VÉ DÒ XỔ SỐ MIỀN NAM
Kính Chúc Quý Khách May Mắn, Phát Tài!
CN
11/2
2018
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177(1500đ)
T.Giải
Mã.Tỉnh
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
20TR
30TR
ĐB
Tiền Giang
TG
23
586
4286
1872
7517
9636
80459
10200
68084
50940
93681
78842
63081
27128
67215
52154
69743
896352
Kiên Giang
KG
96
724
0705
9389
9853
8814
40783
14034
04573
28232
26668
23520
42287
15843
44421
27215
24784
493457
Đà Lạt
DL
88
852
3759
3402
9705
8623
21776
20963
21616
41304
82746
84922
23893
03956
31363
52556
22599
830269
Xem KQXS nhanh & chính xác nhất tại xosotructiep.vn
VÉ DÒ XỔ SỐ MIỀN NAM
Kính Chúc Quý Khách May Mắn, Phát Tài!
CN
11/2
2018
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177(1500đ)
T.Giải
Mã.Tỉnh
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
20TR
30TR
ĐB
Tiền Giang
TG
23
586
4286
1872
7517
9636
80459
10200
68084
50940
93681
78842
63081
27128
67215
52154
69743
896352
Kiên Giang
KG
96
724
0705
9389
9853
8814
40783
14034
04573
28232
26668
23520
42287
15843
44421
27215
24784
493457
Đà Lạt
DL
88
852
3759
3402
9705
8623
21776
20963
21616
41304
82746
84922
23893
03956
31363
52556
22599
830269
Xem KQXS nhanh & chính xác nhất tại xosotructiep.vn
VÉ DÒ XỔ SỐ MIỀN NAM
Kính Chúc Quý Khách May Mắn, Phát Tài!
CN
11/2
2018
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177(1500đ)
T.Giải
Mã.Tỉnh
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
20TR
30TR
ĐB
Tiền Giang
TG
23
586
4286
1872
7517
9636
80459
10200
68084
50940
93681
78842
63081
27128
67215
52154
69743
896352
Kiên Giang
KG
96
724
0705
9389
9853
8814
40783
14034
04573
28232
26668
23520
42287
15843
44421
27215
24784
493457
Đà Lạt
DL
88
852
3759
3402
9705
8623
21776
20963
21616
41304
82746
84922
23893
03956
31363
52556
22599
830269
Xem KQXS nhanh & chính xác nhất tại xosotructiep.vn
VÉ DÒ XỔ SỐ MIỀN NAM
Kính Chúc Quý Khách May Mắn, Phát Tài!
CN
11/2
2018
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177(1500đ)
T.Giải
Mã.Tỉnh
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
20TR
30TR
ĐB
Tiền Giang
TG
23
586
4286
1872
7517
9636
80459
10200
68084
50940
93681
78842
63081
27128
67215
52154
69743
896352
Kiên Giang
KG
96
724
0705
9389
9853
8814
40783
14034
04573
28232
26668
23520
42287
15843
44421
27215
24784
493457
Đà Lạt
DL
88
852
3759
3402
9705
8623
21776
20963
21616
41304
82746
84922
23893
03956
31363
52556
22599
830269
Xem KQXS nhanh & chính xác nhất tại xosotructiep.vn