kết quả xổ số miền trung

   
Thứ 2
06/05
2019
kết quả xổ số miền trung
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Thừa Thiên Huế
Phú Yên
Mã tỉnh
TTH
PY
Giải tám
91
98
Giải bảy
715
545
Giải sáu
2542
8996
1060
7216
9637
0903
Giải năm
7096
6817
Giải tư
43923
13056
75806
97521
92404
52567
02914
85243
30445
14575
68298
23173
31297
54742
Giải ba
50591
74904
06882
70251
Giải nhì
23869
04017
Giải nhất
44127
44381
Giải ĐB
305846
906661
Bảng loto xổ số miền trung - Ngày: 06/05/2019
Thừa Thiên Huế
Chục Số Đơn Vị
6 0 6,4,4
9,2,9 1 5,4
4 2 3,1,7
2 3 -
0,1,0 4 2,6
1 5 6
9,9,5,0,4 6 0,7,9
6,2 7 -
- 8 -
6 9 1,6,6,1
Phú Yên
Chục Số Đơn Vị
- 0 3
5,8,6 1 6,7,7
4,8 2 -
0,4,7 3 7
- 4 5,3,5,2
4,4,7 5 1
1 6 1
3,1,9,1 7 5,3
9,9 8 2,1
- 9 8,8,7
CN
05/05
2019
kết quả xổ số miền trung
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Khánh Hòa
Kon Tum
Mã tỉnh
KH
KT
Giải tám
95
45
Giải bảy
663
683
Giải sáu
4575
7616
8999
0892
5584
3478
Giải năm
4523
4620
Giải tư
52148
41155
14456
81922
88353
57106
13643
29203
00015
19347
18539
66169
47690
02699
Giải ba
40942
30848
76090
91957
Giải nhì
23020
21551
Giải nhất
95236
73633
Giải ĐB
678916
340888
Bảng loto xổ số miền trung - Ngày: 05/05/2019
Khánh Hòa
Chục Số Đơn Vị
2 0 6
- 1 6,6
2,4 2 3,2,0
6,2,5,4 3 6
- 4 8,3,2,8
9,7,5 5 5,6,3
1,5,0,3,1 6 3
- 7 5
4,4 8 -
9 9 5,9
Kon Tum
Chục Số Đơn Vị
2,9,9 0 3
5 1 5
9 2 0
8,0,3 3 9,3
8 4 5,7
4,1 5 7,1
- 6 9
4,5 7 8
7,8 8 3,4,8
3,6,9 9 2,0,9,0
Thứ 7
04/05
2019
kết quả xổ số miền trung
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Đà Nẵng
Quảng Ngãi
Đắk Nông
Mã tỉnh
DNG
QNI
DNO
Giải tám
62
39
95
Giải bảy
589
264
065
Giải sáu
9891
5645
5383
2103
5073
3181
1574
4225
0802
Giải năm
7287
4377
2549
Giải tư
41665
35111
00839
23292
38665
46238
65672
32446
29733
30232
54950
09889
66237
58606
47606
32038
52475
12421
02661
63355
28629
Giải ba
20285
55652
74627
92933
11229
47656
Giải nhì
90992
98609
22777
Giải nhất
45607
88789
22102
Giải ĐB
210362
459244
817734
Bảng loto xổ số miền trung - Ngày: 04/05/2019
Đà Nẵng
Chục Số Đơn Vị
- 0 7
9,1 1 1
6,9,7,5,9,6 2 -
8 3 9,8
- 4 5
4,6,6,8 5 2
- 6 2,5,5,2
8,0 7 2
3 8 9,3,7,5
8,3 9 1,2,2
Quảng Ngãi
Chục Số Đơn Vị
5 0 3,6,9
8 1 -
3 2 7
0,7,3,3 3 9,3,2,7,3
6,4 4 6,4
- 5 0
4,0 6 4
7,3,2 7 3,7
- 8 1,9,9
3,8,0,8 9 -
Đắk Nông
Chục Số Đơn Vị
- 0 2,6,2
2,6 1 -
0,0 2 5,1,9,9
- 3 8,4
7,3 4 9
9,6,2,7,5 5 5,6
0,5 6 5,1
7 7 4,5,7
3 8 -
4,2,2 9 5
Thứ 6
03/05
2019
kết quả xổ số miền trung
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Gia Lai
Ninh Thuận
Mã tỉnh
GL
NT
Giải tám
59
06
Giải bảy
582
365
Giải sáu
2917
9312
4267
9604
4407
0153
Giải năm
4911
4779
Giải tư
75651
46743
82533
00041
11195
75163
43208
66333
69592
33276
12017
77226
43779
63762
Giải ba
47437
95933
75452
85678
Giải nhì
50112
61071
Giải nhất
07329
76907
Giải ĐB
411279
361625
Bảng loto xổ số miền trung - Ngày: 03/05/2019
Gia Lai
Chục Số Đơn Vị
- 0 8
1,5,4 1 7,2,1,2
8,1,1 2 9
4,3,6,3 3 3,7,3
- 4 3,1
9 5 9,1
- 6 7,3
1,6,3 7 9
0 8 2
5,2,7 9 5
Ninh Thuận
Chục Số Đơn Vị
- 0 6,4,7,7
7 1 7
9,6,5 2 6,5
5,3 3 3
0 4 -
6,2 5 3,2
0,7,2 6 5,2
0,1,0 7 9,6,9,8,1
7 8 -
7,7 9 2
Thứ 5
02/05
2019
kết quả xổ số miền trung
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Bình Định
Quảng Trị
Quảng Bình
Mã tỉnh
BDH
QT
QB
Giải tám
30
77
62
Giải bảy
965
932
723
Giải sáu
7877
8337
8630
6654
2441
8913
0331
6379
1519
Giải năm
0034
8897
6206
Giải tư
34864
80868
77822
95853
13819
89815
03381
98073
20990
99812
54519
37376
08276
72281
27506
30207
77469
26951
32570
89538
16759
Giải ba
02319
67343
95474
85725
67182
53262
Giải nhì
97847
89709
02191
Giải nhất
62167
10935
45787
Giải ĐB
401910
940577
938961
Bảng loto xổ số miền trung - Ngày: 02/05/2019
Bình Định
Chục Số Đơn Vị
3,3,1 0 -
8 1 9,5,9,0
2 2 2
5,4 3 0,7,0,4
3,6 4 3,7
6,1 5 3
- 6 5,4,8,7
7,3,4,6 7 7
6 8 1
1,1 9 -
Quảng Trị
Chục Số Đơn Vị
9 0 9
4,8 1 3,2,9
3,1 2 5
1,7 3 2,5
5,7 4 1
2,3 5 4
7,7 6 -
7,9,7 7 7,3,6,6,4,7
- 8 1
1,0 9 7,0
Quảng Bình
Chục Số Đơn Vị
7 0 6,6,7
3,5,9,6 1 9
6,8,6 2 3
2 3 1,8
- 4 -
- 5 1,9
0,0 6 2,9,2,1
0,8 7 9,0
3 8 2,7
7,1,6,5 9 1
Thứ 4
01/05
2019
kết quả xổ số miền trung
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Đà Nẵng
Khánh Hòa
Mã tỉnh
DNG
KH
Giải tám
29
04
Giải bảy
235
539
Giải sáu
7017
3480
3527
4752
6391
5591
Giải năm
0290
1767
Giải tư
46379
68988
56374
05269
75853
05960
85909
52775
46105
01783
68170
84820
92806
74089
Giải ba
71217
87214
95710
48335
Giải nhì
87270
65693
Giải nhất
93690
33983
Giải ĐB
801345
738646
Bảng loto xổ số miền trung - Ngày: 01/05/2019
Đà Nẵng
Chục Số Đơn Vị
8,9,6,7,9 0 9
- 1 7,7,4
- 2 9,7
5 3 5
7,1 4 5
3,4 5 3
- 6 9,0
1,2,1 7 9,4,0
8 8 0,8
2,7,6,0 9 0,0
Khánh Hòa
Chục Số Đơn Vị
7,2,1 0 4,5,6
9,9 1 0
5 2 0
8,9,8 3 9,5
0 4 6
7,0,3 5 2
0,4 6 7
6 7 5,0
- 8 3,9,3
3,8 9 1,1,3
Thứ 3
30/04
2019
kết quả xổ số miền trung
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Đắk Lắk
Quảng Nam
Mã tỉnh
DLK
QNM
Giải tám
38
14
Giải bảy
284
065
Giải sáu
6979
1009
1966
8562
2074
2672
Giải năm
4199
6684
Giải tư
06073
60623
63252
98132
39103
62769
09704
39579
49359
58674
10855
02681
60437
70969
Giải ba
29665
55420
35102
35897
Giải nhì
16642
36184
Giải nhất
23009
51059
Giải ĐB
540001
214561
Bảng loto xổ số miền trung - Ngày: 30/04/2019
Đắk Lắk
Chục Số Đơn Vị
2 0 9,3,4,9,1
0 1 -
5,3,4 2 3,0
7,2,0 3 8,2
8,0 4 2
6 5 2
6 6 6,9,5
- 7 9,3
3 8 4
7,0,9,6,0 9 9
Quảng Nam
Chục Số Đơn Vị
- 0 2
8,6 1 4
6,7,0 2 -
- 3 7
1,7,8,7,8 4 -
6,5 5 9,5,9
- 6 5,2,9,1
3,9 7 4,2,9,4
- 8 4,1,4
7,5,6,5 9 7
Thứ 2
29/04
2019
kết quả xổ số miền trung
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Thừa Thiên Huế
Phú Yên
Mã tỉnh
TTH
PY
Giải tám
66
91
Giải bảy
730
735
Giải sáu
1919
9543
4965
5649
0966
5019
Giải năm
1340
3451
Giải tư
78189
50352
43375
07034
74526
25451
51894
57393
53004
13102
28300
59136
53596
39178
Giải ba
70903
17073
27631
70983
Giải nhì
20241
87711
Giải nhất
13812
17154
Giải ĐB
080043
219617
Bảng loto xổ số miền trung - Ngày: 29/04/2019
Thừa Thiên Huế
Chục Số Đơn Vị
3,4 0 3
5,4 1 9,2
5,1 2 6
4,0,7,4 3 0,4
3,9 4 3,0,1,3
6,7 5 2,1
6,2 6 6,5
- 7 5,3
- 8 9
1,8 9 4
Phú Yên
Chục Số Đơn Vị
0 0 4,2,0
9,5,3,1 1 9,1,7
0 2 -
9,8 3 5,6,1
0,5 4 9
3 5 1,4
6,3,9 6 6
1 7 8
7 8 3
4,1 9 1,3,6
in vé dò nhanh
Miền  
Ngày  
in-ve-do-4-bang
in-ve-do-1-bang
THỐNG KÊ THEO NGÀY
Chọn Thứ
Chọn số Tuần
Chon Tỉnh - TP:
Thống kê theo ngày: Tìm các cặp số thường xuyên xuất hiện vào 1 ngày nào đó trong tuần.
Back To Top