kết quả xổ số miền trung

   
Thứ 5
10/05
2018
kết quả xổ số miền trung
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Bình Định
Quảng Trị
Quảng Bình
Mã tỉnh
BDH
QT
QB
Giải tám
43
35
85
Giải bảy
482
228
306
Giải sáu
9077
7659
2237
4177
2476
5331
2162
3353
5741
Giải năm
2944
1612
7208
Giải tư
16735
88803
69943
39601
60449
51123
07854
68358
83659
71637
85186
90530
67682
38937
47217
08773
53235
84021
29698
14190
20447
Giải ba
13632
85846
20784
53942
50570
52390
Giải nhì
20355
32345
82125
Giải nhất
84746
42905
30530
Giải ĐB
845617
601279
513859
Bảng loto xổ số miền trung - Ngày: 10/05/2018
Bình Định
Chục Số Đơn Vị
- 0 3,1
0 1 7
8,3 2 3
4,0,4,2 3 7,5,2
4,5 4 3,4,3,9,6,6
3,5 5 9,4,5
4,4 6 -
7,3,1 7 7
- 8 2
5,4 9 -
Quảng Trị
Chục Số Đơn Vị
3 0 5
3 1 2
1,8,4 2 8
- 3 5,1,7,0,7
8 4 2,5
3,4,0 5 8,9
7,8 6 -
7,3,3 7 7,6,9
2,5 8 6,2,4
5,7 9 -
Quảng Bình
Chục Số Đơn Vị
9,7,9,3 0 6,8
4,2 1 7
6 2 1,5
5,7 3 5,0
- 4 1,7
8,3,2 5 3,9
0 6 2
1,4 7 3,0
0,9 8 5
5 9 8,0,0
Thứ 4
09/05
2018
kết quả xổ số miền trung
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Đà Nẵng
Khánh Hòa
Mã tỉnh
DNG
KH
Giải tám
54
30
Giải bảy
467
059
Giải sáu
7819
8159
1961
0640
5580
6429
Giải năm
8677
2990
Giải tư
58575
95796
51146
45714
26181
26727
69717
96533
47018
87532
46852
62347
44991
01904
Giải ba
73718
34768
26841
97594
Giải nhì
72007
90587
Giải nhất
53875
30146
Giải ĐB
097325
833942
Bảng loto xổ số miền trung - Ngày: 09/05/2018
Đà Nẵng
Chục Số Đơn Vị
- 0 7
6,8 1 9,4,7,8
- 2 7,5
- 3 -
5,1 4 6
7,7,2 5 4,9
9,4 6 7,1,8
6,7,2,1,0 7 7,5,5
1,6 8 1
1,5 9 6
Khánh Hòa
Chục Số Đơn Vị
3,4,8,9 0 4
9,4 1 8
3,5,4 2 9
3 3 0,3,2
0,9 4 0,7,1,6,2
- 5 9,2
4 6 -
4,8 7 -
1 8 0,7
5,2 9 0,1,4
Thứ 3
08/05
2018
kết quả xổ số miền trung
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Đắk Lắk
Quảng Nam
Mã tỉnh
DLK
QNM
Giải tám
11
96
Giải bảy
967
970
Giải sáu
9542
2999
6920
7515
9688
1086
Giải năm
2723
7659
Giải tư
65251
63980
33245
29522
29807
65411
10069
96160
30310
29053
50484
69446
83655
24323
Giải ba
34554
96734
80483
51588
Giải nhì
27277
30499
Giải nhất
71602
51335
Giải ĐB
811587
420260
Bảng loto xổ số miền trung - Ngày: 08/05/2018
Đắk Lắk
Chục Số Đơn Vị
2,8 0 7,2
1,5,1 1 1,1
4,2,0 2 0,3,2
2 3 4
5,3 4 2,5
4 5 1,4
- 6 7,9
6,0,7,8 7 7
- 8 0,7
9,6 9 9
Quảng Nam
Chục Số Đơn Vị
7,6,1,6 0 -
- 1 5,0
- 2 3
5,2,8 3 5
8 4 6
1,5,3 5 9,3,5
9,8,4 6 0,0
- 7 0
8,8 8 8,6,4,3,8
5,9 9 6,9
Thứ 2
07/05
2018
kết quả xổ số miền trung
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Thừa Thiên Huế
Phú Yên
Mã tỉnh
TTH
PY
Giải tám
49
36
Giải bảy
967
699
Giải sáu
4784
7019
8236
9790
4893
2242
Giải năm
6713
1008
Giải tư
26721
26725
64372
40228
32554
15275
36736
92457
88491
93464
41254
56861
03089
81685
Giải ba
04115
40418
59715
83782
Giải nhì
37212
54716
Giải nhất
77258
85505
Giải ĐB
771005
223393
Bảng loto xổ số miền trung - Ngày: 07/05/2018
Thừa Thiên Huế
Chục Số Đơn Vị
- 0 5
2 1 9,3,5,8,2
7,1 2 1,5,8
1 3 6,6
8,5 4 9
2,7,1,0 5 4,8
3,3 6 7
6 7 2,5
2,1,5 8 4
4,1 9 -
Phú Yên
Chục Số Đơn Vị
9 0 8,5
9,6 1 5,6
4,8 2 -
9,9 3 6
6,5 4 2
8,1,0 5 7,4
3,1 6 4,1
5 7 -
0 8 9,5,2
9,8 9 9,0,3,1,3
CN
06/05
2018
kết quả xổ số miền trung
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Khánh Hòa
Kon Tum
Mã tỉnh
KH
KT
Giải tám
53
66
Giải bảy
614
253
Giải sáu
6147
4705
3628
2264
1406
3643
Giải năm
0999
2044
Giải tư
49218
21848
31149
48147
27336
38180
81728
27968
44461
09215
15345
09339
97009
44058
Giải ba
55006
68712
99223
91119
Giải nhì
46279
11352
Giải nhất
69247
83781
Giải ĐB
179255
069958
Bảng loto xổ số miền trung - Ngày: 06/05/2018
Khánh Hòa
Chục Số Đơn Vị
8 0 5,6
- 1 4,8,2
1 2 8,8
5 3 6
1 4 7,8,9,7,7
0,5 5 3,5
3,0 6 -
4,4,4 7 9
2,1,4,2 8 0
9,4,7 9 9
Kon Tum
Chục Số Đơn Vị
- 0 6,9
6,8 1 5,9
5 2 3
5,4,2 3 9
6,4 4 3,4,5
1,4 5 3,8,2,8
6,0 6 6,4,8,1
- 7 -
6,5,5 8 1
3,0,1 9 -
Thứ 7
05/05
2018
kết quả xổ số miền trung
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Đà Nẵng
Quảng Ngãi
Đắk Nông
Mã tỉnh
DNG
QNI
DNO
Giải tám
91
63
11
Giải bảy
345
110
176
Giải sáu
9919
4972
3003
4031
4922
9434
3431
3890
2282
Giải năm
6166
6314
9781
Giải tư
70477
61286
89932
55535
10724
55507
92372
56350
71133
83887
60693
65382
54356
80120
22956
56851
61582
84559
26894
89145
89507
Giải ba
88790
12310
76925
56577
27496
25648
Giải nhì
98190
56971
72275
Giải nhất
72763
03573
30884
Giải ĐB
002284
221291
235002
Bảng loto xổ số miền trung - Ngày: 05/05/2018
Đà Nẵng
Chục Số Đơn Vị
9,1,9 0 3,7
9 1 9,0
7,3,7 2 4
0,6 3 2,5
2,8 4 5
4,3 5 -
6,8 6 6,3
7,0 7 2,7,2
- 8 6,4
1 9 1,0,0
Quảng Ngãi
Chục Số Đơn Vị
1,5,2 0 -
3,7,9 1 0,4
2,8 2 2,0,5
6,3,9,7 3 1,4,3
3,1 4 -
2 5 0,6
5 6 3
8,7 7 7,1,3
- 8 7,2
- 9 3,1
Đắk Nông
Chục Số Đơn Vị
9 0 7,2
1,3,8,5 1 1
8,8,0 2 -
- 3 1
9,8 4 5,8
4,7 5 6,1,9
7,5,9 6 -
0 7 6,5
4 8 2,1,2,4
5 9 0,4,6
Thứ 6
04/05
2018
kết quả xổ số miền trung
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Gia Lai
Ninh Thuận
Mã tỉnh
GL
NT
Giải tám
40
67
Giải bảy
760
094
Giải sáu
2762
8420
9232
7276
2815
4649
Giải năm
0957
9679
Giải tư
60244
79678
33745
92341
84275
01279
01989
26817
09655
20640
02520
63111
47650
52963
Giải ba
10437
44609
71236
65623
Giải nhì
96053
52146
Giải nhất
93152
06498
Giải ĐB
853509
231767
Bảng loto xổ số miền trung - Ngày: 04/05/2018
Gia Lai
Chục Số Đơn Vị
4,6,2 0 9,9
4 1 -
6,3,5 2 0
5 3 2,7
4 4 0,4,5,1
4,7 5 7,3,2
- 6 0,2
5,3 7 8,5,9
7 8 9
7,8,0,0 9 -
Ninh Thuận
Chục Số Đơn Vị
4,2,5 0 -
1 1 5,7,1
- 2 0,3
6,2 3 6
9 4 9,0,6
1,5 5 5,0
7,3,4 6 7,3,7
6,1,6 7 6,9
9 8 -
4,7 9 4,8
Thứ 5
03/05
2018
kết quả xổ số miền trung
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Bình Định
Quảng Trị
Quảng Bình
Mã tỉnh
BDH
QT
QB
Giải tám
18
30
84
Giải bảy
035
900
940
Giải sáu
5761
1363
0284
8071
8719
4860
4941
6347
9737
Giải năm
4210
0817
0381
Giải tư
27251
79720
85742
11368
05859
65364
97542
46166
33657
48827
51271
95029
41997
58610
48046
88633
43637
71868
88261
07032
71532
Giải ba
48345
53925
18523
22046
35261
98861
Giải nhì
96241
82951
46557
Giải nhất
74131
94850
22375
Giải ĐB
203333
730554
613146
Bảng loto xổ số miền trung - Ngày: 03/05/2018
Bình Định
Chục Số Đơn Vị
1,2 0 -
6,5,4,3 1 8,0
4,4 2 0,5
6,3 3 5,1,3
8,6 4 2,2,5,1
3,4,2 5 1,9
- 6 1,3,8,4
- 7 -
1,6 8 4
5 9 -
Quảng Trị
Chục Số Đơn Vị
3,0,6,1,5 0 0
7,7,5 1 9,7,0
- 2 7,9,3
2 3 0
5 4 6
- 5 7,1,0,4
6,4 6 0,6
1,5,2,9 7 1,1
- 8 -
1,2 9 7
Quảng Bình
Chục Số Đơn Vị
4 0 -
4,8,6,6,6 1 -
3,3 2 -
3 3 7,3,7,2,2
8 4 0,1,7,6,6
7 5 7
4,4 6 8,1,1,1
4,3,3,5 7 5
6 8 4,1
- 9 -
in vé dò nhanh
Miền  
Ngày  
in-ve-do-4-bang
in-ve-do-1-bang
THỐNG KÊ THEO NGÀY
Chọn Thứ
Chọn số Tuần
Chon Tỉnh - TP:
Thống kê theo ngày: Tìm các cặp số thường xuyên xuất hiện vào 1 ngày nào đó trong tuần.
Back To Top