kết quả xổ số miền trung

   
CN
20/01
2019
kết quả xổ số miền trung
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Khánh Hòa
Kon Tum
Mã tỉnh
KH
KT
Giải tám
30
50
Giải bảy
845
244
Giải sáu
4244
6546
0422
5590
0650
9631
Giải năm
7981
4299
Giải tư
23082
67607
87335
47161
34425
17856
91840
91053
03429
93644
08513
84204
83734
84815
Giải ba
29303
98496
54998
36670
Giải nhì
90890
13055
Giải nhất
03511
18025
Giải ĐB
766453
558476
Bảng loto xổ số miền trung - Ngày: 20/01/2019
Khánh Hòa
Chục Số Đơn Vị
3,4,9 0 7,3
8,6,1 1 1
2,8 2 2,5
0,5 3 0,5
4 4 5,4,6,0
4,3,2 5 6,3
4,5,9 6 1
0 7 -
- 8 1,2
- 9 6,0
Kon Tum
Chục Số Đơn Vị
5,9,5,7 0 4
3 1 3,5
- 2 9,5
5,1 3 1,4
4,4,0,3 4 4,4
1,5,2 5 0,0,3,5
7 6 -
- 7 0,6
9 8 -
9,2 9 0,9,8
Thứ 7
19/01
2019
kết quả xổ số miền trung
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Đà Nẵng
Quảng Ngãi
Đắk Nông
Mã tỉnh
DNG
QNI
DNO
Giải tám
99
81
39
Giải bảy
875
912
039
Giải sáu
7552
1603
9784
2825
2243
0428
1303
1848
9464
Giải năm
4856
4779
5323
Giải tư
33941
56766
81711
66884
01014
48079
24589
04661
81655
36466
00667
96488
09566
32287
42645
31781
12933
03889
23448
81335
35508
Giải ba
65472
68530
75835
46785
50033
64462
Giải nhì
50841
26911
37005
Giải nhất
63309
26987
16954
Giải ĐB
630115
990500
289856
Bảng loto xổ số miền trung - Ngày: 19/01/2019
Đà Nẵng
Chục Số Đơn Vị
3 0 3,9
4,1,4 1 1,4,5
5,7 2 -
0 3 0
8,8,1 4 1,1
7,1 5 2,6
5,6 6 6
- 7 5,9,2
- 8 4,4,9
9,7,8,0 9 9
Quảng Ngãi
Chục Số Đơn Vị
0 0 0
8,6,1 1 2,1
1 2 5,8
4 3 5
- 4 3
2,5,3,8 5 5
6,6 6 1,6,7,6
6,8,8 7 9
2,8 8 1,8,7,5,7
7 9 -
Đắk Nông
Chục Số Đơn Vị
- 0 3,8,5
8 1 -
6 2 3
0,2,3,3 3 9,9,3,5,3
6,5 4 8,5,8
4,3,0 5 4,6
5 6 4,2
- 7 -
4,4,0 8 1,9
3,3,8 9 -
Thứ 6
18/01
2019
kết quả xổ số miền trung
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Gia Lai
Ninh Thuận
Mã tỉnh
GL
NT
Giải tám
78
47
Giải bảy
195
683
Giải sáu
5617
3947
4158
9651
1751
3911
Giải năm
3186
8715
Giải tư
45449
40423
83447
63455
01328
61835
36038
55914
12964
77475
27698
27386
60233
80777
Giải ba
36038
71098
93594
99915
Giải nhì
30107
15864
Giải nhất
31768
45225
Giải ĐB
761415
732584
Bảng loto xổ số miền trung - Ngày: 18/01/2019
Gia Lai
Chục Số Đơn Vị
- 0 7
- 1 7,5
- 2 3,8
2 3 5,8,8
- 4 7,9,7
9,5,3,1 5 8,5
8 6 8
1,4,4,0 7 8
7,5,2,3,3,9,6 8 6
4 9 5,8
Ninh Thuận
Chục Số Đơn Vị
- 0 -
5,5,1 1 1,5,4,5
- 2 5
8,3 3 3
1,6,9,6,8 4 7
1,7,1,2 5 1,1
8 6 4,4
4,7 7 5,7
9 8 3,6,4
- 9 8,4
Thứ 5
17/01
2019
kết quả xổ số miền trung
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Bình Định
Quảng Trị
Quảng Bình
Mã tỉnh
BDH
QT
QB
Giải tám
04
72
76
Giải bảy
296
908
996
Giải sáu
8078
2526
0449
5918
1131
8032
1388
3086
5403
Giải năm
9070
2168
9948
Giải tư
82639
83309
53813
98308
51705
54635
53215
52828
45843
14125
77716
20694
12877
79288
71647
58271
79693
97054
10485
85068
38971
Giải ba
28981
21143
43214
98059
84692
12374
Giải nhì
06286
98408
16649
Giải nhất
18435
47295
24811
Giải ĐB
369671
483645
327706
Bảng loto xổ số miền trung - Ngày: 17/01/2019
Bình Định
Chục Số Đơn Vị
7 0 4,9,8,5
8,7 1 3,5
- 2 6
1,4 3 9,5,5
0 4 9,3
0,3,1,3 5 -
9,2,8 6 -
- 7 8,0,1
7,0 8 1,6
4,3,0 9 6
Quảng Trị
Chục Số Đơn Vị
- 0 8,8
3 1 8,6,4
7,3 2 8,5
4 3 1,2
9,1 4 3,5
2,9,4 5 9
1 6 8
7 7 2,7
0,1,6,2,8,0 8 8
5 9 4,5
Quảng Bình
Chục Số Đơn Vị
- 0 3,6
7,7,1 1 1
9 2 -
0,9 3 -
5,7 4 8,7,9
8 5 4
7,9,8,0 6 8
4 7 6,1,1,4
8,4,6 8 8,6,5
4 9 6,3,2
Thứ 4
16/01
2019
kết quả xổ số miền trung
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Đà Nẵng
Khánh Hòa
Mã tỉnh
DNG
KH
Giải tám
52
68
Giải bảy
236
199
Giải sáu
6712
0166
5135
5875
7288
5958
Giải năm
9329
7596
Giải tư
04453
18857
82226
24659
01275
39620
79053
72077
56995
71649
67042
41312
43559
20806
Giải ba
36413
71060
19921
17712
Giải nhì
46105
45887
Giải nhất
02845
35266
Giải ĐB
673475
600020
Bảng loto xổ số miền trung - Ngày: 16/01/2019
Đà Nẵng
Chục Số Đơn Vị
2,6 0 5
- 1 2,3
5,1 2 9,6,0
5,5,1 3 6,5
- 4 5
3,7,0,4,7 5 2,3,7,9,3
3,6,2 6 6,0
5 7 5,5
- 8 -
2,5 9 -
Khánh Hòa
Chục Số Đơn Vị
2 0 6
2 1 2,2
4,1,1 2 1,0
- 3 -
- 4 9,2
7,9 5 8,9
9,0,6 6 8,6
7,8 7 5,7
6,8,5 8 8,7
9,4,5 9 9,6,5
Thứ 3
15/01
2019
kết quả xổ số miền trung
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Đắk Lắk
Quảng Nam
Mã tỉnh
DLK
QNM
Giải tám
95
47
Giải bảy
476
531
Giải sáu
0009
4396
2123
1555
2808
9287
Giải năm
5158
1552
Giải tư
97488
48107
50958
97681
14415
12748
33286
16858
15314
39098
79122
20386
84196
20176
Giải ba
30850
14404
24438
08919
Giải nhì
61236
01438
Giải nhất
06299
05993
Giải ĐB
091261
266651
Bảng loto xổ số miền trung - Ngày: 15/01/2019
Đắk Lắk
Chục Số Đơn Vị
5 0 9,7,4
8,6 1 5
- 2 3
2 3 6
0 4 8
9,1 5 8,8,0
7,9,8,3 6 1
0 7 6
5,8,5,4 8 8,1,6
0,9 9 5,6,9
Quảng Nam
Chục Số Đơn Vị
- 0 8
3,5 1 4,9
5,2 2 2
9 3 1,8,8
1 4 7
5 5 5,2,8,1
8,9,7 6 -
4,8 7 6
0,5,9,3,3 8 7,6
1 9 8,6,3
Thứ 2
14/01
2019
kết quả xổ số miền trung
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Thừa Thiên Huế
Phú Yên
Mã tỉnh
TTH
PY
Giải tám
54
19
Giải bảy
658
240
Giải sáu
4682
4786
6085
5756
5061
5641
Giải năm
6966
5598
Giải tư
40721
84959
60032
76800
63521
34308
38250
36120
13401
67761
94603
89207
23478
21684
Giải ba
95454
68273
40084
44599
Giải nhì
01430
01593
Giải nhất
27684
86231
Giải ĐB
032094
528350
Bảng loto xổ số miền trung - Ngày: 14/01/2019
Thừa Thiên Huế
Chục Số Đơn Vị
0,5,3 0 0,8
2,2 1 -
8,3 2 1,1
7 3 2,0
5,5,8,9 4 -
8 5 4,8,9,0,4
8,6 6 6
- 7 3
5,0 8 2,6,5,4
5 9 4
Phú Yên
Chục Số Đơn Vị
4,2,5 0 1,3,7
6,4,0,6,3 1 9
- 2 0
0,9 3 1
8,8 4 0,1
- 5 6,0
5 6 1,1
0 7 8
9,7 8 4,4
1,9 9 8,9,3
CN
13/01
2019
kết quả xổ số miền trung
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Khánh Hòa
Kon Tum
Mã tỉnh
KH
KT
Giải tám
12
20
Giải bảy
151
092
Giải sáu
1469
2860
0071
4472
2275
1489
Giải năm
0070
8192
Giải tư
67265
77132
43421
18993
73775
33307
05497
11593
80113
94279
25658
16967
84358
55718
Giải ba
25651
59370
13411
68532
Giải nhì
35162
44322
Giải nhất
40480
03019
Giải ĐB
963722
294160
Bảng loto xổ số miền trung - Ngày: 13/01/2019
Khánh Hòa
Chục Số Đơn Vị
6,7,7,8 0 7
5,7,2,5 1 2
1,3,6,2 2 1,2
9 3 2
- 4 -
6,7 5 1,1
- 6 9,0,5,2
0,9 7 1,0,5,0
- 8 0
6 9 3,7
Kon Tum
Chục Số Đơn Vị
2,6 0 -
1 1 3,8,1,9
9,7,9,3,2 2 0,2
9,1 3 2
- 4 -
7 5 8,8
- 6 7,0
6 7 2,5,9
5,5,1 8 9
8,7,1 9 2,2,3
in vé dò nhanh
Miền  
Ngày  
in-ve-do-4-bang
in-ve-do-1-bang
THỐNG KÊ THEO NGÀY
Chọn Thứ
Chọn số Tuần
Chon Tỉnh - TP:
Thống kê theo ngày: Tìm các cặp số thường xuyên xuất hiện vào 1 ngày nào đó trong tuần.
Back To Top