VÉ DÒ XỔ SỐ MIỀN NAM
Kính Chúc Quý Khách May Mắn, Phát Tài!
T.4
28/2
2018
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177(1500đ)
T.Giải
Mã.Tỉnh
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
20TR
30TR
ĐB
Đồng Nai
DN
59
757
6756
6745
3307
1904
82987
79000
48310
07254
81856
73914
83594
82634
35362
56168
53257
044977
Cần Thơ
CT
25
861
8628
7998
9632
6895
98592
20732
47741
93273
84596
94895
37808
31204
88865
66516
86851
978077
Sóc Trăng
ST
17
126
2906
8878
7676
0837
08050
25823
08199
97984
99805
38476
78141
51223
07596
04611
00135
743586
Xem KQXS nhanh & chính xác nhất tại xosotructiep.vn
VÉ DÒ XỔ SỐ MIỀN NAM
Kính Chúc Quý Khách May Mắn, Phát Tài!
T.4
28/2
2018
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177(1500đ)
T.Giải
Mã.Tỉnh
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
20TR
30TR
ĐB
Đồng Nai
DN
59
757
6756
6745
3307
1904
82987
79000
48310
07254
81856
73914
83594
82634
35362
56168
53257
044977
Cần Thơ
CT
25
861
8628
7998
9632
6895
98592
20732
47741
93273
84596
94895
37808
31204
88865
66516
86851
978077
Sóc Trăng
ST
17
126
2906
8878
7676
0837
08050
25823
08199
97984
99805
38476
78141
51223
07596
04611
00135
743586
Xem KQXS nhanh & chính xác nhất tại xosotructiep.vn
VÉ DÒ XỔ SỐ MIỀN NAM
Kính Chúc Quý Khách May Mắn, Phát Tài!
T.4
28/2
2018
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177(1500đ)
T.Giải
Mã.Tỉnh
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
20TR
30TR
ĐB
Đồng Nai
DN
59
757
6756
6745
3307
1904
82987
79000
48310
07254
81856
73914
83594
82634
35362
56168
53257
044977
Cần Thơ
CT
25
861
8628
7998
9632
6895
98592
20732
47741
93273
84596
94895
37808
31204
88865
66516
86851
978077
Sóc Trăng
ST
17
126
2906
8878
7676
0837
08050
25823
08199
97984
99805
38476
78141
51223
07596
04611
00135
743586
Xem KQXS nhanh & chính xác nhất tại xosotructiep.vn
VÉ DÒ XỔ SỐ MIỀN NAM
Kính Chúc Quý Khách May Mắn, Phát Tài!
T.4
28/2
2018
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177(1500đ)
T.Giải
Mã.Tỉnh
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
20TR
30TR
ĐB
Đồng Nai
DN
59
757
6756
6745
3307
1904
82987
79000
48310
07254
81856
73914
83594
82634
35362
56168
53257
044977
Cần Thơ
CT
25
861
8628
7998
9632
6895
98592
20732
47741
93273
84596
94895
37808
31204
88865
66516
86851
978077
Sóc Trăng
ST
17
126
2906
8878
7676
0837
08050
25823
08199
97984
99805
38476
78141
51223
07596
04611
00135
743586
Xem KQXS nhanh & chính xác nhất tại xosotructiep.vn