VÉ DÒ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Kính Chúc Quý Khách May Mắn, Phát Tài!
T.7
2/12
2017
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177(1500đ)
T.Giải
Mã.Tỉnh
100N
250N
500N
1TR
2,5TR
5TR
10TR
40TR
ĐB
Đà Nẵng
DNG
66
492
4402
4798
6318
2472
67420
75707
70371
24966
57214
77567
17874
79901
90367
24329
77156
068451
Quảng Ngãi
QNI
71
508
4772
1619
5500
3887
31925
06940
75457
35755
96595
76366
66211
29233
35793
57956
18798
918025
Đắk Nông
DNO
34
318
8077
4561
3930
3333
96785
00410
89396
28741
67282
37149
21444
16873
81621
46194
91273
407956
Xem KQXS nhanh & chính xác nhất tại xosotructiep.vn
VÉ DÒ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Kính Chúc Quý Khách May Mắn, Phát Tài!
T.7
2/12
2017
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177(1500đ)
T.Giải
Mã.Tỉnh
100N
250N
500N
1TR
2,5TR
5TR
10TR
40TR
ĐB
Đà Nẵng
DNG
66
492
4402
4798
6318
2472
67420
75707
70371
24966
57214
77567
17874
79901
90367
24329
77156
068451
Quảng Ngãi
QNI
71
508
4772
1619
5500
3887
31925
06940
75457
35755
96595
76366
66211
29233
35793
57956
18798
918025
Đắk Nông
DNO
34
318
8077
4561
3930
3333
96785
00410
89396
28741
67282
37149
21444
16873
81621
46194
91273
407956
Xem KQXS nhanh & chính xác nhất tại xosotructiep.vn
VÉ DÒ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Kính Chúc Quý Khách May Mắn, Phát Tài!
T.7
2/12
2017
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177(1500đ)
T.Giải
Mã.Tỉnh
100N
250N
500N
1TR
2,5TR
5TR
10TR
40TR
ĐB
Đà Nẵng
DNG
66
492
4402
4798
6318
2472
67420
75707
70371
24966
57214
77567
17874
79901
90367
24329
77156
068451
Quảng Ngãi
QNI
71
508
4772
1619
5500
3887
31925
06940
75457
35755
96595
76366
66211
29233
35793
57956
18798
918025
Đắk Nông
DNO
34
318
8077
4561
3930
3333
96785
00410
89396
28741
67282
37149
21444
16873
81621
46194
91273
407956
Xem KQXS nhanh & chính xác nhất tại xosotructiep.vn
VÉ DÒ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Kính Chúc Quý Khách May Mắn, Phát Tài!
T.7
2/12
2017
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177(1500đ)
T.Giải
Mã.Tỉnh
100N
250N
500N
1TR
2,5TR
5TR
10TR
40TR
ĐB
Đà Nẵng
DNG
66
492
4402
4798
6318
2472
67420
75707
70371
24966
57214
77567
17874
79901
90367
24329
77156
068451
Quảng Ngãi
QNI
71
508
4772
1619
5500
3887
31925
06940
75457
35755
96595
76366
66211
29233
35793
57956
18798
918025
Đắk Nông
DNO
34
318
8077
4561
3930
3333
96785
00410
89396
28741
67282
37149
21444
16873
81621
46194
91273
407956
Xem KQXS nhanh & chính xác nhất tại xosotructiep.vn