VÉ DÒ XỔ SỐ MIỀN NAM
Kính Chúc Quý Khách May Mắn, Phát Tài!
CN
14/1
2018
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177(1500đ)
T.Giải
Mã.Tỉnh
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
20TR
30TR
ĐB
Tiền Giang
TG
37
916
6950
8840
9464
9416
26747
01654
22420
12091
57945
40720
56431
10204
58921
27122
94718
394486
Kiên Giang
KG
59
389
8138
7286
7675
8109
56488
20140
68713
82950
12890
78846
28928
26287
18244
44147
26434
567405
Đà Lạt
DL
75
435
1175
4317
1153
2661
32563
18191
99154
22290
84765
31243
91027
17512
79192
18640
25623
456470
Xem KQXS nhanh & chính xác nhất tại xosotructiep.vn
VÉ DÒ XỔ SỐ MIỀN NAM
Kính Chúc Quý Khách May Mắn, Phát Tài!
CN
14/1
2018
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177(1500đ)
T.Giải
Mã.Tỉnh
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
20TR
30TR
ĐB
Tiền Giang
TG
37
916
6950
8840
9464
9416
26747
01654
22420
12091
57945
40720
56431
10204
58921
27122
94718
394486
Kiên Giang
KG
59
389
8138
7286
7675
8109
56488
20140
68713
82950
12890
78846
28928
26287
18244
44147
26434
567405
Đà Lạt
DL
75
435
1175
4317
1153
2661
32563
18191
99154
22290
84765
31243
91027
17512
79192
18640
25623
456470
Xem KQXS nhanh & chính xác nhất tại xosotructiep.vn
VÉ DÒ XỔ SỐ MIỀN NAM
Kính Chúc Quý Khách May Mắn, Phát Tài!
CN
14/1
2018
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177(1500đ)
T.Giải
Mã.Tỉnh
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
20TR
30TR
ĐB
Tiền Giang
TG
37
916
6950
8840
9464
9416
26747
01654
22420
12091
57945
40720
56431
10204
58921
27122
94718
394486
Kiên Giang
KG
59
389
8138
7286
7675
8109
56488
20140
68713
82950
12890
78846
28928
26287
18244
44147
26434
567405
Đà Lạt
DL
75
435
1175
4317
1153
2661
32563
18191
99154
22290
84765
31243
91027
17512
79192
18640
25623
456470
Xem KQXS nhanh & chính xác nhất tại xosotructiep.vn
VÉ DÒ XỔ SỐ MIỀN NAM
Kính Chúc Quý Khách May Mắn, Phát Tài!
CN
14/1
2018
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177(1500đ)
T.Giải
Mã.Tỉnh
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
20TR
30TR
ĐB
Tiền Giang
TG
37
916
6950
8840
9464
9416
26747
01654
22420
12091
57945
40720
56431
10204
58921
27122
94718
394486
Kiên Giang
KG
59
389
8138
7286
7675
8109
56488
20140
68713
82950
12890
78846
28928
26287
18244
44147
26434
567405
Đà Lạt
DL
75
435
1175
4317
1153
2661
32563
18191
99154
22290
84765
31243
91027
17512
79192
18640
25623
456470
Xem KQXS nhanh & chính xác nhất tại xosotructiep.vn