VÉ DÒ XỔ SỐ MIỀN NAM
Kính Chúc Quý Khách May Mắn, Phát Tài!
T.3
5/12
2017
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177(1500đ)
T.Giải
Mã.Tỉnh
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
20TR
30TR
ĐB
Bến Tre
BT
38
466
1604
9793
4409
8290
02775
33406
68407
62293
31313
44667
25683
68258
23996
18808
16171
431247
Vũng Tàu
VT
08
054
1381
2182
4409
4518
51086
19911
52608
26087
54436
49441
27511
23312
43877
14735
79186
670173
Bạc Liêu
BL
84
156
7538
2873
9129
8010
64620
01104
05137
92807
36262
64985
34841
79701
93087
19642
03392
737151
Xem KQXS nhanh & chính xác nhất tại xosotructiep.vn
VÉ DÒ XỔ SỐ MIỀN NAM
Kính Chúc Quý Khách May Mắn, Phát Tài!
T.3
5/12
2017
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177(1500đ)
T.Giải
Mã.Tỉnh
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
20TR
30TR
ĐB
Bến Tre
BT
38
466
1604
9793
4409
8290
02775
33406
68407
62293
31313
44667
25683
68258
23996
18808
16171
431247
Vũng Tàu
VT
08
054
1381
2182
4409
4518
51086
19911
52608
26087
54436
49441
27511
23312
43877
14735
79186
670173
Bạc Liêu
BL
84
156
7538
2873
9129
8010
64620
01104
05137
92807
36262
64985
34841
79701
93087
19642
03392
737151
Xem KQXS nhanh & chính xác nhất tại xosotructiep.vn
VÉ DÒ XỔ SỐ MIỀN NAM
Kính Chúc Quý Khách May Mắn, Phát Tài!
T.3
5/12
2017
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177(1500đ)
T.Giải
Mã.Tỉnh
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
20TR
30TR
ĐB
Bến Tre
BT
38
466
1604
9793
4409
8290
02775
33406
68407
62293
31313
44667
25683
68258
23996
18808
16171
431247
Vũng Tàu
VT
08
054
1381
2182
4409
4518
51086
19911
52608
26087
54436
49441
27511
23312
43877
14735
79186
670173
Bạc Liêu
BL
84
156
7538
2873
9129
8010
64620
01104
05137
92807
36262
64985
34841
79701
93087
19642
03392
737151
Xem KQXS nhanh & chính xác nhất tại xosotructiep.vn
VÉ DÒ XỔ SỐ MIỀN NAM
Kính Chúc Quý Khách May Mắn, Phát Tài!
T.3
5/12
2017
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177(1500đ)
T.Giải
Mã.Tỉnh
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
20TR
30TR
ĐB
Bến Tre
BT
38
466
1604
9793
4409
8290
02775
33406
68407
62293
31313
44667
25683
68258
23996
18808
16171
431247
Vũng Tàu
VT
08
054
1381
2182
4409
4518
51086
19911
52608
26087
54436
49441
27511
23312
43877
14735
79186
670173
Bạc Liêu
BL
84
156
7538
2873
9129
8010
64620
01104
05137
92807
36262
64985
34841
79701
93087
19642
03392
737151
Xem KQXS nhanh & chính xác nhất tại xosotructiep.vn