VÉ DÒ XỔ SỐ MIỀN NAM
Kính Chúc Quý Khách May Mắn, Phát Tài!
T.6
29/9
2017
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177(1500đ)
T.Giải
Mã.Tỉnh
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
20TR
30TR
ĐB
Vĩnh Long
VL
77
886
7041
0635
6561
8537
20066
88344
07820
34919
45362
61718
93024
12195
48629
23766
68694
275720
Bình Dương
BD
78
335
2034
0521
5634
1979
86672
56839
41874
32440
92014
48966
57241
93538
45170
47244
34512
674915
Trà Vinh
TV
28
550
3519
4839
7910
0402
27679
11588
59858
97814
39441
22635
20438
79112
94035
06132
46023
346008
Xem KQXS nhanh & chính xác nhất tại xosotructiep.vn
VÉ DÒ XỔ SỐ MIỀN NAM
Kính Chúc Quý Khách May Mắn, Phát Tài!
T.6
29/9
2017
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177(1500đ)
T.Giải
Mã.Tỉnh
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
20TR
30TR
ĐB
Vĩnh Long
VL
77
886
7041
0635
6561
8537
20066
88344
07820
34919
45362
61718
93024
12195
48629
23766
68694
275720
Bình Dương
BD
78
335
2034
0521
5634
1979
86672
56839
41874
32440
92014
48966
57241
93538
45170
47244
34512
674915
Trà Vinh
TV
28
550
3519
4839
7910
0402
27679
11588
59858
97814
39441
22635
20438
79112
94035
06132
46023
346008
Xem KQXS nhanh & chính xác nhất tại xosotructiep.vn
VÉ DÒ XỔ SỐ MIỀN NAM
Kính Chúc Quý Khách May Mắn, Phát Tài!
T.6
29/9
2017
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177(1500đ)
T.Giải
Mã.Tỉnh
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
20TR
30TR
ĐB
Vĩnh Long
VL
77
886
7041
0635
6561
8537
20066
88344
07820
34919
45362
61718
93024
12195
48629
23766
68694
275720
Bình Dương
BD
78
335
2034
0521
5634
1979
86672
56839
41874
32440
92014
48966
57241
93538
45170
47244
34512
674915
Trà Vinh
TV
28
550
3519
4839
7910
0402
27679
11588
59858
97814
39441
22635
20438
79112
94035
06132
46023
346008
Xem KQXS nhanh & chính xác nhất tại xosotructiep.vn
VÉ DÒ XỔ SỐ MIỀN NAM
Kính Chúc Quý Khách May Mắn, Phát Tài!
T.6
29/9
2017
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177(1500đ)
T.Giải
Mã.Tỉnh
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
20TR
30TR
ĐB
Vĩnh Long
VL
77
886
7041
0635
6561
8537
20066
88344
07820
34919
45362
61718
93024
12195
48629
23766
68694
275720
Bình Dương
BD
78
335
2034
0521
5634
1979
86672
56839
41874
32440
92014
48966
57241
93538
45170
47244
34512
674915
Trà Vinh
TV
28
550
3519
4839
7910
0402
27679
11588
59858
97814
39441
22635
20438
79112
94035
06132
46023
346008
Xem KQXS nhanh & chính xác nhất tại xosotructiep.vn