VÉ DÒ XỔ SỐ MIỀN NAM
Kính Chúc Quý Khách May Mắn, Phát Tài!
T.5
30/11
2017
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177(1500đ)
T.Giải
Mã.Tỉnh
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
20TR
30TR
ĐB
Tây Ninh
TN
68
957
1889
6495
7158
0426
69004
03705
13116
79419
16729
04008
53123
69724
79867
51966
13749
369910
An Giang
AG
83
430
2284
2179
7857
5116
91035
02763
03086
26773
50250
04117
13402
47921
48163
23870
33508
246669
Bình Thuận
BTH
65
083
0175
4975
0085
9682
01499
84986
72890
07677
78876
16527
60956
53782
55408
89994
68000
088050
Xem KQXS nhanh & chính xác nhất tại xosotructiep.vn
VÉ DÒ XỔ SỐ MIỀN NAM
Kính Chúc Quý Khách May Mắn, Phát Tài!
T.5
30/11
2017
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177(1500đ)
T.Giải
Mã.Tỉnh
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
20TR
30TR
ĐB
Tây Ninh
TN
68
957
1889
6495
7158
0426
69004
03705
13116
79419
16729
04008
53123
69724
79867
51966
13749
369910
An Giang
AG
83
430
2284
2179
7857
5116
91035
02763
03086
26773
50250
04117
13402
47921
48163
23870
33508
246669
Bình Thuận
BTH
65
083
0175
4975
0085
9682
01499
84986
72890
07677
78876
16527
60956
53782
55408
89994
68000
088050
Xem KQXS nhanh & chính xác nhất tại xosotructiep.vn
VÉ DÒ XỔ SỐ MIỀN NAM
Kính Chúc Quý Khách May Mắn, Phát Tài!
T.5
30/11
2017
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177(1500đ)
T.Giải
Mã.Tỉnh
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
20TR
30TR
ĐB
Tây Ninh
TN
68
957
1889
6495
7158
0426
69004
03705
13116
79419
16729
04008
53123
69724
79867
51966
13749
369910
An Giang
AG
83
430
2284
2179
7857
5116
91035
02763
03086
26773
50250
04117
13402
47921
48163
23870
33508
246669
Bình Thuận
BTH
65
083
0175
4975
0085
9682
01499
84986
72890
07677
78876
16527
60956
53782
55408
89994
68000
088050
Xem KQXS nhanh & chính xác nhất tại xosotructiep.vn
VÉ DÒ XỔ SỐ MIỀN NAM
Kính Chúc Quý Khách May Mắn, Phát Tài!
T.5
30/11
2017
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177(1500đ)
T.Giải
Mã.Tỉnh
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
20TR
30TR
ĐB
Tây Ninh
TN
68
957
1889
6495
7158
0426
69004
03705
13116
79419
16729
04008
53123
69724
79867
51966
13749
369910
An Giang
AG
83
430
2284
2179
7857
5116
91035
02763
03086
26773
50250
04117
13402
47921
48163
23870
33508
246669
Bình Thuận
BTH
65
083
0175
4975
0085
9682
01499
84986
72890
07677
78876
16527
60956
53782
55408
89994
68000
088050
Xem KQXS nhanh & chính xác nhất tại xosotructiep.vn