kết quả xổ số miền trung

   
CN
01/07
2018
kết quả xổ số miền trung
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Khánh Hòa
Kon Tum
Mã tỉnh
KH
KT
Giải tám
89
15
Giải bảy
528
240
Giải sáu
5042
2842
5357
3426
3637
0444
Giải năm
1048
9913
Giải tư
34736
95676
97408
13148
37328
02968
90880
58843
67441
52315
85006
47378
22154
35342
Giải ba
11406
14598
23849
66305
Giải nhì
35367
21218
Giải nhất
26449
44010
Giải ĐB
545732
075025
Bảng loto xổ số miền trung - Ngày: 01/07/2018
Khánh Hòa
Chục Số Đơn Vị
8 0 8,6
- 1 -
4,4,3 2 8,8
- 3 6,2
- 4 2,2,8,8,9
- 5 7
3,7,0 6 8,7
5,6 7 6
2,4,0,4,2,6,9 8 9,0
8,4 9 8
Kon Tum
Chục Số Đơn Vị
4,1 0 6,5
4 1 5,3,5,8,0
4 2 6,5
1,4 3 7
4,5 4 0,4,3,1,2,9
1,1,0,2 5 4
2,0 6 -
3 7 8
7,1 8 -
4 9 -
Thứ 7
30/06
2018
kết quả xổ số miền trung
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Đà Nẵng
Quảng Ngãi
Đắk Nông
Mã tỉnh
DNG
QNI
DNO
Giải tám
79
05
14
Giải bảy
507
193
395
Giải sáu
0007
1617
0758
7892
8881
2759
9139
3401
3163
Giải năm
0473
9997
3788
Giải tư
38945
88503
70172
79027
34986
52205
28497
16464
75352
20669
08480
56335
24367
44023
67355
47333
79481
65146
31833
99215
01153
Giải ba
94112
42543
89492
78920
26164
06867
Giải nhì
98514
95503
83498
Giải nhất
13351
98239
77601
Giải ĐB
585535
949883
846785
Bảng loto xổ số miền trung - Ngày: 30/06/2018
Đà Nẵng
Chục Số Đơn Vị
- 0 7,7,3,5
5 1 7,2,4
7,1 2 7
7,0,4 3 5
1 4 5,3
4,0,3 5 8,1
8 6 -
0,0,1,2,9 7 9,3,2
5 8 6
7 9 7
Quảng Ngãi
Chục Số Đơn Vị
8,2 0 5,3
8 1 -
9,5,9 2 3,0
9,2,0,8 3 5,9
6 4 -
0,3 5 9,2
- 6 4,9,7
9,6 7 -
- 8 1,0,3
5,6,3 9 3,2,7,2
Đắk Nông
Chục Số Đơn Vị
- 0 1,1
0,8,0 1 4,5
- 2 -
6,3,3,5 3 9,3,3
1,6 4 6
9,5,1,8 5 5,3
4 6 3,4,7
6 7 -
8,9 8 8,1,5
3 9 5,8
Thứ 6
29/06
2018
kết quả xổ số miền trung
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Gia Lai
Ninh Thuận
Mã tỉnh
GL
NT
Giải tám
ImageLoading
ImageLoading
Giải bảy
ImageLoading
ImageLoading
Giải sáu
ImageLoading
ImageLoading
ImageLoading
ImageLoading
ImageLoading
ImageLoading
Giải năm
ImageLoading
ImageLoading
Giải tư
ImageLoading
ImageLoading
ImageLoading
ImageLoading
ImageLoading
ImageLoading
ImageLoading
ImageLoading
ImageLoading
ImageLoading
ImageLoading
ImageLoading
ImageLoading
ImageLoading
Giải ba
ImageLoading
ImageLoading
ImageLoading
ImageLoading
Giải nhì
ImageLoading
ImageLoading
Giải nhất
ImageLoading
ImageLoading
Giải ĐB
ImageLoading
ImageLoading
Bảng loto xổ số miền trung - Ngày: 29/06/2018
Gia Lai
Chục Số Đơn Vị
- 0 -
- 1 -
- 2 -
- 3 -
- 4 -
- 5 -
- 6 -
- 7 -
- 8 -
- 9 -
Ninh Thuận
Chục Số Đơn Vị
- 0 -
- 1 -
- 2 -
- 3 -
- 4 -
- 5 -
- 6 -
- 7 -
- 8 -
- 9 -
Thứ 5
28/06
2018
kết quả xổ số miền trung
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Bình Định
Quảng Trị
Quảng Bình
Mã tỉnh
BDH
QT
QB
Giải tám
15
25
26
Giải bảy
426
797
351
Giải sáu
7924
0784
8437
7316
5629
0378
3088
6878
8361
Giải năm
7703
7583
1973
Giải tư
82795
40427
15328
44609
33646
48071
23900
76436
17965
93687
71172
61112
63320
11972
19196
46129
44035
63991
89150
71696
02979
Giải ba
07130
11252
76391
87902
09997
47894
Giải nhì
26744
55246
74322
Giải nhất
72289
80438
46595
Giải ĐB
196833
237705
011877
Bảng loto xổ số miền trung - Ngày: 28/06/2018
Bình Định
Chục Số Đơn Vị
0,3 0 3,9,0
7 1 5
5 2 6,4,7,8
0,3 3 7,0,3
2,8,4 4 6,4
1,9 5 2
2,4 6 -
3,2 7 1
2 8 4,9
0,8 9 5
Quảng Trị
Chục Số Đơn Vị
2 0 2,5
9 1 6,2
7,1,7,0 2 5,9,0
8 3 6,8
- 4 6
2,6,0 5 -
1,3,4 6 5
9,8 7 8,2,2
7,3 8 3,7
2 9 7,1
Quảng Bình
Chục Số Đơn Vị
5 0 -
5,6,9 1 -
2 2 6,9,2
7 3 5
9 4 -
3,9 5 1,0
2,9,9 6 1
9,7 7 8,3,9,7
8,7 8 8
2,7 9 6,1,6,7,4,5
Thứ 4
27/06
2018
kết quả xổ số miền trung
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Đà Nẵng
Khánh Hòa
Mã tỉnh
DNG
KH
Giải tám
95
87
Giải bảy
635
754
Giải sáu
2316
7328
0811
6665
9383
9898
Giải năm
7853
6580
Giải tư
73584
91417
55225
39073
88100
18286
51433
54193
95140
58218
06777
17181
17183
87013
Giải ba
60240
81020
38167
84790
Giải nhì
82487
69698
Giải nhất
72118
13601
Giải ĐB
571816
528354
Bảng loto xổ số miền trung - Ngày: 27/06/2018
Đà Nẵng
Chục Số Đơn Vị
0,4,2 0 0
1 1 6,1,7,8,6
- 2 8,5,0
5,7,3 3 5,3
8 4 0
9,3,2 5 3
1,8,1 6 -
1,8 7 3
2,1 8 4,6,7
- 9 5
Khánh Hòa
Chục Số Đơn Vị
8,4,9 0 1
8,0 1 8,3
- 2 -
8,9,8,1 3 -
5,5 4 0
6 5 4,4
- 6 5,7
8,7,6 7 7
9,1,9 8 7,3,0,1,3
- 9 8,3,0,8
Thứ 3
26/06
2018
kết quả xổ số miền trung
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Đắk Lắk
Quảng Nam
Mã tỉnh
DLK
QNM
Giải tám
74
28
Giải bảy
352
016
Giải sáu
6541
7340
0266
7742
2946
3201
Giải năm
2639
5099
Giải tư
57981
23897
10371
34151
25468
74338
11067
51297
14544
77082
12623
22293
47191
94039
Giải ba
82095
98397
09294
48963
Giải nhì
00868
70057
Giải nhất
87449
69595
Giải ĐB
038272
191798
Bảng loto xổ số miền trung - Ngày: 26/06/2018
Đắk Lắk
Chục Số Đơn Vị
4 0 -
4,8,7,5 1 -
5,7 2 -
- 3 9,8
7 4 1,0,9
9 5 2,1
6 6 6,8,7,8
9,6,9 7 4,1,2
6,3,6 8 1
3,4 9 7,5,7
Quảng Nam
Chục Số Đơn Vị
- 0 1
0,9 1 6
4,8 2 8,3
2,9,6 3 9
4,9 4 2,6,4
9 5 7
1,4 6 3
9,5 7 -
2,9 8 2
9,3 9 9,7,3,1,4,5,8
Thứ 2
25/06
2018
kết quả xổ số miền trung
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Thừa Thiên Huế
Phú Yên
Mã tỉnh
TTH
PY
Giải tám
78
29
Giải bảy
118
504
Giải sáu
4357
0518
4134
6840
2531
4027
Giải năm
6601
8931
Giải tư
62688
84881
36106
37143
10853
11932
59304
59576
03101
74475
22471
32801
47646
19301
Giải ba
45953
63764
12176
37274
Giải nhì
46740
91444
Giải nhất
52604
71507
Giải ĐB
784510
874526
Bảng loto xổ số miền trung - Ngày: 25/06/2018
Thừa Thiên Huế
Chục Số Đơn Vị
4,1 0 1,6,4,4
0,8 1 8,8,0
3 2 -
4,5,5 3 4,2
3,0,6,0 4 3,0
- 5 7,3,3
0 6 4
5 7 8
7,1,1,8 8 8,1
- 9 -
Phú Yên
Chục Số Đơn Vị
4 0 4,1,1,1,7
3,3,0,7,0,0 1 -
- 2 9,7,6
- 3 1,1
0,7,4 4 0,6,4
7 5 -
7,4,7,2 6 -
2,0 7 6,5,1,6,4
- 8 -
2 9 -
CN
24/06
2018
kết quả xổ số miền trung
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Khánh Hòa
Kon Tum
Mã tỉnh
KH
KT
Giải tám
07
37
Giải bảy
119
430
Giải sáu
2237
4291
6550
5465
3522
4185
Giải năm
1828
8327
Giải tư
87927
24860
54007
08222
46638
18085
50237
38478
90874
34689
46190
47842
82628
44912
Giải ba
09975
36121
69444
86263
Giải nhì
69116
61141
Giải nhất
07121
23151
Giải ĐB
470554
058380
Bảng loto xổ số miền trung - Ngày: 24/06/2018
Khánh Hòa
Chục Số Đơn Vị
5,6 0 7,7
9,2,2 1 9,6
2 2 8,7,2,1,1
- 3 7,8,7
5 4 -
8,7 5 0,4
1 6 0
0,3,2,0,3 7 5
2,3 8 5
1 9 1
Kon Tum
Chục Số Đơn Vị
3,9,8 0 -
4,5 1 2
2,4,1 2 2,7,8
6 3 7,0
7,4 4 2,4,1
6,8 5 1
- 6 5,3
3,2 7 8,4
7,2 8 5,9,0
8 9 0
in vé dò nhanh
Miền  
Ngày  
in-ve-do-4-bang
in-ve-do-1-bang
THỐNG KÊ THEO NGÀY
Chọn Thứ
Chọn số Tuần
Chon Tỉnh - TP:
Thống kê theo ngày: Tìm các cặp số thường xuyên xuất hiện vào 1 ngày nào đó trong tuần.
Back To Top