VÉ DÒ XỔ SỐ MIỀN NAM
Kính Chúc Quý Khách May Mắn, Phát Tài!
CN
27/8
2017
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177(1500đ)
T.Giải
Mã.Tỉnh
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
20TR
30TR
ĐB
Tiền Giang
TG
89
426
8477
4132
0487
2569
98980
00923
40798
26816
59821
37056
46507
30187
17082
83595
02530
799470
Kiên Giang
KG
98
086
3945
1127
0980
2359
06558
23886
36928
81842
71687
87658
55428
30038
40993
02666
63445
033793
Đà Lạt
DL
84
283
5120
4596
0446
2976
68776
53826
85394
18524
59514
67281
74545
87022
08790
63491
37402
149460
Xem KQXS nhanh & chính xác nhất tại xosotructiep.vn
VÉ DÒ XỔ SỐ MIỀN NAM
Kính Chúc Quý Khách May Mắn, Phát Tài!
CN
27/8
2017
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177(1500đ)
T.Giải
Mã.Tỉnh
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
20TR
30TR
ĐB
Tiền Giang
TG
89
426
8477
4132
0487
2569
98980
00923
40798
26816
59821
37056
46507
30187
17082
83595
02530
799470
Kiên Giang
KG
98
086
3945
1127
0980
2359
06558
23886
36928
81842
71687
87658
55428
30038
40993
02666
63445
033793
Đà Lạt
DL
84
283
5120
4596
0446
2976
68776
53826
85394
18524
59514
67281
74545
87022
08790
63491
37402
149460
Xem KQXS nhanh & chính xác nhất tại xosotructiep.vn
VÉ DÒ XỔ SỐ MIỀN NAM
Kính Chúc Quý Khách May Mắn, Phát Tài!
CN
27/8
2017
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177(1500đ)
T.Giải
Mã.Tỉnh
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
20TR
30TR
ĐB
Tiền Giang
TG
89
426
8477
4132
0487
2569
98980
00923
40798
26816
59821
37056
46507
30187
17082
83595
02530
799470
Kiên Giang
KG
98
086
3945
1127
0980
2359
06558
23886
36928
81842
71687
87658
55428
30038
40993
02666
63445
033793
Đà Lạt
DL
84
283
5120
4596
0446
2976
68776
53826
85394
18524
59514
67281
74545
87022
08790
63491
37402
149460
Xem KQXS nhanh & chính xác nhất tại xosotructiep.vn
VÉ DÒ XỔ SỐ MIỀN NAM
Kính Chúc Quý Khách May Mắn, Phát Tài!
CN
27/8
2017
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177(1500đ)
T.Giải
Mã.Tỉnh
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
20TR
30TR
ĐB
Tiền Giang
TG
89
426
8477
4132
0487
2569
98980
00923
40798
26816
59821
37056
46507
30187
17082
83595
02530
799470
Kiên Giang
KG
98
086
3945
1127
0980
2359
06558
23886
36928
81842
71687
87658
55428
30038
40993
02666
63445
033793
Đà Lạt
DL
84
283
5120
4596
0446
2976
68776
53826
85394
18524
59514
67281
74545
87022
08790
63491
37402
149460
Xem KQXS nhanh & chính xác nhất tại xosotructiep.vn