VÉ DÒ XỔ SỐ MIỀN NAM
Kính Chúc Quý Khách May Mắn, Phát Tài!
T.2
23/7
2018
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177(1500đ)
T.Giải
Mã.Tỉnh
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
20TR
30TR
ĐB
TP HCM
HCM
32
531
2870
9104
7761
0747
19795
41583
91295
98474
18905
31922
31481
57862
46692
75226
39112
104948
Đồng Tháp
DT
46
476
0002
1122
2942
9463
20999
41113
15436
69178
19739
22708
76701
29065
77513
59648
30789
708670
Cà Mau
CM
80
410
1085
6927
8667
5381
93780
35776
92042
93268
77092
46722
87871
39329
88176
38853
71564
572636
Xem KQXS nhanh & chính xác nhất tại xosotructiep.vn
VÉ DÒ XỔ SỐ MIỀN NAM
Kính Chúc Quý Khách May Mắn, Phát Tài!
T.2
23/7
2018
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177(1500đ)
T.Giải
Mã.Tỉnh
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
20TR
30TR
ĐB
TP HCM
HCM
32
531
2870
9104
7761
0747
19795
41583
91295
98474
18905
31922
31481
57862
46692
75226
39112
104948
Đồng Tháp
DT
46
476
0002
1122
2942
9463
20999
41113
15436
69178
19739
22708
76701
29065
77513
59648
30789
708670
Cà Mau
CM
80
410
1085
6927
8667
5381
93780
35776
92042
93268
77092
46722
87871
39329
88176
38853
71564
572636
Xem KQXS nhanh & chính xác nhất tại xosotructiep.vn
VÉ DÒ XỔ SỐ MIỀN NAM
Kính Chúc Quý Khách May Mắn, Phát Tài!
T.2
23/7
2018
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177(1500đ)
T.Giải
Mã.Tỉnh
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
20TR
30TR
ĐB
TP HCM
HCM
32
531
2870
9104
7761
0747
19795
41583
91295
98474
18905
31922
31481
57862
46692
75226
39112
104948
Đồng Tháp
DT
46
476
0002
1122
2942
9463
20999
41113
15436
69178
19739
22708
76701
29065
77513
59648
30789
708670
Cà Mau
CM
80
410
1085
6927
8667
5381
93780
35776
92042
93268
77092
46722
87871
39329
88176
38853
71564
572636
Xem KQXS nhanh & chính xác nhất tại xosotructiep.vn
VÉ DÒ XỔ SỐ MIỀN NAM
Kính Chúc Quý Khách May Mắn, Phát Tài!
T.2
23/7
2018
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177(1500đ)
T.Giải
Mã.Tỉnh
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
20TR
30TR
ĐB
TP HCM
HCM
32
531
2870
9104
7761
0747
19795
41583
91295
98474
18905
31922
31481
57862
46692
75226
39112
104948
Đồng Tháp
DT
46
476
0002
1122
2942
9463
20999
41113
15436
69178
19739
22708
76701
29065
77513
59648
30789
708670
Cà Mau
CM
80
410
1085
6927
8667
5381
93780
35776
92042
93268
77092
46722
87871
39329
88176
38853
71564
572636
Xem KQXS nhanh & chính xác nhất tại xosotructiep.vn