VÉ DÒ XỔ SỐ MIỀN NAM
Kính Chúc Quý Khách May Mắn, Phát Tài!
T.2
6/8
2018
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177(1500đ)
T.Giải
Mã.Tỉnh
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
20TR
30TR
ĐB
TP HCM
HCM
90
641
6417
1892
0482
9362
61886
46696
22855
23147
66499
05117
03827
26506
03162
90365
34872
836164
Đồng Tháp
DT
12
068
3734
9552
6939
8925
08814
21253
01265
55845
44337
25202
13045
99421
33701
18931
31153
419572
Cà Mau
CM
12
068
3734
9552
6939
8925
08814
21253
01265
55845
44337
25202
13045
99421
33701
18931
30153
419572
Xem KQXS nhanh & chính xác nhất tại xosotructiep.vn
VÉ DÒ XỔ SỐ MIỀN NAM
Kính Chúc Quý Khách May Mắn, Phát Tài!
T.2
6/8
2018
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177(1500đ)
T.Giải
Mã.Tỉnh
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
20TR
30TR
ĐB
TP HCM
HCM
90
641
6417
1892
0482
9362
61886
46696
22855
23147
66499
05117
03827
26506
03162
90365
34872
836164
Đồng Tháp
DT
12
068
3734
9552
6939
8925
08814
21253
01265
55845
44337
25202
13045
99421
33701
18931
31153
419572
Cà Mau
CM
12
068
3734
9552
6939
8925
08814
21253
01265
55845
44337
25202
13045
99421
33701
18931
30153
419572
Xem KQXS nhanh & chính xác nhất tại xosotructiep.vn
VÉ DÒ XỔ SỐ MIỀN NAM
Kính Chúc Quý Khách May Mắn, Phát Tài!
T.2
6/8
2018
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177(1500đ)
T.Giải
Mã.Tỉnh
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
20TR
30TR
ĐB
TP HCM
HCM
90
641
6417
1892
0482
9362
61886
46696
22855
23147
66499
05117
03827
26506
03162
90365
34872
836164
Đồng Tháp
DT
12
068
3734
9552
6939
8925
08814
21253
01265
55845
44337
25202
13045
99421
33701
18931
31153
419572
Cà Mau
CM
12
068
3734
9552
6939
8925
08814
21253
01265
55845
44337
25202
13045
99421
33701
18931
30153
419572
Xem KQXS nhanh & chính xác nhất tại xosotructiep.vn
VÉ DÒ XỔ SỐ MIỀN NAM
Kính Chúc Quý Khách May Mắn, Phát Tài!
T.2
6/8
2018
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177(1500đ)
T.Giải
Mã.Tỉnh
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
20TR
30TR
ĐB
TP HCM
HCM
90
641
6417
1892
0482
9362
61886
46696
22855
23147
66499
05117
03827
26506
03162
90365
34872
836164
Đồng Tháp
DT
12
068
3734
9552
6939
8925
08814
21253
01265
55845
44337
25202
13045
99421
33701
18931
31153
419572
Cà Mau
CM
12
068
3734
9552
6939
8925
08814
21253
01265
55845
44337
25202
13045
99421
33701
18931
30153
419572
Xem KQXS nhanh & chính xác nhất tại xosotructiep.vn