VÉ DÒ XỔ SỐ MIỀN NAM
Kính Chúc Quý Khách May Mắn, Phát Tài!
T.4
1/11
2017
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177(1500đ)
T.Giải
Mã.Tỉnh
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
20TR
30TR
ĐB
Đồng Nai
DN
30
972
5746
4096
0180
4710
65669
16861
26796
49045
38113
01774
04901
89055
05033
55627
00579
844899
Cần Thơ
CT
44
895
4905
9093
3175
3938
19204
43951
83174
53193
82605
58393
78232
37739
58717
91044
74091
412319
Sóc Trăng
ST
63
452
2228
2571
3017
0997
50086
57089
52930
38163
99000
88012
33116
78492
81672
63609
74948
035235
Xem KQXS nhanh & chính xác nhất tại xosotructiep.vn
VÉ DÒ XỔ SỐ MIỀN NAM
Kính Chúc Quý Khách May Mắn, Phát Tài!
T.4
1/11
2017
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177(1500đ)
T.Giải
Mã.Tỉnh
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
20TR
30TR
ĐB
Đồng Nai
DN
30
972
5746
4096
0180
4710
65669
16861
26796
49045
38113
01774
04901
89055
05033
55627
00579
844899
Cần Thơ
CT
44
895
4905
9093
3175
3938
19204
43951
83174
53193
82605
58393
78232
37739
58717
91044
74091
412319
Sóc Trăng
ST
63
452
2228
2571
3017
0997
50086
57089
52930
38163
99000
88012
33116
78492
81672
63609
74948
035235
Xem KQXS nhanh & chính xác nhất tại xosotructiep.vn
VÉ DÒ XỔ SỐ MIỀN NAM
Kính Chúc Quý Khách May Mắn, Phát Tài!
T.4
1/11
2017
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177(1500đ)
T.Giải
Mã.Tỉnh
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
20TR
30TR
ĐB
Đồng Nai
DN
30
972
5746
4096
0180
4710
65669
16861
26796
49045
38113
01774
04901
89055
05033
55627
00579
844899
Cần Thơ
CT
44
895
4905
9093
3175
3938
19204
43951
83174
53193
82605
58393
78232
37739
58717
91044
74091
412319
Sóc Trăng
ST
63
452
2228
2571
3017
0997
50086
57089
52930
38163
99000
88012
33116
78492
81672
63609
74948
035235
Xem KQXS nhanh & chính xác nhất tại xosotructiep.vn
VÉ DÒ XỔ SỐ MIỀN NAM
Kính Chúc Quý Khách May Mắn, Phát Tài!
T.4
1/11
2017
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177(1500đ)
T.Giải
Mã.Tỉnh
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
20TR
30TR
ĐB
Đồng Nai
DN
30
972
5746
4096
0180
4710
65669
16861
26796
49045
38113
01774
04901
89055
05033
55627
00579
844899
Cần Thơ
CT
44
895
4905
9093
3175
3938
19204
43951
83174
53193
82605
58393
78232
37739
58717
91044
74091
412319
Sóc Trăng
ST
63
452
2228
2571
3017
0997
50086
57089
52930
38163
99000
88012
33116
78492
81672
63609
74948
035235
Xem KQXS nhanh & chính xác nhất tại xosotructiep.vn