VÉ DÒ XỔ SỐ MIỀN NAM
Kính Chúc Quý Khách May Mắn, Phát Tài!
CN
3/9
2017
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177(1500đ)
T.Giải
Mã.Tỉnh
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
20TR
30TR
ĐB
Tiền Giang
TG
57
192
3254
6244
8495
0266
74387
26575
22802
04940
10068
77525
13971
37483
42421
15431
67663
606883
Kiên Giang
KG
48
923
6295
7895
1701
7448
51656
53599
21520
96563
43838
79186
90078
49932
03247
90431
08273
349314
Đà Lạt
DL
70
209
3960
6889
8975
8372
07674
48259
27395
28775
19048
77541
46989
32274
67540
69855
10286
691993
Xem KQXS nhanh & chính xác nhất tại xosotructiep.vn
VÉ DÒ XỔ SỐ MIỀN NAM
Kính Chúc Quý Khách May Mắn, Phát Tài!
CN
3/9
2017
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177(1500đ)
T.Giải
Mã.Tỉnh
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
20TR
30TR
ĐB
Tiền Giang
TG
57
192
3254
6244
8495
0266
74387
26575
22802
04940
10068
77525
13971
37483
42421
15431
67663
606883
Kiên Giang
KG
48
923
6295
7895
1701
7448
51656
53599
21520
96563
43838
79186
90078
49932
03247
90431
08273
349314
Đà Lạt
DL
70
209
3960
6889
8975
8372
07674
48259
27395
28775
19048
77541
46989
32274
67540
69855
10286
691993
Xem KQXS nhanh & chính xác nhất tại xosotructiep.vn
VÉ DÒ XỔ SỐ MIỀN NAM
Kính Chúc Quý Khách May Mắn, Phát Tài!
CN
3/9
2017
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177(1500đ)
T.Giải
Mã.Tỉnh
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
20TR
30TR
ĐB
Tiền Giang
TG
57
192
3254
6244
8495
0266
74387
26575
22802
04940
10068
77525
13971
37483
42421
15431
67663
606883
Kiên Giang
KG
48
923
6295
7895
1701
7448
51656
53599
21520
96563
43838
79186
90078
49932
03247
90431
08273
349314
Đà Lạt
DL
70
209
3960
6889
8975
8372
07674
48259
27395
28775
19048
77541
46989
32274
67540
69855
10286
691993
Xem KQXS nhanh & chính xác nhất tại xosotructiep.vn
VÉ DÒ XỔ SỐ MIỀN NAM
Kính Chúc Quý Khách May Mắn, Phát Tài!
CN
3/9
2017
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177(1500đ)
T.Giải
Mã.Tỉnh
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
20TR
30TR
ĐB
Tiền Giang
TG
57
192
3254
6244
8495
0266
74387
26575
22802
04940
10068
77525
13971
37483
42421
15431
67663
606883
Kiên Giang
KG
48
923
6295
7895
1701
7448
51656
53599
21520
96563
43838
79186
90078
49932
03247
90431
08273
349314
Đà Lạt
DL
70
209
3960
6889
8975
8372
07674
48259
27395
28775
19048
77541
46989
32274
67540
69855
10286
691993
Xem KQXS nhanh & chính xác nhất tại xosotructiep.vn