VÉ DÒ XỔ SỐ MIỀN NAM
Kính Chúc Quý Khách May Mắn, Phát Tài!
CN
12/11
2017
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177(1500đ)
T.Giải
Mã.Tỉnh
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
20TR
30TR
ĐB
Tiền Giang
TG
08
244
8105
2788
9962
3936
90767
78643
21291
08138
94454
87466
85186
29868
33883
16996
17582
367131
Kiên Giang
KG
16
141
8281
4829
1028
2552
37645
61286
13821
65988
02519
93046
08840
64467
73400
15509
76738
327001
Đà Lạt
DL
76
553
2224
0509
8971
3033
64804
89566
14891
83570
74027
55122
59706
97546
83751
84701
91890
566724
Xem KQXS nhanh & chính xác nhất tại xosotructiep.vn
VÉ DÒ XỔ SỐ MIỀN NAM
Kính Chúc Quý Khách May Mắn, Phát Tài!
CN
12/11
2017
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177(1500đ)
T.Giải
Mã.Tỉnh
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
20TR
30TR
ĐB
Tiền Giang
TG
08
244
8105
2788
9962
3936
90767
78643
21291
08138
94454
87466
85186
29868
33883
16996
17582
367131
Kiên Giang
KG
16
141
8281
4829
1028
2552
37645
61286
13821
65988
02519
93046
08840
64467
73400
15509
76738
327001
Đà Lạt
DL
76
553
2224
0509
8971
3033
64804
89566
14891
83570
74027
55122
59706
97546
83751
84701
91890
566724
Xem KQXS nhanh & chính xác nhất tại xosotructiep.vn
VÉ DÒ XỔ SỐ MIỀN NAM
Kính Chúc Quý Khách May Mắn, Phát Tài!
CN
12/11
2017
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177(1500đ)
T.Giải
Mã.Tỉnh
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
20TR
30TR
ĐB
Tiền Giang
TG
08
244
8105
2788
9962
3936
90767
78643
21291
08138
94454
87466
85186
29868
33883
16996
17582
367131
Kiên Giang
KG
16
141
8281
4829
1028
2552
37645
61286
13821
65988
02519
93046
08840
64467
73400
15509
76738
327001
Đà Lạt
DL
76
553
2224
0509
8971
3033
64804
89566
14891
83570
74027
55122
59706
97546
83751
84701
91890
566724
Xem KQXS nhanh & chính xác nhất tại xosotructiep.vn
VÉ DÒ XỔ SỐ MIỀN NAM
Kính Chúc Quý Khách May Mắn, Phát Tài!
CN
12/11
2017
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177(1500đ)
T.Giải
Mã.Tỉnh
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
20TR
30TR
ĐB
Tiền Giang
TG
08
244
8105
2788
9962
3936
90767
78643
21291
08138
94454
87466
85186
29868
33883
16996
17582
367131
Kiên Giang
KG
16
141
8281
4829
1028
2552
37645
61286
13821
65988
02519
93046
08840
64467
73400
15509
76738
327001
Đà Lạt
DL
76
553
2224
0509
8971
3033
64804
89566
14891
83570
74027
55122
59706
97546
83751
84701
91890
566724
Xem KQXS nhanh & chính xác nhất tại xosotructiep.vn