tỉnh - TP:
Thống kê theo ngày: Tìm các cặp số thường xuyên xuất hiện vào 1 ngày nào đó trong tuần.
Back To Top