VÉ DÒ XỔ SỐ MIỀN NAM
Kính Chúc Quý Khách May Mắn, Phát Tài!
T.5
9/11
2017
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177(1500đ)
T.Giải
Mã.Tỉnh
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
20TR
30TR
ĐB
Tây Ninh
TN
66
468
5504
8948
2224
2806
40638
13270
77109
32149
77197
69507
89428
72700
83178
20619
48018
086155
An Giang
AG
76
687
5087
0015
2478
9477
65028
40026
38313
92324
39835
91440
04831
75120
25549
57574
09852
549799
Bình Thuận
BTH
53
567
6627
9523
8499
6431
28284
49873
08670
53417
19235
17538
64113
12217
36815
95862
24408
266049
Xem KQXS nhanh & chính xác nhất tại xosotructiep.vn
VÉ DÒ XỔ SỐ MIỀN NAM
Kính Chúc Quý Khách May Mắn, Phát Tài!
T.5
9/11
2017
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177(1500đ)
T.Giải
Mã.Tỉnh
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
20TR
30TR
ĐB
Tây Ninh
TN
66
468
5504
8948
2224
2806
40638
13270
77109
32149
77197
69507
89428
72700
83178
20619
48018
086155
An Giang
AG
76
687
5087
0015
2478
9477
65028
40026
38313
92324
39835
91440
04831
75120
25549
57574
09852
549799
Bình Thuận
BTH
53
567
6627
9523
8499
6431
28284
49873
08670
53417
19235
17538
64113
12217
36815
95862
24408
266049
Xem KQXS nhanh & chính xác nhất tại xosotructiep.vn
VÉ DÒ XỔ SỐ MIỀN NAM
Kính Chúc Quý Khách May Mắn, Phát Tài!
T.5
9/11
2017
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177(1500đ)
T.Giải
Mã.Tỉnh
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
20TR
30TR
ĐB
Tây Ninh
TN
66
468
5504
8948
2224
2806
40638
13270
77109
32149
77197
69507
89428
72700
83178
20619
48018
086155
An Giang
AG
76
687
5087
0015
2478
9477
65028
40026
38313
92324
39835
91440
04831
75120
25549
57574
09852
549799
Bình Thuận
BTH
53
567
6627
9523
8499
6431
28284
49873
08670
53417
19235
17538
64113
12217
36815
95862
24408
266049
Xem KQXS nhanh & chính xác nhất tại xosotructiep.vn
VÉ DÒ XỔ SỐ MIỀN NAM
Kính Chúc Quý Khách May Mắn, Phát Tài!
T.5
9/11
2017
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177(1500đ)
T.Giải
Mã.Tỉnh
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
20TR
30TR
ĐB
Tây Ninh
TN
66
468
5504
8948
2224
2806
40638
13270
77109
32149
77197
69507
89428
72700
83178
20619
48018
086155
An Giang
AG
76
687
5087
0015
2478
9477
65028
40026
38313
92324
39835
91440
04831
75120
25549
57574
09852
549799
Bình Thuận
BTH
53
567
6627
9523
8499
6431
28284
49873
08670
53417
19235
17538
64113
12217
36815
95862
24408
266049
Xem KQXS nhanh & chính xác nhất tại xosotructiep.vn