VÉ DÒ XỔ SỐ MIỀN NAM
Kính Chúc Quý Khách May Mắn, Phát Tài!
T.2
30/7
2018
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177(1500đ)
T.Giải
Mã.Tỉnh
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
20TR
30TR
ĐB
TP HCM
HCM
41
451
4965
6770
3456
9075
95452
79877
00707
53852
33179
69169
90255
27749
75085
80745
80935
060340
Đồng Tháp
DT
90
388
1202
9727
0834
1985
04002
15226
23721
34060
16876
67057
92264
24224
63652
03700
01068
517112
Cà Mau
CM
97
842
4432
9629
2139
2131
67641
96132
44619
58939
12049
45359
29727
24757
94601
24313
36157
207640
Xem KQXS nhanh & chính xác nhất tại xosotructiep.vn
VÉ DÒ XỔ SỐ MIỀN NAM
Kính Chúc Quý Khách May Mắn, Phát Tài!
T.2
30/7
2018
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177(1500đ)
T.Giải
Mã.Tỉnh
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
20TR
30TR
ĐB
TP HCM
HCM
41
451
4965
6770
3456
9075
95452
79877
00707
53852
33179
69169
90255
27749
75085
80745
80935
060340
Đồng Tháp
DT
90
388
1202
9727
0834
1985
04002
15226
23721
34060
16876
67057
92264
24224
63652
03700
01068
517112
Cà Mau
CM
97
842
4432
9629
2139
2131
67641
96132
44619
58939
12049
45359
29727
24757
94601
24313
36157
207640
Xem KQXS nhanh & chính xác nhất tại xosotructiep.vn
VÉ DÒ XỔ SỐ MIỀN NAM
Kính Chúc Quý Khách May Mắn, Phát Tài!
T.2
30/7
2018
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177(1500đ)
T.Giải
Mã.Tỉnh
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
20TR
30TR
ĐB
TP HCM
HCM
41
451
4965
6770
3456
9075
95452
79877
00707
53852
33179
69169
90255
27749
75085
80745
80935
060340
Đồng Tháp
DT
90
388
1202
9727
0834
1985
04002
15226
23721
34060
16876
67057
92264
24224
63652
03700
01068
517112
Cà Mau
CM
97
842
4432
9629
2139
2131
67641
96132
44619
58939
12049
45359
29727
24757
94601
24313
36157
207640
Xem KQXS nhanh & chính xác nhất tại xosotructiep.vn
VÉ DÒ XỔ SỐ MIỀN NAM
Kính Chúc Quý Khách May Mắn, Phát Tài!
T.2
30/7
2018
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177(1500đ)
T.Giải
Mã.Tỉnh
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
20TR
30TR
ĐB
TP HCM
HCM
41
451
4965
6770
3456
9075
95452
79877
00707
53852
33179
69169
90255
27749
75085
80745
80935
060340
Đồng Tháp
DT
90
388
1202
9727
0834
1985
04002
15226
23721
34060
16876
67057
92264
24224
63652
03700
01068
517112
Cà Mau
CM
97
842
4432
9629
2139
2131
67641
96132
44619
58939
12049
45359
29727
24757
94601
24313
36157
207640
Xem KQXS nhanh & chính xác nhất tại xosotructiep.vn