VÉ DÒ XỔ SỐ MIỀN NAM
Kính Chúc Quý Khách May Mắn, Phát Tài!
T.5
8/3
2018
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177(1500đ)
T.Giải
Mã.Tỉnh
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
20TR
30TR
ĐB
Tây Ninh
TN
54
583
8884
3052
7592
6498
07044
95334
36162
85663
06895
50759
91655
92162
36018
80503
10993
590147
An Giang
AG
59
381
1013
5141
3718
7406
68508
37074
25889
45278
76050
06841
24228
31797
24492
27966
51107
539054
Bình Thuận
BTH
19
685
1307
4428
5408
4639
37668
32123
26736
68230
74381
82117
64286
49911
51426
49932
98778
941262
Xem KQXS nhanh & chính xác nhất tại xosotructiep.vn
VÉ DÒ XỔ SỐ MIỀN NAM
Kính Chúc Quý Khách May Mắn, Phát Tài!
T.5
8/3
2018
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177(1500đ)
T.Giải
Mã.Tỉnh
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
20TR
30TR
ĐB
Tây Ninh
TN
54
583
8884
3052
7592
6498
07044
95334
36162
85663
06895
50759
91655
92162
36018
80503
10993
590147
An Giang
AG
59
381
1013
5141
3718
7406
68508
37074
25889
45278
76050
06841
24228
31797
24492
27966
51107
539054
Bình Thuận
BTH
19
685
1307
4428
5408
4639
37668
32123
26736
68230
74381
82117
64286
49911
51426
49932
98778
941262
Xem KQXS nhanh & chính xác nhất tại xosotructiep.vn
VÉ DÒ XỔ SỐ MIỀN NAM
Kính Chúc Quý Khách May Mắn, Phát Tài!
T.5
8/3
2018
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177(1500đ)
T.Giải
Mã.Tỉnh
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
20TR
30TR
ĐB
Tây Ninh
TN
54
583
8884
3052
7592
6498
07044
95334
36162
85663
06895
50759
91655
92162
36018
80503
10993
590147
An Giang
AG
59
381
1013
5141
3718
7406
68508
37074
25889
45278
76050
06841
24228
31797
24492
27966
51107
539054
Bình Thuận
BTH
19
685
1307
4428
5408
4639
37668
32123
26736
68230
74381
82117
64286
49911
51426
49932
98778
941262
Xem KQXS nhanh & chính xác nhất tại xosotructiep.vn
VÉ DÒ XỔ SỐ MIỀN NAM
Kính Chúc Quý Khách May Mắn, Phát Tài!
T.5
8/3
2018
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177(1500đ)
T.Giải
Mã.Tỉnh
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
20TR
30TR
ĐB
Tây Ninh
TN
54
583
8884
3052
7592
6498
07044
95334
36162
85663
06895
50759
91655
92162
36018
80503
10993
590147
An Giang
AG
59
381
1013
5141
3718
7406
68508
37074
25889
45278
76050
06841
24228
31797
24492
27966
51107
539054
Bình Thuận
BTH
19
685
1307
4428
5408
4639
37668
32123
26736
68230
74381
82117
64286
49911
51426
49932
98778
941262
Xem KQXS nhanh & chính xác nhất tại xosotructiep.vn