kết quả xổ số miền bắc

   
Thứ 2
30/07
2018
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
19672
Giải nhất
28906
Giải nhì
78784                    92305
Giải ba
66006          50641          61297
48080          80822          22435
Giải tư
5692                    1697
7254                    2443
Giải năm
2487          8885          4083
7838          2546          7922
Giải sáu
624          751          598
Giải bảy
81          43          44          90
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 30/07/2018
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
8,9 0 6,5,6
4,5,8 1 -
7,2,9,2 2 2,2,4
4,8,4 3 5,8
8,5,2,4 4 1,3,6,3,4
0,3,8 5 4,1
0,0,4 6 -
9,9,8 7 2
3,9 8 4,0,7,5,3,1
- 9 7,2,7,8,0
CN
29/07
2018
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
69492
Giải nhất
88817
Giải nhì
28702                    13720
Giải ba
03588          36484          42466
42433          87586          94282
Giải tư
8495                    5161
6192                    5157
Giải năm
2139          6041          0231
3959          8693          1839
Giải sáu
680          759          492
Giải bảy
47          01          48          05
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 29/07/2018
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
2,8 0 2,1,5
6,4,3,0 1 7
9,0,8,9,9 2 0
3,9 3 3,9,1,9
8 4 1,7,8
9,0 5 7,9,9
6,8 6 6,1
1,5,4 7 -
8,4 8 8,4,6,2,0
3,5,3,5 9 2,5,2,3,2
Thứ 7
28/07
2018
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
20833
Giải nhất
16272
Giải nhì
12917                    65181
Giải ba
15064          81005          25757
89686          78466          84411
Giải tư
5278                    7124
6223                    2967
Giải năm
6171          8541          1759
0562          8678          6857
Giải sáu
467          973          894
Giải bảy
47          02          84          64
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 28/07/2018
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
- 0 5,2
8,1,7,4 1 7,1
7,6,0 2 4,3
3,2,7 3 3
6,2,9,8,6 4 1,7
0 5 7,9,7
8,6 6 4,6,7,2,7,4
1,5,6,5,6,4 7 2,8,1,8,3
7,7 8 1,6,4
5 9 4
Thứ 6
27/07
2018
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
69031
Giải nhất
60280
Giải nhì
63676                    53151
Giải ba
34496          48477          35248
31316          47068          47937
Giải tư
8891                    7012
2254                    9796
Giải năm
7474          0193          7260
1277          3761          6266
Giải sáu
326          473          183
Giải bảy
70          64          79          19
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 27/07/2018
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
8,6,7 0 -
3,5,9,6 1 6,2,9
1 2 6
9,7,8 3 1,7
5,7,6 4 8
- 5 1,4
7,9,1,9,6,2 6 8,0,1,6,4
7,3,7 7 6,7,4,7,3,0,9
4,6 8 0,3
7,1 9 6,1,6,3
Thứ 5
26/07
2018
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
59356
Giải nhất
54715
Giải nhì
81111                    59595
Giải ba
95632          17719          42858
83473          62660          25918
Giải tư
9526                    4178
5671                    2054
Giải năm
2632          1060          5359
4249          6596          1922
Giải sáu
305          685          581
Giải bảy
09          20          28          50
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 26/07/2018
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
6,6,2,5 0 5,9
1,7,8 1 5,1,9,8
3,3,2 2 6,2,0,8
7 3 2,2
5 4 9
1,9,0,8 5 6,8,4,9,0
5,2,9 6 0,0
- 7 3,8,1
5,1,7,2 8 5,1
1,5,4,0 9 5,6
Thứ 4
25/07
2018
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
43841
Giải nhất
33562
Giải nhì
27053                    38107
Giải ba
19036          08672          07804
37066          04314          76462
Giải tư
4791                    6490
3320                    8273
Giải năm
2093          8088          5577
0699          3707          0834
Giải sáu
818          983          504
Giải bảy
64          59          68          35
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 25/07/2018
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
9,2 0 7,4,7,4
4,9 1 4,8
6,7,6 2 0
5,7,9,8 3 6,4,5
0,1,3,0,6 4 1
3 5 3,9
3,6 6 2,6,2,4,8
0,7,0 7 2,3,7
8,1,6 8 8,3
9,5 9 1,0,3,9
Thứ 3
24/07
2018
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
91570
Giải nhất
97669
Giải nhì
97482                    01367
Giải ba
06934          15127          70523
71273          24495          17319
Giải tư
5016                    9075
2963                    6279
Giải năm
6086          1042          6591
1862          0141          2532
Giải sáu
087          440          144
Giải bảy
21          08          81          96
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 24/07/2018
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
7,4 0 8
9,4,2,8 1 9,6
8,4,6,3 2 7,3,1
2,7,6 3 4,2
3,4 4 2,1,0,4
9,7 5 -
1,8,9 6 9,7,3,2
6,2,8 7 0,3,5,9
0 8 2,6,7,1
6,1,7 9 5,1,6
Thứ 2
23/07
2018
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
95786
Giải nhất
50864
Giải nhì
62554                    03768
Giải ba
81229          58614          15410
81309          85056          22727
Giải tư
3072                    9623
8454                    1227
Giải năm
0902          1476          0195
8925          1744          2483
Giải sáu
576          903          890
Giải bảy
58          27          49          50
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 23/07/2018
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
1,9,5 0 9,2,3
- 1 4,0
7,0 2 9,7,3,7,5,7
2,8,0 3 -
6,5,1,5,4 4 4,9
9,2 5 4,6,4,8,0
8,5,7,7 6 4,8
2,2,2 7 2,6,6
6,5 8 6,3
2,0,4 9 5,0
in vé dò nhanh
Miền  
Ngày  
in-ve-do-4-bang
in-ve-do-1-bang
THỐNG KÊ THEO NGÀY
Chọn Thứ
Chọn số Tuần
Chon Tỉnh - TP:
Thống kê theo ngày: Tìm các cặp số thường xuyên xuất hiện vào 1 ngày nào đó trong tuần.
Back To Top