kết quả xổ số miền bắc

   
Thứ 7
29/09
2018
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
08030
Giải nhất
38852
Giải nhì
56136                    06754
Giải ba
21710          74178          38100
56798          20425          37888
Giải tư
9110                    4243
2653                    8836
Giải năm
8285          4962          3660
6077          2008          9786
Giải sáu
099          733          521
Giải bảy
66          40          07          33
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 29/09/2018
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
3,1,0,1,6,4 0 0,8,7
2 1 0,0
5,6 2 5,1
4,5,3,3 3 0,6,6,3,3
5 4 3,0
2,8 5 2,4,3
3,3,8,6 6 2,0,6
7,0 7 8,7
7,9,8,0 8 8,5,6
9 9 8,9
Thứ 6
28/09
2018
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
79356
Giải nhất
52734
Giải nhì
90892                    93815
Giải ba
05490          57557          19697
57025          63011          12902
Giải tư
2298                    4737
8180                    8424
Giải năm
2685          2756          0492
9105          5170          6907
Giải sáu
620          158          866
Giải bảy
32          96          68          67
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 28/09/2018
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
9,8,7,2 0 2,5,7
1 1 5,1
9,0,9,3 2 5,4,0
- 3 4,7,2
3,2 4 -
1,2,8,0 5 6,7,6,8
5,5,6,9 6 6,8,7
5,9,3,0,6 7 0
9,5,6 8 0,5
- 9 2,0,7,8,2,6
Thứ 5
27/09
2018
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
14915
Giải nhất
55465
Giải nhì
93226                    31112
Giải ba
59442          29637          10137
05377          61466          34610
Giải tư
0008                    7880
4962                    4784
Giải năm
5590          9627          6847
7814          1733          5166
Giải sáu
210          716          940
Giải bảy
70          13          24          53
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 27/09/2018
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
1,8,9,1,4,7 0 8
- 1 5,2,0,4,0,6,3
1,4,6 2 6,7,4
3,1,5 3 7,7,3
8,1,2 4 2,7,0
1,6 5 3
2,6,6,1 6 5,6,2,6
3,3,7,2,4 7 7,0
0 8 0,4
- 9 0
Thứ 4
26/09
2018
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
49222
Giải nhất
63538
Giải nhì
71869                    77421
Giải ba
81951          18863          87208
05298          50878          02628
Giải tư
0442                    6356
4382                    2086
Giải năm
1323          1891          2984
4524          6254          5562
Giải sáu
857          378          081
Giải bảy
85          08          47          84
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 26/09/2018
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
- 0 8,8
2,5,9,8 1 -
2,4,8,6 2 2,1,8,3,4
6,2 3 8
8,2,5,8 4 2,7
8 5 1,6,4,7
5,8 6 9,3,2
5,4 7 8,8
3,0,9,7,2,7,0 8 2,6,4,1,5,4
6 9 8,1
Thứ 3
25/09
2018
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
69654
Giải nhất
16245
Giải nhì
33225                    02470
Giải ba
23147          94734          86411
41723          49455          35449
Giải tư
0081                    2969
5108                    2015
Giải năm
4337          1504          6374
5008          6549          1387
Giải sáu
676          179          850
Giải bảy
51          12          01          54
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 25/09/2018
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
7,5 0 8,4,8,1
1,8,5,0 1 1,5,2
1 2 5,3
2 3 4,7
5,3,0,7,5 4 5,7,9,9
4,2,5,1 5 4,5,0,1,4
7 6 9
4,3,8 7 0,4,6,9
0,0 8 1,7
4,6,4,7 9 -
Thứ 2
24/09
2018
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
69569
Giải nhất
61203
Giải nhì
73263                    18649
Giải ba
84901          89375          86751
78669          51386          34091
Giải tư
7443                    4687
1581                    6032
Giải năm
4586          4461          6519
2101          3949          2044
Giải sáu
542          992          717
Giải bảy
25          74          67          96
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 24/09/2018
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
- 0 3,1,1
0,5,9,8,6,0 1 9,7
3,4,9 2 5
0,6,4 3 2
4,7 4 9,3,9,4,2
7,2 5 1
8,8,9 6 9,3,9,1,7
8,1,6 7 5,4
- 8 6,7,1,6
6,4,6,1,4 9 1,2,6
CN
23/09
2018
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
12662
Giải nhất
00576
Giải nhì
93787                    32156
Giải ba
42431          29249          41410
54961          60765          61044
Giải tư
0648                    9835
4471                    5979
Giải năm
6116          9869          4838
4220          8575          1003
Giải sáu
621          691          365
Giải bảy
28          23          46          17
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 23/09/2018
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
1,2 0 3
3,6,7,2,9 1 0,6,7
6 2 0,1,8,3
0,2 3 1,5,8
4 4 9,4,8,6
6,3,7,6 5 6
7,5,1,4 6 2,1,5,9,5
8,1 7 6,1,9,5
4,3,2 8 7
4,7,6 9 1
Thứ 7
22/09
2018
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
29578
Giải nhất
41490
Giải nhì
77307                    19069
Giải ba
42148          38797          09499
31318          86136          56087
Giải tư
9297                    7950
4971                    2306
Giải năm
2157          7354          3010
7317          5375          6870
Giải sáu
012          497          756
Giải bảy
83          65          77          27
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 22/09/2018
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
9,5,1,7 0 7,6
7 1 8,0,7,2
1 2 7
8 3 6
5 4 8
7,6 5 0,7,4,6
3,0,5 6 9,5
0,9,8,9,5,1,9,7,2 7 8,1,5,0,7
7,4,1 8 7,3
6,9 9 0,7,9,7,7
in vé dò nhanh
Miền  
Ngày  
in-ve-do-4-bang
in-ve-do-1-bang
THỐNG KÊ THEO NGÀY
Chọn Thứ
Chọn số Tuần
Chon Tỉnh - TP:
Thống kê theo ngày: Tìm các cặp số thường xuyên xuất hiện vào 1 ngày nào đó trong tuần.
Back To Top