kết quả xổ số miền trung

   
Thứ 5
03/01
2019
kết quả xổ số miền trung
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Bình Định
Quảng Trị
Quảng Bình
Mã tỉnh
BDH
QT
QB
Giải tám
83
99
87
Giải bảy
897
288
548
Giải sáu
2931
0487
5951
3050
2880
3872
7910
6497
1794
Giải năm
9951
6687
0235
Giải tư
60308
59150
19166
56858
89441
67234
80822
37182
88146
06770
83465
47430
44273
90154
79152
19065
78069
38359
51472
57096
79343
Giải ba
54264
86570
68067
32405
12895
00012
Giải nhì
40202
13013
38050
Giải nhất
58977
91323
63224
Giải ĐB
464474
579665
587998
Bảng loto xổ số miền trung - Ngày: 03/01/2019
Bình Định
Chục Số Đơn Vị
5,7 0 8,2
3,5,5,4 1 -
2,0 2 2
8 3 1,4
3,6,7 4 1
- 5 1,1,0,8
6 6 6,4
9,8,7 7 0,7,4
0,5 8 3,7
- 9 7
Quảng Trị
Chục Số Đơn Vị
5,8,7,3 0 5
- 1 3
7,8 2 3
7,1,2 3 0
5 4 6
6,0,6 5 0,4
4 6 5,7,5
8,6 7 2,0,3
8 8 8,0,7,2
9 9 9
Quảng Bình
Chục Số Đơn Vị
1,5 0 -
- 1 0,2
5,7,1 2 4
4 3 5
9,2 4 8,3
3,6,9 5 2,9,0
9 6 5,9
8,9 7 2
4,9 8 7
6,5 9 7,4,6,5,8
Thứ 4
02/01
2019
kết quả xổ số miền trung
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Đà Nẵng
Khánh Hòa
Mã tỉnh
DNG
KH
Giải tám
91
22
Giải bảy
663
188
Giải sáu
6860
4650
9523
2354
1697
7116
Giải năm
9479
6918
Giải tư
73894
15834
66389
04792
81947
36877
27734
56491
44927
20798
54856
39894
66375
49502
Giải ba
65281
08252
25769
58850
Giải nhì
53380
36578
Giải nhất
25573
25882
Giải ĐB
544025
494327
Bảng loto xổ số miền trung - Ngày: 02/01/2019
Đà Nẵng
Chục Số Đơn Vị
6,5,8 0 -
9,8 1 -
9,5 2 3,5
6,2,7 3 4,4
9,3,3 4 7
2 5 0,2
- 6 3,0
4,7 7 9,7,3
- 8 9,1,0
7,8 9 1,4,2
Khánh Hòa
Chục Số Đơn Vị
5 0 2
9 1 6,8
2,0,8 2 2,7,7
- 3 -
5,9 4 -
7 5 4,6,0
1,5 6 9
9,2,2 7 5,8
8,1,9,7 8 8,2
6 9 7,1,8,4
Thứ 3
01/01
2019
kết quả xổ số miền trung
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Đắk Lắk
Quảng Nam
Mã tỉnh
DLK
QNM
Giải tám
04
05
Giải bảy
616
469
Giải sáu
7173
6977
5603
1779
9608
7164
Giải năm
0000
2540
Giải tư
32016
50160
96612
02533
80327
47858
31964
54611
12794
30023
89145
42206
47587
90407
Giải ba
54996
11072
94126
42001
Giải nhì
35892
16923
Giải nhất
28447
21186
Giải ĐB
757696
852170
Bảng loto xổ số miền trung - Ngày: 01/01/2019
Đắk Lắk
Chục Số Đơn Vị
0,6 0 4,3,0
- 1 6,6,2
1,7,9 2 7
7,0,3 3 3
0,6 4 7
- 5 8
1,1,9,9 6 0,4
7,2,4 7 3,7,2
5 8 -
- 9 6,2,6
Quảng Nam
Chục Số Đơn Vị
4,7 0 5,8,6,7,1
1,0 1 1
- 2 3,6,3
2,2 3 -
6,9 4 0,5
0,4 5 -
0,2,8 6 9,4
8,0 7 9,0
0 8 7,6
6,7 9 4
Thứ 2
31/12
2018
kết quả xổ số miền trung
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Thừa Thiên Huế
Phú Yên
Mã tỉnh
TTH
PY
Giải tám
56
85
Giải bảy
870
926
Giải sáu
3220
3534
3692
7286
8580
5304
Giải năm
5138
5660
Giải tư
71229
55641
68610
25184
87568
36083
74269
75310
75061
53977
86058
64117
29614
40970
Giải ba
51710
55450
35554
59080
Giải nhì
23646
51108
Giải nhất
03499
93850
Giải ĐB
513219
483693
Bảng loto xổ số miền trung - Ngày: 31/12/2018
Thừa Thiên Huế
Chục Số Đơn Vị
7,2,1,1,5 0 -
4 1 0,0,9
9 2 0,9
8 3 4,8
3,8 4 1,6
- 5 6,0
5,4 6 8,9
- 7 0
3,6 8 4,3
2,6,9,1 9 2,9
Phú Yên
Chục Số Đơn Vị
8,6,1,7,8,5 0 4,8
6 1 0,7,4
- 2 6
9 3 -
0,1,5 4 -
8 5 8,4,0
2,8 6 0,1
7,1 7 7,0
5,0 8 5,6,0,0
- 9 3
CN
30/12
2018
kết quả xổ số miền trung
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Khánh Hòa
Kon Tum
Mã tỉnh
KH
KT
Giải tám
65
21
Giải bảy
238
524
Giải sáu
0371
0100
8827
4374
4878
0420
Giải năm
4686
8070
Giải tư
43443
10178
34119
62840
62147
63482
21919
55631
82752
38440
54555
70442
28546
43778
Giải ba
97126
56627
73994
62402
Giải nhì
38490
14551
Giải nhất
94589
76788
Giải ĐB
756678
656936
Bảng loto xổ số miền trung - Ngày: 30/12/2018
Khánh Hòa
Chục Số Đơn Vị
0,4,9 0 0
7 1 9,9
8 2 7,6,7
4 3 8
- 4 3,0,7
6 5 -
8,2 6 5
2,4,2 7 1,8,8
3,7,7 8 6,2,9
1,1,8 9 0
Kon Tum
Chục Số Đơn Vị
2,7,4 0 2
2,3,5 1 -
5,4,0 2 1,4,0
- 3 1,6
2,7,9 4 0,2,6
5 5 2,5,1
4,3 6 -
- 7 4,8,0,8
7,7,8 8 8
- 9 4
Thứ 7
29/12
2018
kết quả xổ số miền trung
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Đà Nẵng
Quảng Ngãi
Đắk Nông
Mã tỉnh
DNG
QNI
DNO
Giải tám
84
64
62
Giải bảy
218
002
865
Giải sáu
4894
7428
1374
6129
4511
4506
1758
9581
0605
Giải năm
1881
5210
7685
Giải tư
45273
24334
70751
78164
28464
82047
87577
45499
05042
04386
63521
26340
13026
67799
81522
94383
62316
29090
25629
53600
58399
Giải ba
27089
25389
03649
02851
95472
31740
Giải nhì
64499
12100
99744
Giải nhất
70299
28141
02882
Giải ĐB
436318
697504
621955
Bảng loto xổ số miền trung - Ngày: 29/12/2018
Đà Nẵng
Chục Số Đơn Vị
- 0 -
8,5 1 8,8
- 2 8
7 3 4
8,9,7,3,6,6 4 7
- 5 1
- 6 4,4
4,7 7 4,3,7
1,2,1 8 4,1,9,9
8,8,9,9 9 4,9,9
Quảng Ngãi
Chục Số Đơn Vị
1,4,0 0 2,6,0,4
1,2,5,4 1 1,0
0,4 2 9,1,6
- 3 -
6,0 4 2,0,9,1
- 5 1
0,8,2 6 4
- 7 -
- 8 6
2,9,9,4 9 9,9
Đắk Nông
Chục Số Đơn Vị
9,0,4 0 5,0
8 1 6
6,2,7,8 2 2,9
8 3 -
4 4 0,4
6,0,8,5 5 8,5
1 6 2,5
- 7 2
5 8 1,5,3,2
2,9 9 0,9
Thứ 6
28/12
2018
kết quả xổ số miền trung
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Gia Lai
Ninh Thuận
Mã tỉnh
GL
NT
Giải tám
09
53
Giải bảy
967
187
Giải sáu
0960
1943
4746
9824
1055
1433
Giải năm
6335
1762
Giải tư
08644
84492
85299
31925
09714
53440
74901
56913
72230
63137
14200
35323
35710
93583
Giải ba
28366
83363
12039
36793
Giải nhì
93187
28559
Giải nhất
76538
93646
Giải ĐB
874315
048433
Bảng loto xổ số miền trung - Ngày: 28/12/2018
Gia Lai
Chục Số Đơn Vị
6,4 0 9,1
0 1 4,5
9 2 5
4,6 3 5,8
4,1 4 3,6,4,0
3,2,1 5 -
4,6 6 7,0,6,3
6,8 7 -
3 8 7
0,9 9 2,9
Ninh Thuận
Chục Số Đơn Vị
3,0,1 0 0
- 1 3,0
6 2 4,3
5,3,1,2,8,9,3 3 3,0,7,9,3
2 4 6
5 5 3,5,9
4 6 2
8,3 7 -
- 8 7,3
3,5 9 3
Thứ 5
27/12
2018
kết quả xổ số miền trung
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Bình Định
Quảng Trị
Quảng Bình
Mã tỉnh
BDH
QT
QB
Giải tám
91
08
80
Giải bảy
792
403
590
Giải sáu
5546
5947
6091
0934
9849
0411
7115
4936
2223
Giải năm
4073
8411
4315
Giải tư
29058
10792
23915
88434
34920
08710
66507
61347
27331
41452
78804
60178
70453
84883
40585
83765
30709
63977
62902
61184
75586
Giải ba
14345
75340
29710
37754
95105
19040
Giải nhì
96352
39436
04681
Giải nhất
50914
17021
43879
Giải ĐB
930006
519377
200530
Bảng loto xổ số miền trung - Ngày: 27/12/2018
Bình Định
Chục Số Đơn Vị
2,1,4 0 7,6
9,9 1 5,0,4
9,9,5 2 0
7 3 4
3,1 4 6,7,5,0
1,4 5 8,2
4,0 6 -
4,0 7 3
5 8 -
- 9 1,2,1,2
Quảng Trị
Chục Số Đơn Vị
1 0 8,3,4
1,1,3,2 1 1,1,0
5 2 1
0,5,8 3 4,1,6
3,0,5 4 9,7
- 5 2,3,4
3 6 -
4,7 7 8,7
0,7 8 3
4 9 -
Quảng Bình
Chục Số Đơn Vị
8,9,4,3 0 9,2,5
8 1 5,5
0 2 3
2 3 6,0
8 4 0
1,1,8,6,0 5 -
3,8 6 5
7 7 7,9
- 8 0,5,4,6,1
0,7 9 0
in vé dò nhanh
Miền  
Ngày  
in-ve-do-4-bang
in-ve-do-1-bang
THỐNG KÊ THEO NGÀY
Chọn Thứ
Chọn số Tuần
Chon Tỉnh - TP:
Thống kê theo ngày: Tìm các cặp số thường xuyên xuất hiện vào 1 ngày nào đó trong tuần.
Back To Top