VÉ DÒ XỔ SỐ MIỀN NAM
Kính Chúc Quý Khách May Mắn, Phát Tài!
CN
6/8
2017
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177(1500đ)
T.Giải
Mã.Tỉnh
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
20TR
30TR
ĐB
Tiền Giang
TG
12
931
5161
6296
8931
1860
00064
62764
33842
71855
88322
48875
49367
49948
78087
98909
17608
135444
Kiên Giang
KG
09
460
6890
0222
2728
8226
43341
56618
37140
69350
18042
11106
05468
70813
68705
59570
32855
979468
Đà Lạt
DL
92
847
1791
6538
4201
0090
41750
25974
73271
26429
95315
34398
82923
73852
61007
26006
30067
162582
Xem KQXS nhanh & chính xác nhất tại xosotructiep.vn
VÉ DÒ XỔ SỐ MIỀN NAM
Kính Chúc Quý Khách May Mắn, Phát Tài!
CN
6/8
2017
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177(1500đ)
T.Giải
Mã.Tỉnh
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
20TR
30TR
ĐB
Tiền Giang
TG
12
931
5161
6296
8931
1860
00064
62764
33842
71855
88322
48875
49367
49948
78087
98909
17608
135444
Kiên Giang
KG
09
460
6890
0222
2728
8226
43341
56618
37140
69350
18042
11106
05468
70813
68705
59570
32855
979468
Đà Lạt
DL
92
847
1791
6538
4201
0090
41750
25974
73271
26429
95315
34398
82923
73852
61007
26006
30067
162582
Xem KQXS nhanh & chính xác nhất tại xosotructiep.vn
VÉ DÒ XỔ SỐ MIỀN NAM
Kính Chúc Quý Khách May Mắn, Phát Tài!
CN
6/8
2017
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177(1500đ)
T.Giải
Mã.Tỉnh
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
20TR
30TR
ĐB
Tiền Giang
TG
12
931
5161
6296
8931
1860
00064
62764
33842
71855
88322
48875
49367
49948
78087
98909
17608
135444
Kiên Giang
KG
09
460
6890
0222
2728
8226
43341
56618
37140
69350
18042
11106
05468
70813
68705
59570
32855
979468
Đà Lạt
DL
92
847
1791
6538
4201
0090
41750
25974
73271
26429
95315
34398
82923
73852
61007
26006
30067
162582
Xem KQXS nhanh & chính xác nhất tại xosotructiep.vn
VÉ DÒ XỔ SỐ MIỀN NAM
Kính Chúc Quý Khách May Mắn, Phát Tài!
CN
6/8
2017
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177(1500đ)
T.Giải
Mã.Tỉnh
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
20TR
30TR
ĐB
Tiền Giang
TG
12
931
5161
6296
8931
1860
00064
62764
33842
71855
88322
48875
49367
49948
78087
98909
17608
135444
Kiên Giang
KG
09
460
6890
0222
2728
8226
43341
56618
37140
69350
18042
11106
05468
70813
68705
59570
32855
979468
Đà Lạt
DL
92
847
1791
6538
4201
0090
41750
25974
73271
26429
95315
34398
82923
73852
61007
26006
30067
162582
Xem KQXS nhanh & chính xác nhất tại xosotructiep.vn