kết quả xổ số miền trung

   
Thứ 7
06/01
2018
kết quả xổ số miền trung
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Đà Nẵng
Quảng Ngãi
Đắk Nông
Mã tỉnh
DNG
QNI
DNO
Giải tám
95
56
52
Giải bảy
577
637
499
Giải sáu
0524
4356
8337
2744
7615
3226
1596
6012
8524
Giải năm
0781
8347
8504
Giải tư
59275
90422
51574
17534
97601
18681
01506
96680
36120
78746
50847
68021
02864
66179
08839
12660
34433
32957
25868
98187
14206
Giải ba
93501
88746
15280
97996
59049
96487
Giải nhì
87599
86726
84355
Giải nhất
44203
92147
01342
Giải ĐB
024881
596110
109803
Bảng loto xổ số miền trung - Ngày: 06/01/2018
Đà Nẵng
Chục Số Đơn Vị
- 0 1,6,1,3
8,0,8,0,8 1 -
2 2 4,2
0 3 7,4
2,7,3 4 6
9,7 5 6
5,0,4 6 -
7,3 7 7,5,4
- 8 1,1,1
9 9 5,9
Quảng Ngãi
Chục Số Đơn Vị
8,2,8,1 0 -
2 1 5,0
- 2 6,0,1,6
- 3 7
4,6 4 4,7,6,7,7
1 5 6
5,2,4,9,2 6 4
3,4,4,4 7 9
- 8 0,0
7 9 6
Đắk Nông
Chục Số Đơn Vị
6 0 4,6,3
- 1 2
5,1,4 2 4
3,0 3 9,3
2,0 4 9,2
5 5 2,7,5
9,0 6 0,8
5,8,8 7 -
6 8 7,7
9,3,4 9 9,6
Thứ 6
05/01
2018
kết quả xổ số miền trung
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Gia Lai
Ninh Thuận
Mã tỉnh
GL
NT
Giải tám
85
73
Giải bảy
894
287
Giải sáu
4750
4989
2195
4972
5183
8364
Giải năm
9923
6269
Giải tư
86660
69260
15184
14808
13479
53838
95507
84808
63379
00129
94120
81876
65555
58520
Giải ba
80483
82553
83656
87065
Giải nhì
22771
61095
Giải nhất
94693
53758
Giải ĐB
582780
315825
Bảng loto xổ số miền trung - Ngày: 05/01/2018
Gia Lai
Chục Số Đơn Vị
5,6,6,8 0 8,7
7 1 -
- 2 3
2,8,5,9 3 8
9,8 4 -
8,9 5 0,3
- 6 0,0
0 7 9,1
0,3 8 5,9,4,3,0
8,7 9 4,5,3
Ninh Thuận
Chục Số Đơn Vị
2,2 0 8
- 1 -
7 2 9,0,0,5
7,8 3 -
6 4 -
5,6,9,2 5 5,6,8
7,5 6 4,9,5
8 7 3,2,9,6
0,5 8 7,3
6,7,2 9 5
Thứ 5
04/01
2018
kết quả xổ số miền trung
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Bình Định
Quảng Trị
Quảng Bình
Mã tỉnh
BDH
QT
QB
Giải tám
06
17
67
Giải bảy
764
467
943
Giải sáu
9904
4318
4300
4323
1759
0038
6427
7717
7060
Giải năm
4411
4273
3599
Giải tư
50415
12368
94370
01841
48748
03753
47942
11956
54697
81676
57620
58900
74229
74137
00178
56071
34080
40788
59049
03406
55623
Giải ba
61056
74221
51950
92381
26904
57373
Giải nhì
23911
49224
27814
Giải nhất
20091
63546
44528
Giải ĐB
824996
843493
793010
Bảng loto xổ số miền trung - Ngày: 04/01/2018
Bình Định
Chục Số Đơn Vị
0,7 0 6,4,0
1,4,2,1,9 1 8,1,5,1
4 2 1
5 3 -
6,0 4 1,8,2
1 5 3,6
0,5,9 6 4,8
- 7 0
1,6,4 8 -
- 9 1,6
Quảng Trị
Chục Số Đơn Vị
2,0,5 0 0
8 1 7
- 2 3,0,9,4
2,7,9 3 8,7
2 4 6
- 5 9,6,0
5,7,4 6 7
1,6,9,3 7 3,6
3 8 1
5,2 9 7,3
Quảng Bình
Chục Số Đơn Vị
6,8,1 0 6,4
7 1 7,4,0
- 2 7,3,8
4,2,7 3 -
0,1 4 3,9
- 5 -
0 6 7,0
6,2,1 7 8,1,3
7,8,2 8 0,8
9,4 9 9
Thứ 4
03/01
2018
kết quả xổ số miền trung
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Đà Nẵng
Khánh Hòa
Mã tỉnh
DNG
KH
Giải tám
33
87
Giải bảy
509
172
Giải sáu
2944
0886
5127
2727
9699
2359
Giải năm
8305
7852
Giải tư
86837
44864
26092
46484
85650
63254
44078
98457
68448
60052
01871
92256
60174
73758
Giải ba
93369
86327
37558
37139
Giải nhì
97236
71844
Giải nhất
92301
50145
Giải ĐB
291850
964265
Bảng loto xổ số miền trung - Ngày: 03/01/2018
Đà Nẵng
Chục Số Đơn Vị
5,5 0 9,5,1
0 1 -
9 2 7,7
3 3 3,7,6
4,6,8,5 4 4
0 5 0,4,0
8,3 6 4,9
2,3,2 7 8
7 8 6,4
0,6 9 2
Khánh Hòa
Chục Số Đơn Vị
- 0 -
7 1 -
7,5,5 2 7
- 3 9
7,4 4 8,4,5
4,6 5 9,2,7,2,6,8,8
5 6 5
8,2,5 7 2,1,4
4,5,5 8 7
9,5,3 9 9
Thứ 3
02/01
2018
kết quả xổ số miền trung
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Đắk Lắk
Quảng Nam
Mã tỉnh
DLK
QNM
Giải tám
42
03
Giải bảy
630
325
Giải sáu
1647
4573
5219
1310
4718
3972
Giải năm
3744
5247
Giải tư
02910
93832
34577
38585
87112
50381
37211
94981
58077
61171
88938
79183
15897
03089
Giải ba
24099
33907
67238
56774
Giải nhì
47362
69531
Giải nhất
09284
97451
Giải ĐB
034460
665446
Bảng loto xổ số miền trung - Ngày: 02/01/2018
Đắk Lắk
Chục Số Đơn Vị
3,1,6 0 7
8,1 1 9,0,2,1
4,3,1,6 2 -
7 3 0,2
4,8 4 2,7,4
8 5 -
- 6 2,0
4,7,0 7 3,7
- 8 5,1,4
1,9 9 9
Quảng Nam
Chục Số Đơn Vị
1 0 3
8,7,3,5 1 0,8
7 2 5
0,8 3 8,8,1
7 4 7,6
2 5 1
4 6 -
4,7,9 7 2,7,1,4
1,3,3 8 1,3,9
8 9 7
Thứ 2
01/01
2018
kết quả xổ số miền trung
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Thừa Thiên Huế
Phú Yên
Mã tỉnh
TTH
PY
Giải tám
56
21
Giải bảy
650
743
Giải sáu
4899
8637
7426
0786
9993
4525
Giải năm
2618
5001
Giải tư
44466
18660
66790
69906
08460
98760
79984
28968
58572
19221
95078
72848
50275
64498
Giải ba
21992
72977
80434
25638
Giải nhì
12588
05337
Giải nhất
77239
92986
Giải ĐB
394881
652817
Bảng loto xổ số miền trung - Ngày: 01/01/2018
Thừa Thiên Huế
Chục Số Đơn Vị
5,6,9,6,6 0 6
8 1 8
9 2 6
- 3 7,9
8 4 -
- 5 6,0
5,2,6,0 6 6,0,0,0
3,7 7 7
1,8 8 4,8,1
9,3 9 9,0,2
Phú Yên
Chục Số Đơn Vị
- 0 1
2,0,2 1 7
7 2 1,5,1
4,9 3 4,8,7
3 4 3,8
2,7 5 -
8,8 6 8
3,1 7 2,8,5
6,7,4,9,3 8 6,6
- 9 3,8
CN
31/12
2017
kết quả xổ số miền trung
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Khánh Hòa
Kon Tum
Mã tỉnh
KH
KT
Giải tám
03
19
Giải bảy
213
029
Giải sáu
2180
4854
7718
4979
6642
5728
Giải năm
9392
8740
Giải tư
03021
92058
53322
57885
46522
79774
77901
59640
63916
17345
49464
57840
06411
10468
Giải ba
94449
06433
09168
99664
Giải nhì
36286
90297
Giải nhất
28335
90168
Giải ĐB
694064
606951
Bảng loto xổ số miền trung - Ngày: 31/12/2017
Khánh Hòa
Chục Số Đơn Vị
8 0 3,1
2,0 1 3,8
9,2,2 2 1,2,2
0,1,3 3 3,5
5,7,6 4 9
8,3 5 4,8
8 6 4
- 7 4
1,5 8 0,5,6
4 9 2
Kon Tum
Chục Số Đơn Vị
4,4,4 0 -
1,5 1 9,6,1
4 2 9,8
- 3 -
6,6 4 2,0,0,5,0
4 5 1
1 6 4,8,8,4,8
9 7 9
2,6,6,6 8 -
1,2,7 9 7
Thứ 7
30/12
2017
kết quả xổ số miền trung
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Đà Nẵng
Quảng Ngãi
Đắk Nông
Mã tỉnh
DNG
QNI
DNO
Giải tám
60
99
09
Giải bảy
453
124
855
Giải sáu
5323
4906
2519
7924
8245
9705
4734
0557
4480
Giải năm
3316
8702
8748
Giải tư
74785
26238
53674
43197
07489
69391
56117
52581
07705
43991
29947
30036
34474
38293
88038
95110
09298
42173
92619
02532
83781
Giải ba
14460
51415
91755
34988
38587
08988
Giải nhì
48652
11828
53992
Giải nhất
24595
99013
88614
Giải ĐB
779843
797584
024926
Bảng loto xổ số miền trung - Ngày: 30/12/2017
Đà Nẵng
Chục Số Đơn Vị
6,6 0 6
9 1 9,6,7,5
5 2 3
5,2,4 3 8
7 4 3
8,1,9 5 3,2
0,1 6 0,0
9,1 7 4
3 8 5,9
1,8 9 7,1,5
Quảng Ngãi
Chục Số Đơn Vị
- 0 5,2,5
8,9 1 3
0 2 4,4,8
9,1 3 6
2,2,7,8 4 5,7
4,0,0,5 5 5
3 6 -
4 7 4
8,2 8 1,8,4
9 9 9,1,3
Đắk Nông
Chục Số Đơn Vị
8,1 0 9
8 1 0,9,4
3,9 2 6
7 3 4,8,2
3,1 4 8
5 5 5,7
2 6 -
5,8 7 3
4,3,9,8 8 0,1,7,8
0,1 9 8,2
in vé dò nhanh
Miền  
Ngày  
in-ve-do-4-bang
in-ve-do-1-bang
THỐNG KÊ THEO NGÀY
Chọn Thứ
Chọn số Tuần
Chon Tỉnh - TP:
Thống kê theo ngày: Tìm các cặp số thường xuyên xuất hiện vào 1 ngày nào đó trong tuần.
Back To Top