VÉ DÒ XỔ SỐ MIỀN NAM
Kính Chúc Quý Khách May Mắn, Phát Tài!
T.2
2/4
2018
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177(1500đ)
T.Giải
Mã.Tỉnh
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
20TR
30TR
ĐB
TP HCM
HCM
60
747
6104
9708
9014
4012
35113
90059
04844
87548
45052
21749
29943
88219
48071
99432
13931
580916
Đồng Tháp
DT
47
479
7477
1623
3693
2041
81324
01247
58789
70754
82888
60638
70348
14378
63628
46111
17938
267687
Cà Mau
CM
91
610
6124
5106
0543
7922
61748
39374
70125
76114
81578
44702
48647
01437
13052
57792
30729
260325
Xem KQXS nhanh & chính xác nhất tại xosotructiep.vn
VÉ DÒ XỔ SỐ MIỀN NAM
Kính Chúc Quý Khách May Mắn, Phát Tài!
T.2
2/4
2018
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177(1500đ)
T.Giải
Mã.Tỉnh
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
20TR
30TR
ĐB
TP HCM
HCM
60
747
6104
9708
9014
4012
35113
90059
04844
87548
45052
21749
29943
88219
48071
99432
13931
580916
Đồng Tháp
DT
47
479
7477
1623
3693
2041
81324
01247
58789
70754
82888
60638
70348
14378
63628
46111
17938
267687
Cà Mau
CM
91
610
6124
5106
0543
7922
61748
39374
70125
76114
81578
44702
48647
01437
13052
57792
30729
260325
Xem KQXS nhanh & chính xác nhất tại xosotructiep.vn
VÉ DÒ XỔ SỐ MIỀN NAM
Kính Chúc Quý Khách May Mắn, Phát Tài!
T.2
2/4
2018
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177(1500đ)
T.Giải
Mã.Tỉnh
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
20TR
30TR
ĐB
TP HCM
HCM
60
747
6104
9708
9014
4012
35113
90059
04844
87548
45052
21749
29943
88219
48071
99432
13931
580916
Đồng Tháp
DT
47
479
7477
1623
3693
2041
81324
01247
58789
70754
82888
60638
70348
14378
63628
46111
17938
267687
Cà Mau
CM
91
610
6124
5106
0543
7922
61748
39374
70125
76114
81578
44702
48647
01437
13052
57792
30729
260325
Xem KQXS nhanh & chính xác nhất tại xosotructiep.vn
VÉ DÒ XỔ SỐ MIỀN NAM
Kính Chúc Quý Khách May Mắn, Phát Tài!
T.2
2/4
2018
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177(1500đ)
T.Giải
Mã.Tỉnh
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
20TR
30TR
ĐB
TP HCM
HCM
60
747
6104
9708
9014
4012
35113
90059
04844
87548
45052
21749
29943
88219
48071
99432
13931
580916
Đồng Tháp
DT
47
479
7477
1623
3693
2041
81324
01247
58789
70754
82888
60638
70348
14378
63628
46111
17938
267687
Cà Mau
CM
91
610
6124
5106
0543
7922
61748
39374
70125
76114
81578
44702
48647
01437
13052
57792
30729
260325
Xem KQXS nhanh & chính xác nhất tại xosotructiep.vn