kết quả xổ số miền trung

   
Thứ 3
11/04
2017
kết quả xổ số miền trung
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Đắk Lắk
Quảng Nam
Mã tỉnh
DLK
QNM
Giải tám
47
83
Giải bảy
978
263
Giải sáu
1069
7581
5306
5286
7973
9071
Giải năm
7372
8170
Giải tư
57101
92022
18310
82642
48369
01541
05595
19992
51670
63713
99759
16953
58131
75388
Giải ba
11663
36180
07020
09170
Giải nhì
18555
49749
Giải nhất
19983
09595
Giải ĐB
568709
904791
Bảng loto xổ số miền trung - Ngày: 11/04/2017
Đắk Lắk
Chục Số Đơn Vị
1,8 0 6,1,9
8,0,4 1 0
7,2,4 2 2
6,8 3 -
- 4 7,2,1
9,5 5 5
0 6 9,9,3
4 7 8,2
7 8 1,0,3
6,6,0 9 5
Quảng Nam
Chục Số Đơn Vị
7,7,2,7 0 -
7,3,9 1 3
9 2 0
8,6,7,1,5 3 1
- 4 9
9 5 9,3
8 6 3
- 7 3,1,0,0,0
8 8 3,6,8
5,4 9 2,5,1
Thứ 2
10/04
2017
kết quả xổ số miền trung
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Thừa Thiên Huế
Phú Yên
Mã tỉnh
TTH
PY
Giải tám
38
36
Giải bảy
009
985
Giải sáu
3981
7250
4259
0392
7610
7789
Giải năm
8724
3953
Giải tư
90052
77262
00858
65795
35479
40634
20568
42848
65331
71170
67519
96411
25499
68930
Giải ba
48273
30658
85592
05339
Giải nhì
62649
36594
Giải nhất
97984
37668
Giải ĐB
600160
766740
Bảng loto xổ số miền trung - Ngày: 10/04/2017
Thừa Thiên Huế
Chục Số Đơn Vị
5,6 0 9
8 1 -
5,6 2 4
7 3 8,4
2,3,8 4 9
9 5 0,9,2,8,8
- 6 2,8,0
- 7 9,3
3,5,6,5 8 1,4
0,5,7,4 9 5
Phú Yên
Chục Số Đơn Vị
1,7,3,4 0 -
3,1 1 0,9,1
9,9 2 -
5 3 6,1,0,9
9 4 8,0
8 5 3
3 6 8
- 7 0
4,6 8 5,9
8,1,9,3 9 2,9,2,4
CN
09/04
2017
kết quả xổ số miền trung
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Khánh Hòa
Kon Tum
Mã tỉnh
KH
KT
Giải tám
64
11
Giải bảy
490
185
Giải sáu
0676
6804
3795
1638
0163
5196
Giải năm
8298
5942
Giải tư
20775
86437
33982
63889
24515
95698
08584
79886
60802
96294
23612
21898
24022
69362
Giải ba
47381
88255
57763
80281
Giải nhì
30426
81633
Giải nhất
22527
43072
Giải ĐB
897193
247278
Bảng loto xổ số miền trung - Ngày: 09/04/2017
Khánh Hòa
Chục Số Đơn Vị
9 0 4
8 1 5
8 2 6,7
9 3 7
6,0,8 4 -
9,7,1,5 5 5
7,2 6 4
3,2 7 6,5
9,9 8 2,9,4,1
8 9 0,5,8,8,3
Kon Tum
Chục Số Đơn Vị
- 0 2
1,8 1 1,2
4,0,1,2,6,7 2 2
6,6,3 3 8,3
9 4 2
8 5 -
9,8 6 3,2,3
- 7 2,8
3,9,7 8 5,6,1
- 9 6,4,8
Thứ 7
08/04
2017
kết quả xổ số miền trung
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Đà Nẵng
Quảng Ngãi
Đắk Nông
Mã tỉnh
DNG
QNI
DNO
Giải tám
70
24
25
Giải bảy
921
296
654
Giải sáu
1253
6174
7942
6460
0927
0640
4005
6255
1556
Giải năm
8939
7801
7831
Giải tư
94467
04312
67487
73080
68155
07677
48889
57769
57013
71616
79581
79783
41067
28522
41724
80482
90738
03924
09853
46351
97802
Giải ba
24237
94845
67142
29674
09061
33615
Giải nhì
67950
13479
58903
Giải nhất
33603
60891
96226
Giải ĐB
953607
705185
482442
Bảng loto xổ số miền trung - Ngày: 08/04/2017
Đà Nẵng
Chục Số Đơn Vị
7,8,5 0 3,7
2 1 2
4,1 2 1
5,0 3 9,7
7 4 2,5
5,4 5 3,5,0
- 6 7
6,8,7,3,0 7 0,4,7
- 8 7,0,9
3,8 9 -
Quảng Ngãi
Chục Số Đơn Vị
6,4 0 1
0,8,9 1 3,6
2,4 2 4,7,2
1,8 3 -
2,7 4 0,2
8 5 -
9,1 6 0,9,7
2,6 7 4,9
- 8 1,3,5
6,7 9 6,1
Đắk Nông
Chục Số Đơn Vị
- 0 5,2,3
3,5,6 1 5
8,0,4 2 5,4,4,6
5,0 3 1,8
5,2,2 4 2
2,0,5,1 5 4,5,6,3,1
5,2 6 1
- 7 -
3 8 2
- 9 -
Thứ 6
07/04
2017
kết quả xổ số miền trung
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Gia Lai
Ninh Thuận
Mã tỉnh
GL
NT
Giải tám
35
33
Giải bảy
529
305
Giải sáu
6868
9404
2302
0467
8867
9311
Giải năm
5248
9477
Giải tư
41232
44436
33053
86677
68964
40988
31681
09946
07345
16958
36853
05272
04620
57988
Giải ba
95951
53218
72774
02583
Giải nhì
53042
20740
Giải nhất
56923
15132
Giải ĐB
987359
518341
Bảng loto xổ số miền trung - Ngày: 07/04/2017
Gia Lai
Chục Số Đơn Vị
- 0 4,2
8,5 1 8
0,3,4 2 9,3
5,2 3 5,2,6
0,6 4 8,2
3 5 3,1,9
3 6 8,4
7 7 7
6,4,8,1 8 8,1
2,5 9 -
Ninh Thuận
Chục Số Đơn Vị
2,4 0 5
1,4 1 1
7,3 2 0
3,5,8 3 3,2
7 4 6,5,0,1
0,4 5 8,3
4 6 7,7
6,6,7 7 7,2,4
5,8 8 8,3
- 9 -
Thứ 5
06/04
2017
kết quả xổ số miền trung
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Bình Định
Quảng Trị
Quảng Bình
Mã tỉnh
BDH
QT
QB
Giải tám
97
86
92
Giải bảy
330
131
916
Giải sáu
9958
4906
4395
7607
3908
7347
3725
0577
5906
Giải năm
0886
7070
7106
Giải tư
70355
81909
70500
88053
60693
00374
08820
71406
03011
99432
67618
82237
83290
25749
89327
86423
97392
59029
79922
41225
46211
Giải ba
22941
32851
64549
32791
22314
69899
Giải nhì
94761
75222
61000
Giải nhất
84628
53465
05515
Giải ĐB
664157
617622
563669
Bảng loto xổ số miền trung - Ngày: 06/04/2017
Bình Định
Chục Số Đơn Vị
3,0,2 0 6,9,0
4,5,6 1 -
- 2 0,8
5,9 3 0
7 4 1
9,5 5 8,5,3,1,7
0,8 6 1
9,5 7 4
5,2 8 6
0 9 7,5,3
Quảng Trị
Chục Số Đơn Vị
7,9 0 7,8,6
3,1,9 1 1,8
3,2,2 2 2,2
- 3 1,2,7
- 4 7,9,9
6 5 -
8,0 6 5
0,4,3 7 0
0,1 8 6
4,4 9 0,1
Quảng Bình
Chục Số Đơn Vị
0 0 6,6,0
1 1 6,1,4,5
9,9,2 2 5,7,3,9,2,5
2 3 -
1 4 -
2,2,1 5 -
1,0,0 6 9
7,2 7 7
- 8 -
2,9,6 9 2,2,9
Thứ 4
05/04
2017
kết quả xổ số miền trung
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Đà Nẵng
Khánh Hòa
Mã tỉnh
DNG
KH
Giải tám
68
94
Giải bảy
708
434
Giải sáu
8219
4345
4713
3743
0059
4812
Giải năm
9498
7199
Giải tư
56412
80559
46950
90769
03452
87937
05212
56939
84817
94570
54590
80593
39922
97546
Giải ba
61126
16616
26786
79111
Giải nhì
13897
44085
Giải nhất
26191
75532
Giải ĐB
957755
390522
Bảng loto xổ số miền trung - Ngày: 05/04/2017
Đà Nẵng
Chục Số Đơn Vị
5 0 8
9 1 9,3,2,2,6
1,5,1 2 6
1 3 7
- 4 5
4,5 5 9,0,2,5
2,1 6 8,9
3,9 7 -
6,0,9 8 -
1,5,6 9 8,7,1
Khánh Hòa
Chục Số Đơn Vị
7,9 0 -
1 1 2,7,1
1,2,3,2 2 2,2
4,9 3 4,9,2
9,3 4 3,6
8 5 9
4,8 6 -
1 7 0
- 8 6,5
5,9,3 9 4,9,0,3
Thứ 3
04/04
2017
kết quả xổ số miền trung
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Đắk Lắk
Quảng Nam
Mã tỉnh
DLK
QNM
Giải tám
39
00
Giải bảy
947
970
Giải sáu
0878
1913
2356
1579
2917
2477
Giải năm
5611
0843
Giải tư
23647
08961
83513
05749
05800
73275
26876
83515
08518
08812
30181
92344
05306
10904
Giải ba
94870
99380
36953
93371
Giải nhì
66906
42326
Giải nhất
23922
49641
Giải ĐB
060640
157375
Bảng loto xổ số miền trung - Ngày: 04/04/2017
Đắk Lắk
Chục Số Đơn Vị
0,7,8,4 0 0,6
1,6 1 3,1,3
2 2 2
1,1 3 9
- 4 7,7,9,0
7 5 6
5,7,0 6 1
4,4 7 8,5,6,0
7 8 0
3,4 9 -
Quảng Nam
Chục Số Đơn Vị
0,7 0 0,6,4
8,7,4 1 7,5,8,2
1 2 6
4,5 3 -
4,0 4 3,4,1
1,7 5 3
0,2 6 -
1,7 7 0,9,7,1,5
1 8 1
7 9 -
in vé dò nhanh
Miền  
Ngày  
in-ve-do-4-bang
in-ve-do-1-bang
THỐNG KÊ THEO NGÀY
Chọn Thứ
Chọn số Tuần
Chon Tỉnh - TP:
Thống kê theo ngày: Tìm các cặp số thường xuyên xuất hiện vào 1 ngày nào đó trong tuần.
Back To Top