VÉ DÒ XỔ SỐ MIỀN NAM
Kính Chúc Quý Khách May Mắn, Phát Tài!
T.6
25/8
2017
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177(1500đ)
T.Giải
Mã.Tỉnh
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
20TR
30TR
ĐB
Vĩnh Long
VL
74
237
7306
0359
9069
7287
63980
23915
05658
65498
12243
17073
25753
74318
05335
18429
41881
273825
Bình Dương
BD
21
628
1415
5453
3815
3225
85730
51353
40876
66933
00137
09958
53998
82379
15434
10403
85459
564542
Trà Vinh
TV
99
213
2326
7550
5364
2749
44125
61041
56455
33771
19858
53915
92239
12363
04944
80076
65109
171717
Xem KQXS nhanh & chính xác nhất tại xosotructiep.vn
VÉ DÒ XỔ SỐ MIỀN NAM
Kính Chúc Quý Khách May Mắn, Phát Tài!
T.6
25/8
2017
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177(1500đ)
T.Giải
Mã.Tỉnh
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
20TR
30TR
ĐB
Vĩnh Long
VL
74
237
7306
0359
9069
7287
63980
23915
05658
65498
12243
17073
25753
74318
05335
18429
41881
273825
Bình Dương
BD
21
628
1415
5453
3815
3225
85730
51353
40876
66933
00137
09958
53998
82379
15434
10403
85459
564542
Trà Vinh
TV
99
213
2326
7550
5364
2749
44125
61041
56455
33771
19858
53915
92239
12363
04944
80076
65109
171717
Xem KQXS nhanh & chính xác nhất tại xosotructiep.vn
VÉ DÒ XỔ SỐ MIỀN NAM
Kính Chúc Quý Khách May Mắn, Phát Tài!
T.6
25/8
2017
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177(1500đ)
T.Giải
Mã.Tỉnh
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
20TR
30TR
ĐB
Vĩnh Long
VL
74
237
7306
0359
9069
7287
63980
23915
05658
65498
12243
17073
25753
74318
05335
18429
41881
273825
Bình Dương
BD
21
628
1415
5453
3815
3225
85730
51353
40876
66933
00137
09958
53998
82379
15434
10403
85459
564542
Trà Vinh
TV
99
213
2326
7550
5364
2749
44125
61041
56455
33771
19858
53915
92239
12363
04944
80076
65109
171717
Xem KQXS nhanh & chính xác nhất tại xosotructiep.vn
VÉ DÒ XỔ SỐ MIỀN NAM
Kính Chúc Quý Khách May Mắn, Phát Tài!
T.6
25/8
2017
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177(1500đ)
T.Giải
Mã.Tỉnh
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
20TR
30TR
ĐB
Vĩnh Long
VL
74
237
7306
0359
9069
7287
63980
23915
05658
65498
12243
17073
25753
74318
05335
18429
41881
273825
Bình Dương
BD
21
628
1415
5453
3815
3225
85730
51353
40876
66933
00137
09958
53998
82379
15434
10403
85459
564542
Trà Vinh
TV
99
213
2326
7550
5364
2749
44125
61041
56455
33771
19858
53915
92239
12363
04944
80076
65109
171717
Xem KQXS nhanh & chính xác nhất tại xosotructiep.vn