VÉ DÒ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Kính Chúc Quý Khách May Mắn, Phát Tài!
T.4
1/11
2017
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177(1500đ)
T.Giải
Mã.Tỉnh
100N
250N
500N
1TR
2,5TR
5TR
10TR
40TR
ĐB
Đà Nẵng
DNG
25
107
4606
5607
6827
6156
27562
19805
00358
40734
72626
30641
68031
36254
07596
25234
43922
603228
Khánh Hòa
KH
62
926
0089
3969
4614
3481
25094
09420
33870
62363
16313
40177
67700
04992
10396
22799
38101
857880
Xem KQXS nhanh & chính xác nhất tại xosotructiep.vn
VÉ DÒ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Kính Chúc Quý Khách May Mắn, Phát Tài!
T.4
1/11
2017
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177(1500đ)
T.Giải
Mã.Tỉnh
100N
250N
500N
1TR
2,5TR
5TR
10TR
40TR
ĐB
Đà Nẵng
DNG
25
107
4606
5607
6827
6156
27562
19805
00358
40734
72626
30641
68031
36254
07596
25234
43922
603228
Khánh Hòa
KH
62
926
0089
3969
4614
3481
25094
09420
33870
62363
16313
40177
67700
04992
10396
22799
38101
857880
Xem KQXS nhanh & chính xác nhất tại xosotructiep.vn
VÉ DÒ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Kính Chúc Quý Khách May Mắn, Phát Tài!
T.4
1/11
2017
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177(1500đ)
T.Giải
Mã.Tỉnh
100N
250N
500N
1TR
2,5TR
5TR
10TR
40TR
ĐB
Đà Nẵng
DNG
25
107
4606
5607
6827
6156
27562
19805
00358
40734
72626
30641
68031
36254
07596
25234
43922
603228
Khánh Hòa
KH
62
926
0089
3969
4614
3481
25094
09420
33870
62363
16313
40177
67700
04992
10396
22799
38101
857880
Xem KQXS nhanh & chính xác nhất tại xosotructiep.vn
VÉ DÒ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Kính Chúc Quý Khách May Mắn, Phát Tài!
T.4
1/11
2017
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177(1500đ)
T.Giải
Mã.Tỉnh
100N
250N
500N
1TR
2,5TR
5TR
10TR
40TR
ĐB
Đà Nẵng
DNG
25
107
4606
5607
6827
6156
27562
19805
00358
40734
72626
30641
68031
36254
07596
25234
43922
603228
Khánh Hòa
KH
62
926
0089
3969
4614
3481
25094
09420
33870
62363
16313
40177
67700
04992
10396
22799
38101
857880
Xem KQXS nhanh & chính xác nhất tại xosotructiep.vn