VÉ DÒ XỔ SỐ MIỀN NAM
Kính Chúc Quý Khách May Mắn, Phát Tài!
T.3
29/8
2017
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177(1500đ)
T.Giải
Mã.Tỉnh
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
20TR
30TR
ĐB
Bến Tre
BT
18
965
5403
7350
9760
3297
47324
32823
86575
09635
19323
90751
20257
03599
99401
76507
92022
842111
Vũng Tàu
VT
10
206
6759
9729
3012
3665
32884
69327
17644
27856
30853
38436
88563
32776
49767
23926
50666
640367
Bạc Liêu
BL
17
004
8087
5864
9074
0926
99364
37967
60656
87577
74268
53709
09810
12169
30263
20453
61645
514086
Xem KQXS nhanh & chính xác nhất tại xosotructiep.vn
VÉ DÒ XỔ SỐ MIỀN NAM
Kính Chúc Quý Khách May Mắn, Phát Tài!
T.3
29/8
2017
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177(1500đ)
T.Giải
Mã.Tỉnh
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
20TR
30TR
ĐB
Bến Tre
BT
18
965
5403
7350
9760
3297
47324
32823
86575
09635
19323
90751
20257
03599
99401
76507
92022
842111
Vũng Tàu
VT
10
206
6759
9729
3012
3665
32884
69327
17644
27856
30853
38436
88563
32776
49767
23926
50666
640367
Bạc Liêu
BL
17
004
8087
5864
9074
0926
99364
37967
60656
87577
74268
53709
09810
12169
30263
20453
61645
514086
Xem KQXS nhanh & chính xác nhất tại xosotructiep.vn
VÉ DÒ XỔ SỐ MIỀN NAM
Kính Chúc Quý Khách May Mắn, Phát Tài!
T.3
29/8
2017
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177(1500đ)
T.Giải
Mã.Tỉnh
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
20TR
30TR
ĐB
Bến Tre
BT
18
965
5403
7350
9760
3297
47324
32823
86575
09635
19323
90751
20257
03599
99401
76507
92022
842111
Vũng Tàu
VT
10
206
6759
9729
3012
3665
32884
69327
17644
27856
30853
38436
88563
32776
49767
23926
50666
640367
Bạc Liêu
BL
17
004
8087
5864
9074
0926
99364
37967
60656
87577
74268
53709
09810
12169
30263
20453
61645
514086
Xem KQXS nhanh & chính xác nhất tại xosotructiep.vn
VÉ DÒ XỔ SỐ MIỀN NAM
Kính Chúc Quý Khách May Mắn, Phát Tài!
T.3
29/8
2017
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177(1500đ)
T.Giải
Mã.Tỉnh
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
20TR
30TR
ĐB
Bến Tre
BT
18
965
5403
7350
9760
3297
47324
32823
86575
09635
19323
90751
20257
03599
99401
76507
92022
842111
Vũng Tàu
VT
10
206
6759
9729
3012
3665
32884
69327
17644
27856
30853
38436
88563
32776
49767
23926
50666
640367
Bạc Liêu
BL
17
004
8087
5864
9074
0926
99364
37967
60656
87577
74268
53709
09810
12169
30263
20453
61645
514086
Xem KQXS nhanh & chính xác nhất tại xosotructiep.vn