kết quả xổ số miền trung

   
CN
04/03
2018
kết quả xổ số miền trung
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Khánh Hòa
Kon Tum
Mã tỉnh
KH
KT
Giải tám
97
96
Giải bảy
808
304
Giải sáu
0554
2968
5820
1719
5873
4797
Giải năm
9519
7657
Giải tư
21914
56820
99501
58205
89150
09498
70898
06140
21662
90458
19522
69223
74350
69477
Giải ba
32402
13117
83317
11792
Giải nhì
68951
94072
Giải nhất
03564
12112
Giải ĐB
225278
110580
Bảng loto xổ số miền trung - Ngày: 04/03/2018
Khánh Hòa
Chục Số Đơn Vị
2,2,5 0 8,1,5,2
0,5 1 9,4,7
0 2 0,0
- 3 -
5,1,6 4 -
0 5 4,0,1
- 6 8,4
9,1 7 8
0,6,9,9,7 8 -
1 9 7,8,8
Kon Tum
Chục Số Đơn Vị
4,5,8 0 4
- 1 9,7,2
6,2,9,7,1 2 2,3
7,2 3 -
0 4 0
- 5 7,8,0
9 6 2
9,5,7,1 7 3,7,2
5 8 0
1 9 6,7,2
Thứ 7
03/03
2018
kết quả xổ số miền trung
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Đà Nẵng
Quảng Ngãi
Đắk Nông
Mã tỉnh
DNG
QNI
DNO
Giải tám
37
25
66
Giải bảy
317
935
677
Giải sáu
2907
1932
5598
2589
1315
5723
6237
6390
4053
Giải năm
5158
4800
0051
Giải tư
09787
93551
86752
26458
66466
30521
35474
63985
18468
50018
18397
39219
83419
69140
05859
50665
16527
44442
51063
56037
07157
Giải ba
24780
74891
55554
79460
33374
21866
Giải nhì
46984
23173
57170
Giải nhất
56571
74044
93545
Giải ĐB
128902
752590
853253
Bảng loto xổ số miền trung - Ngày: 03/03/2018
Đà Nẵng
Chục Số Đơn Vị
8 0 7,2
5,2,9,7 1 7
3,5,0 2 1
- 3 7,2
7,8 4 -
- 5 8,1,2,8
6 6 6
3,1,0,8 7 4,1
9,5,5 8 7,0,4
- 9 8,1
Quảng Ngãi
Chục Số Đơn Vị
0,4,6,9 0 0
- 1 5,8,9,9
- 2 5,3
2,7 3 5
5,4 4 0,4
2,3,1,8 5 4
- 6 8,0
9 7 3
6,1 8 9,5
8,1,1 9 7,0
Đắk Nông
Chục Số Đơn Vị
9,7 0 -
5 1 -
4 2 7
5,6,5 3 7,7
7 4 2,5
6,4 5 3,1,9,7,3
6,6 6 6,5,3,6
7,3,2,3,5 7 7,4,0
- 8 -
5 9 0
Thứ 6
02/03
2018
kết quả xổ số miền trung
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Gia Lai
Ninh Thuận
Mã tỉnh
GL
NT
Giải tám
32
56
Giải bảy
299
482
Giải sáu
5999
8915
7454
6180
2110
7107
Giải năm
7562
4691
Giải tư
62589
37324
63553
81174
32840
85425
62506
59426
70384
97118
62094
38989
05449
45919
Giải ba
81197
42180
16691
12456
Giải nhì
96561
55340
Giải nhất
22448
75591
Giải ĐB
782110
639375
Bảng loto xổ số miền trung - Ngày: 02/03/2018
Gia Lai
Chục Số Đơn Vị
4,8,1 0 6
6 1 5,0
3,6 2 4,5
5 3 2
5,2,7 4 0,8
1,2 5 4,3
0 6 2,1
9 7 4
4 8 9,0
9,9,8 9 9,9,7
Ninh Thuận
Chục Số Đơn Vị
8,1,4 0 7
9,9,9 1 0,8,9
8 2 6
- 3 -
8,9 4 9,0
7 5 6,6
5,2,5 6 -
0 7 5
1 8 2,0,4,9
8,4,1 9 1,4,1,1
Thứ 5
01/03
2018
kết quả xổ số miền trung
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Bình Định
Quảng Trị
Quảng Bình
Mã tỉnh
BDH
QT
QB
Giải tám
10
22
45
Giải bảy
018
839
686
Giải sáu
2453
2423
7190
9254
6408
9495
2111
0774
6661
Giải năm
2896
7300
7450
Giải tư
02221
20897
22287
00536
10648
93148
72611
40051
96910
49882
35171
82768
78878
86382
93838
35752
50472
15868
60351
86458
59160
Giải ba
66279
49367
69746
56442
11348
56253
Giải nhì
92407
49960
62155
Giải nhất
88489
97864
27469
Giải ĐB
280325
862765
977597
Bảng loto xổ số miền trung - Ngày: 01/03/2018
Bình Định
Chục Số Đơn Vị
1,9 0 7
2,1 1 0,8,1
- 2 3,1,5
5,2 3 6
- 4 8,8
2 5 3
9,3 6 7
9,8,6,0 7 9
1,4,4 8 7,9
7,8 9 0,6,7
Quảng Trị
Chục Số Đơn Vị
0,1,6 0 8,0
5,7 1 0
2,8,8,4 2 2
- 3 9
5,6 4 6,2
9,6 5 4,1
4 6 8,0,4,5
- 7 1,8
0,6,7 8 2,2
3 9 5
Quảng Bình
Chục Số Đơn Vị
5,6 0 -
1,6,5 1 1
5,7 2 -
5 3 8
7 4 5,8
4,5 5 0,2,1,8,3,5
8 6 1,8,0,9
9 7 4,2
3,6,5,4 8 6
6 9 7
Thứ 4
28/02
2018
kết quả xổ số miền trung
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Đà Nẵng
Khánh Hòa
Mã tỉnh
DNG
KH
Giải tám
28
19
Giải bảy
317
372
Giải sáu
7752
5846
9295
9512
5426
1146
Giải năm
5022
1390
Giải tư
76842
13601
30838
39433
77478
54504
04199
61591
59183
38350
49465
14626
80733
08903
Giải ba
35940
20916
01354
71444
Giải nhì
69083
31396
Giải nhất
84780
30742
Giải ĐB
443127
649481
Bảng loto xổ số miền trung - Ngày: 28/02/2018
Đà Nẵng
Chục Số Đơn Vị
4,8 0 1,4
0 1 7,6
5,2,4 2 8,2,7
3,8 3 8,3
0 4 6,2,0
9 5 2
4,1 6 -
1,2 7 8
2,3,7 8 3,0
9 9 5,9
Khánh Hòa
Chục Số Đơn Vị
9,5 0 3
9,8 1 9,2
7,1,4 2 6,6
8,3,0 3 3
5,4 4 6,4,2
6 5 0,4
2,4,2,9 6 5
- 7 2
- 8 3,1
1 9 0,1,6
Thứ 3
27/02
2018
kết quả xổ số miền trung
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Đắk Lắk
Quảng Nam
Mã tỉnh
DLK
QNM
Giải tám
53
48
Giải bảy
058
971
Giải sáu
6810
4423
3899
3802
2258
3101
Giải năm
6280
8809
Giải tư
82828
58345
47271
21628
91933
79230
46993
18364
02274
35225
36451
51819
85691
40616
Giải ba
36569
74478
06848
46242
Giải nhì
69732
44877
Giải nhất
12979
76645
Giải ĐB
837119
736456
Bảng loto xổ số miền trung - Ngày: 27/02/2018
Đắk Lắk
Chục Số Đơn Vị
1,8,3 0 -
7 1 0,9
3 2 3,8,8
5,2,3,9 3 3,0,2
- 4 5
4 5 3,8
- 6 9
- 7 1,8,9
5,2,2,7 8 0
9,6,7,1 9 9,3
Quảng Nam
Chục Số Đơn Vị
- 0 2,1,9
7,0,5,9 1 9,6
0,4 2 5
- 3 -
6,7 4 8,8,2,5
2,4 5 8,1,6
1,5 6 4
7 7 1,4,7
4,5,4 8 -
0,1 9 1
Thứ 2
26/02
2018
kết quả xổ số miền trung
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Thừa Thiên Huế
Phú Yên
Mã tỉnh
TTH
PY
Giải tám
90
69
Giải bảy
393
907
Giải sáu
2117
2547
1256
8376
9115
6304
Giải năm
1230
2865
Giải tư
50823
66645
22686
76570
37565
74138
98718
52024
95090
85162
93927
52834
81563
13084
Giải ba
64583
69142
99031
48794
Giải nhì
00528
26464
Giải nhất
04973
88029
Giải ĐB
233776
318937
Bảng loto xổ số miền trung - Ngày: 26/02/2018
Thừa Thiên Huế
Chục Số Đơn Vị
9,3,7 0 -
- 1 7,8
4 2 3,8
9,2,8,7 3 0,8
- 4 7,5,2
4,6 5 6
5,8,7 6 5
1,4 7 0,3,6
3,1,2 8 6,3
- 9 0,3
Phú Yên
Chục Số Đơn Vị
9 0 7,4
3 1 5
6 2 4,7,9
6 3 4,1,7
0,2,3,8,9,6 4 -
1,6 5 -
7 6 9,5,2,3,4
0,2,3 7 6
- 8 4
6,2 9 0,4
CN
25/02
2018
kết quả xổ số miền trung
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Khánh Hòa
Kon Tum
Mã tỉnh
KH
KT
Giải tám
00
27
Giải bảy
915
279
Giải sáu
3178
4758
1343
9804
3922
5264
Giải năm
9692
9132
Giải tư
30331
83971
97004
14215
96266
34343
07522
42126
89615
96140
96107
54180
44458
02623
Giải ba
37864
89773
08817
41780
Giải nhì
56941
24842
Giải nhất
67464
43824
Giải ĐB
713451
495127
Bảng loto xổ số miền trung - Ngày: 25/02/2018
Khánh Hòa
Chục Số Đơn Vị
0 0 0,4
3,7,4,5 1 5,5
9,2 2 2
4,4,7 3 1
0,6,6 4 3,3,1
1,1 5 8,1
6 6 6,4,4
- 7 8,1,3
7,5 8 -
- 9 2
Kon Tum
Chục Số Đơn Vị
4,8,8 0 4,7
- 1 5,7
2,3,4 2 7,2,6,3,4,7
2 3 2
0,6,2 4 0,2
1 5 8
2 6 4
2,0,1,2 7 9
5 8 0,0
7 9 -
in vé dò nhanh
Miền  
Ngày  
in-ve-do-4-bang
in-ve-do-1-bang
THỐNG KÊ THEO NGÀY
Chọn Thứ
Chọn số Tuần
Chon Tỉnh - TP:
Thống kê theo ngày: Tìm các cặp số thường xuyên xuất hiện vào 1 ngày nào đó trong tuần.
Back To Top