VÉ DÒ XỔ SỐ MIỀN NAM
Kính Chúc Quý Khách May Mắn, Phát Tài!
T.4
7/3
2018
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177(1500đ)
T.Giải
Mã.Tỉnh
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
20TR
30TR
ĐB
Đồng Nai
DN
88
998
4158
9454
4246
0422
80587
23024
96851
54446
20891
77476
92383
12317
30951
43686
36036
470295
Cần Thơ
CT
74
927
5422
2798
5451
8345
72934
55947
76361
98883
81730
29699
37037
67099
16031
70310
52185
258574
Sóc Trăng
ST
49
010
5478
6127
8478
6231
45515
37221
09775
01643
84117
90761
95656
39893
14566
47611
76037
728469
Xem KQXS nhanh & chính xác nhất tại xosotructiep.vn
VÉ DÒ XỔ SỐ MIỀN NAM
Kính Chúc Quý Khách May Mắn, Phát Tài!
T.4
7/3
2018
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177(1500đ)
T.Giải
Mã.Tỉnh
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
20TR
30TR
ĐB
Đồng Nai
DN
88
998
4158
9454
4246
0422
80587
23024
96851
54446
20891
77476
92383
12317
30951
43686
36036
470295
Cần Thơ
CT
74
927
5422
2798
5451
8345
72934
55947
76361
98883
81730
29699
37037
67099
16031
70310
52185
258574
Sóc Trăng
ST
49
010
5478
6127
8478
6231
45515
37221
09775
01643
84117
90761
95656
39893
14566
47611
76037
728469
Xem KQXS nhanh & chính xác nhất tại xosotructiep.vn
VÉ DÒ XỔ SỐ MIỀN NAM
Kính Chúc Quý Khách May Mắn, Phát Tài!
T.4
7/3
2018
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177(1500đ)
T.Giải
Mã.Tỉnh
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
20TR
30TR
ĐB
Đồng Nai
DN
88
998
4158
9454
4246
0422
80587
23024
96851
54446
20891
77476
92383
12317
30951
43686
36036
470295
Cần Thơ
CT
74
927
5422
2798
5451
8345
72934
55947
76361
98883
81730
29699
37037
67099
16031
70310
52185
258574
Sóc Trăng
ST
49
010
5478
6127
8478
6231
45515
37221
09775
01643
84117
90761
95656
39893
14566
47611
76037
728469
Xem KQXS nhanh & chính xác nhất tại xosotructiep.vn
VÉ DÒ XỔ SỐ MIỀN NAM
Kính Chúc Quý Khách May Mắn, Phát Tài!
T.4
7/3
2018
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177(1500đ)
T.Giải
Mã.Tỉnh
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
20TR
30TR
ĐB
Đồng Nai
DN
88
998
4158
9454
4246
0422
80587
23024
96851
54446
20891
77476
92383
12317
30951
43686
36036
470295
Cần Thơ
CT
74
927
5422
2798
5451
8345
72934
55947
76361
98883
81730
29699
37037
67099
16031
70310
52185
258574
Sóc Trăng
ST
49
010
5478
6127
8478
6231
45515
37221
09775
01643
84117
90761
95656
39893
14566
47611
76037
728469
Xem KQXS nhanh & chính xác nhất tại xosotructiep.vn