VÉ DÒ XỔ SỐ MIỀN NAM
Kính Chúc Quý Khách May Mắn, Phát Tài!
T.2
4/12
2017
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177(1500đ)
T.Giải
Mã.Tỉnh
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
20TR
30TR
ĐB
TP HCM
HCM
54
919
7582
3871
8700
5834
16281
21319
50390
97990
45914
81185
46493
52965
80730
64145
34144
019127
Đồng Tháp
DT
81
177
5239
9498
1957
0159
75350
95508
50886
49722
34081
44916
96439
13315
34403
02781
49902
380681
Cà Mau
CM
47
748
8122
3939
8654
9892
75839
19101
33945
55211
90740
65222
22251
70487
44715
06127
09379
923318
Xem KQXS nhanh & chính xác nhất tại xosotructiep.vn
VÉ DÒ XỔ SỐ MIỀN NAM
Kính Chúc Quý Khách May Mắn, Phát Tài!
T.2
4/12
2017
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177(1500đ)
T.Giải
Mã.Tỉnh
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
20TR
30TR
ĐB
TP HCM
HCM
54
919
7582
3871
8700
5834
16281
21319
50390
97990
45914
81185
46493
52965
80730
64145
34144
019127
Đồng Tháp
DT
81
177
5239
9498
1957
0159
75350
95508
50886
49722
34081
44916
96439
13315
34403
02781
49902
380681
Cà Mau
CM
47
748
8122
3939
8654
9892
75839
19101
33945
55211
90740
65222
22251
70487
44715
06127
09379
923318
Xem KQXS nhanh & chính xác nhất tại xosotructiep.vn
VÉ DÒ XỔ SỐ MIỀN NAM
Kính Chúc Quý Khách May Mắn, Phát Tài!
T.2
4/12
2017
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177(1500đ)
T.Giải
Mã.Tỉnh
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
20TR
30TR
ĐB
TP HCM
HCM
54
919
7582
3871
8700
5834
16281
21319
50390
97990
45914
81185
46493
52965
80730
64145
34144
019127
Đồng Tháp
DT
81
177
5239
9498
1957
0159
75350
95508
50886
49722
34081
44916
96439
13315
34403
02781
49902
380681
Cà Mau
CM
47
748
8122
3939
8654
9892
75839
19101
33945
55211
90740
65222
22251
70487
44715
06127
09379
923318
Xem KQXS nhanh & chính xác nhất tại xosotructiep.vn
VÉ DÒ XỔ SỐ MIỀN NAM
Kính Chúc Quý Khách May Mắn, Phát Tài!
T.2
4/12
2017
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177(1500đ)
T.Giải
Mã.Tỉnh
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
20TR
30TR
ĐB
TP HCM
HCM
54
919
7582
3871
8700
5834
16281
21319
50390
97990
45914
81185
46493
52965
80730
64145
34144
019127
Đồng Tháp
DT
81
177
5239
9498
1957
0159
75350
95508
50886
49722
34081
44916
96439
13315
34403
02781
49902
380681
Cà Mau
CM
47
748
8122
3939
8654
9892
75839
19101
33945
55211
90740
65222
22251
70487
44715
06127
09379
923318
Xem KQXS nhanh & chính xác nhất tại xosotructiep.vn